Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ..

ΑΠΟ 23-3-2011
Γεωργία Ασημακοπούλου ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Υπόψη
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ
κας ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, στο φύλλο της 20-3-2011, στο δημοσίευμα με τίτλο Καυτό υπόμνημα για τη βιοξήρανση στη Φυλή, πετύχατε να αναδείξετε, με τρόπο κατανοητό στον κάθε αναγνώστη, την κυρίαρχη επισήμανση: Την παράληψη της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και εν τέλει τον αποκλεισμό των πολιτών από τη λήψη των αποφάσεων.
Ας σημειωθεί ότι η παράληψη αυτή, σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, δεν περιορίζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση των μονάδων επεξεργασίας. Χαρακτηρίζει συνολικά το ίδιο το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), που εγκρίθηκε με Απόφαση μόνο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας το 2006, όπως και την μέχρι σήμερα διαδικασία υλοποίησης του.
Επιγραμματικά σημειώνω ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ίδιο το ΠΕΣΔΑ (ακριβέστερα η απόφαση αναθεώρησης του 2006) έπρεπε να έχει περάσει από τη διαδικασία της διαβούλευσης ως προς τη Στρατηγική Περιβαλλοντική του Διάσταση ή να είχε νομίμως εξαιρεθεί αυτής, κάτι που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι έγινε.
Συνέπεια αυτού, η υλοποίηση των επί μέρους σχεδίων-έργων του ΠΕΣΔΑ, όπως η ΟΕΔΑ Γραμματικού, η ΟΕΔΑ Κερατέας και η επέκταση της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και η δέσμευση κοινοτικών πόρων, βαρύνoνται από αυτήν την ¨εκκρεμότητα¨, με ότι αυτό σημαίνει και ότι μπορεί να συνεπάγεται.
Υποτιμήθηκαν, κατά τη γνώμη μου, οι συνέπειες αυτής της παράλειψης τόσον όσον αφορά στην αρτιότητα και την εν γένει εξέλιξη του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, όσον και κυρίως στην εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής συναίνεσης. Εξ άλλου, η περίπτωση της Κερατέας, για την οποία έχετε σχετικό δημοσίευμα στην ίδια σελίδα, το επιβεβαιώνει.
Να σημειωθεί ότι η παράλειψη αυτή, ήδη από το 2006, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να χαρακτηριστεί ως τυπική εάν στη συνέχεια, κατά την πορεία υλοποίησης των επί μέρους σχεδίων-έργων, η Πολιτεία είχε όντως μεριμνήσει να θεραπευτεί επί της ουσίας. Όπως π.χ. θα μπορούσε να έχει γίνει με την δέουσα στάση/διορθωτικές ενέργειες κατά διαδικασία των ενστάσεων εκ μέρους πολιτών κατά των Αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Δεν γνωρίζω την απάντηση των αρμοδίων σε αυτό το θέμα. Όμως, τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τις ελλείψεις των περιβαλλοντικών μελετών για τα έργα ΧΥΤΑ Γραμματικού και ΧΥΤΑ Κερατέας όπως και για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων χωρίς την εκπόνηση νέων ΜΠΕ, δεν συνηγορούν ότι η Πολιτεία έλαβε υπόψη της τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν και ενήργησε τα δέοντα.

Με εκτίμηση
Γεωργία Ασημακοπούλου
Τοπογράφος Μηχ/κός, υπάλληλος ΕΣΔΚΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου