Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011*
>
>
> Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
> Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην
> Κερατέα είναι καθ' όλα δυσάρεστη και
> δεν αποτελεί έκπληξη αν αναλογιστεί
> κανείς ότι σε σχέση με τα σκουπίδια, ως
> κοινωνία θέλουμε απλώς να μην τα
> βλέπουμε και δεν μεριμνούμε, ούτε
> σχεδιάζουμε, για την περιβαλλοντικά και
> οικονομικά βιώσιμη διαχείρισή τους.
> Αλλά και ως πολιτεία, διατηρούμε σε ισχύ
> έναν Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη
> Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική
> (ΠΕΣΔΑ - Αττικής), ο οποίος είναι
> ξεπερασμένος και απλώς απαριθμεί
> κάποιες διαθέσιμες τεχνικές τελικής
> διαχείρισης, χωρίς όμως να θέτει τα
> θέματα της πρόληψης και ανακύκλωσης και
> χωρίς να προκρίνει εκείνες τις λύσεις
> που θα μας οδηγήσουν σε μια Ελλάδα
> χωρίς σκουπίδια.
> Κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει λύση για τα
> σκουπίδια! Λύση πολύ πιο φθηνή από το
> προωθούμενο σχέδιο και ικανοποιεί
> πλήρως τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στην ΕΕ
> και επιπλέον παρουσιάζει τη μέγιστη
> συναίνεση της κοινωνίας. Η πρόταση των 4
> περιβαλλοντικών ΜΚΟ στηρίζεται στη
> μείωση του όγκου των παραγόμενων
> απορριμμάτων μέσα από θεσμικές
> παρεμβάσεις, τον διαχωρισμό στην πηγή, την
> κομποστοποίηση και την ανακύκλωση. Η
> πρόταση μας έχει συνολικά σημαντικά
> χαμηλότερο κόστος, τόσο κατά την
> κατασκευή όσο κατά τη λειτουργία, σε σχέση
> με τις επιλογές, που προωθούνται σε
> Αττική, αλλά και ανά την επικράτεια.
> Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η μείωση
> του όγκου των απορριμμάτων προς
τελική διαχείριση είναι το ζητούμενο.
> Δυστυχώς, η ολοκληρωμένη αυτή
> προσέγγιση απουσιάζει εντελώς από τους
> περιφερειακούς σχεδιασμούς της χώρας
> μας, και εκτιμούμε ότι δεν είναι μόνο
> επίκαιρη, αλλά αποτελεί και επιτακτική
> ανάγκη και ευρέως αποδεκτό κοινωνικό
> αίτημα.
> Ζητάμε λοιπόν από την Κυβέρνηση να
> προχωρήσει σε αναθεώρηση των
> περιφερειακών σχεδιασμών για τη
> διαχείριση των αποβλήτων, δίνοντας
> προτεραιότητα στην πρόληψη των
> παραγόμενων απορριμμάτων, στο διαχωρισμό στην
> πηγή και στην κομποστοποίηση.
> Οποιαδήποτε συζήτηση για διαφορετικούς και
> επιπρόσθετους τρόπους διαχείρισης των
> υπολειμμάτων είναι δυνατόν να έπεται,
> αλλά σίγουρα όχι να προηγείται. Θεωρούμε
> πως μια δική σας παρέμβαση στο
> καυτό αυτό ζήτημα είναι απαραίτητη, ώστε
> να καταστεί σαφές προς όλους τους
> ενδιαφερόμενους (ΟΤΑ, επενδυτές,
> κοινωνία) ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι
> η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που
> καταλήγουν για τελική διαχείριση σε
> συνδυασμό με τη μεγιστοποίηση του
> μέρους που επαναχρησιμοποιείται και
> ανακυκλώνεται. Μάλιστα, δεδομένου ότι η
> επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής
> έχει ήδη δρομολογηθεί, θεωρούμε
> επιβεβλημένη τη δική σας παρέμβαση, ώστε
> αυτή η συγκυρία να αποτελέσει ευκαιρία
> για βιώσιμη διαχείριση των
> απορριμμάτων και όχι θυσία στον βωμό
> πανάκριβων και περιβαλλοντικά ασύμβατων
> τεχνολογιών.
> Σε καμία περίπτωση το ενδιαφέρον μας δεν
> εντοπίζεται στο <<ποιος>>, αλλά στο
> <<πώς>> θα γίνει η διαχείριση των
> απορριμμάτων, με τρόπο που να εξασφαλίζει
> την προστασία του περιβάλλοντος, την
> τοπική κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη
> και τη δημιουργία πολλών θέσεων
> εργασίας, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
>
> Παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας
> για διευκρινίσεις.
>
> Με τιμή,
>
> Φίλιππος Κυρκίτσος, Νίκος Χαραλαμπίδης,
> Βαγγέλης Κουκιάσας, Δημήτρης
> Καραβέλλας

oxixyta.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου