Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Αίγιο: Ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή από τους πολίτες
Μια ομάδα πολιτών της Αιγιάλειας ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στις 6.15μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο), όπου θα παρουσιαστεί η προσπάθεια και οι δυνατότητες που προσφέρει η δημιουργία εταιρίας κοινωνικής βάσης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τους ίδιους τους πολίτες. Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από τη Λακωνία με αρκετά σημαντικά αποτελέσματα και προφανή πλεονεκτήματα.


Θα μιλήσουν οι :

- Αγγελική Φωτεινού, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αιγιάλειας.

- Δημήτρης Δαμάσκος, εκπρόσωπος του PROSYNAT Forum.

- Βασίλης Γιόκαρης, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Πρωτοβουλίας Πολιτών Αρκαδίας.

- Γιώργος Μπάλιας, καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

- Σταύρος Αργυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Λακωνικής Βιοενεργειακής ΑΕ

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και χρόνια στην ΕΕ. έχει απαγορευτεί η λειτουργία πόσο μάλλον η δημιουργία ΧΥΤΑ. Στον τόπο μας με την τραγική εθελοτυφλία του κράτους στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που μόνο εγκληματική και κερδοσκοπική μπορεί να είναι, συνεχίζουν να διαπράττονται περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες οικονομικά σκάνδαλα, και κατ' επέκταση κοινωνικές καταστροφές.

Δεκαετίες τώρα περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, ευαισθητοποιημένοι πολίτες φωνάζουν και μάχονται για ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με απαραίτητη προϋπόθεση τον διαχωρισμό στην πηγή, την ανακύκλωση και την φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του οργανικού υπολείμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η πολιτεία δέσμια των συμφερόντων που αφορούν και τη μεγάλη μπίζνα των σκουπιδιών, όχι μόνο συντηρεί την άγνοια του κόσμου πάνω στο θέμα, αλλά και αφήνει σκόπιμα να διογκώνεται το πρόβλημα φτάνοντας σήμερα στο σημείο να λένε: «Είναι ήδη πολύ αργά, δεν υπάρχει άλλη λύση, ας έρθουν οι μεγαλοεργολάβοι να φτιάξουν τα ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια να τελειώνουμε».

Εμείς, οι πολίτες της Αιγιαλείας, που οι εκάστοτε τοπικές αρχές μας αντιμετώπισαν σαν λίγους για το πολιτικό κόστος ψήφους και όχι σαν ανθρώπους και αποφάσισαν να καταστρέψουν μια μοναδικής ομορφιάς περιοχή με πλούσια ύδατα που επηρεάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, έχουμε να προτείνουμε, να βροντοφωνάξουμε ότι ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ που οι ιθύνοντες κάνουν ότι δε βλέπουν. Δε μας έδωσαν ποτέ σημασία όταν τις προτείναμε, δε μας άφησαν κάποιες φορές να τις πούμε όπως στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο στο Αίγιο.

Τον προηγούμενο αιώνα μιλούσαμε για σκουπίδια. Σήμερα μιλάμε και σκεπτόμαστε για απορρίμματα - προϊόντα. Η λύση έγκειται στη συστηματική εκπαίδευση των πολιτών στο πώς να κάνουν σωστό διαχωρισμό των απορριμμάτων στο σπίτι και στο γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό. Απ' τη στιγμή που τα απορρίμματα θα συλλέγονται διαχωρισμένα, μιλάμε πλέον όχι για σκουπίδια αλλά για ανακυκλώσιμα υλικά - προϊόντα:

α) τα οργανικά, β) το χαρτί και χαρτόνι, γ) τα διαφορετικής ποιότητας και κλάσης πλαστικά, δ) το διαφορετικής απόχρωσης γυαλί, ε) τα διάφορα μέταλλα, στ) το ξύλο. Τα πρώτα πέντε ρεύματα των απορριμμάτων (δηλ. οργανικά, χαρτί, πλαστικά, γυαλί και μέταλλο) είναι υποχρεωτικό να διαχωρίζονται από το έτος 2015 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/2008).

Η στρατηγική - μέθοδος που υιοθετούμε είναι η διαλογή των απορριμμάτων μας στη πηγή. Επιτακτική είναι η παραγωγή Βιοαερίου από τα οργανικά μας και φυσικά κόμποστ από το μετά την αναερόβια ζύμωση κλάσμα των οργανικών, καθώς και εκμετάλλευση με επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των κύριων υλικών όπως χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού, μετάλλων και τηγανελαίων.

Συνοπτικά η ιδέα της πρότασης μας για διαχείριση των απορριμμάτων

1) Ίδρυση εταιρείας λαϊκής -κοινωνικής βάσης με τις αρχές της ΑΕ.

Το εγχείρημα της εταιρείας καλύπτεται από ένα πολύπλοκο αλλά με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο καταστατικό, ώστε στη γενική συνέλευση των μετόχων κανείς πρακτικά να μην μπορεί να εξαγοράσει μεγάλο μερίδιο των κοινών μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε η διοίκηση της εταιρείας να βρίσκεται σε πολυμετοχική λαϊκή-κοινωνική βάση.

2) Η αποδεκτή και επιλεγμένη μέθοδος είναι η «Διαλογή στη πηγή».

Απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχία του συστήματος είναι ή όσο καλλίτερη και ασφαλέστερη διαλογή του οργανικού κλάσματος στη πηγή. Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα θα οδηγείται προς ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΖΥΜΩΣΗ για την παραγωγή Βιοαερίου και το εναπομένον της ζύμωσης κλάσμα θα γίνεται κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό λίπασμα).

3) Επιθυμητή η σύμπραξη με τον τοπικό Δήμο με μειοιμηφικό ποσοστό για τη διασφάλιση του λαϊκού πολυμετοχικού χαρακτήρα της εταιρείας. Ο πολίτης δύναται να ωφελείται με δύο τρόπους: άμεσα λόγω της μετοχικής του συμμετοχής στο πλειοψηφικό μέρος της εταιρείας και μέσω του Δήμου του και των ανταποδοτικών έργων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής μετά την διανομή των κερδών.

4) Ενισχύει ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης σε «κυτταρική μορφή». Πρακτικά προάγει τη διαχείριση σε επίπεδο είτε μεγάλου Δήμου ή πρώην Νομαρχιακής ενότητας.

5) Δυνατότητα κατασκευής μικρών αποκεντρωμένων μονάδων εξευγενισμού των ήδη προδιαλεγμένων στη Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγής βιοαερίου και τελικά κομποστοποίησης του εναπομείναντος οργανικού κλάσματος.

6) Αξιοποίηση μέσω της αναερόβιας ζύμωσης λοιπών αγροτικών υπολειμμάτων και υπολειμμάτων βιομηχανίας τροφίμων, ζωικής και φυτικής προέλευσης

7) Βελτίωση υπαρχόντων και λειτουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για άλλα ανακτήσιμα υλικά όπου μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα τηγανέλαια, τα αδρανή προϊόντα κατεδαφίσεων, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές κλπ.

8) «Πράσινα σημεία συγκέντρωσης» προδιαλεγμένων ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών, από όλα τα σημεία διαλογής στην πηγή για επαναχρησιμοποίηση κοινωνική και περιβαλλοντική αξιοποίηση συγκεκριμένων υλικων και τέλος εμπορία - διάθεση.

9) ΟΧΙ σε μονάδα επεξεργασίας - διαχωρισμού σύμμεικτων απορριμμάτων.

10) Δημιουργία συγκεκριμένου, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτού χώρου υγειονομικής ταφής του ελαχίστου το δυνατόν υπολείμματος.

Η πρόταση απαντά στα επόμενα σημαντικά Θέματα:

Α) Στον ΑΝΘΡΩΠΟ -ΠΟΛΙΤΗ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β) Στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γ) Στη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ.

Α) Στον ΑΝΘΡΩΠΟ -ΠΟΛΙΤΗ

Η ενεργή συμμετοχή του δημότη στη διαχείριση, είναι το άλφα και το ωμέγα στη διαχρονική επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος δυνατότητες αποδοχής ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων από τους πολίτες έγκειται μόνο στην ενημέρωση-πληροφόρηση ενός διαφανούς, πολυμετοχικού, άμεσα ανταποδοτικού και ενεργητικού- παραγωγικού μοντέλου διαχείρισης. Ο κάθε δημότης, ο κάθε ενημερωμένος δημότης, δημιουργεί-παράγει καθημερινά, με μια συγκεκριμένη και αποδεκτή μέθοδο, τη Διαλογή στη Πηγή, διαλεγμένα απορρίμματα.

Β) Στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εμείς προτείνουμε και αποδεχόμαστε ένα όσο το δυνατόν λιγότερο υπόλειμμα από τα απορρίμματα μας, αν είναι δυνατόν μηδενικά το οποίο θα πρέπει να οδηγείται σε ελεγχόμενους ΧΥΤΥ.

Κανένα υπόλειμμα- προϊόν δεν μπορεί και δεν επιθυμούμε να είναι αποτέλεσμα θερμικής επεξεργασίας (καύσης ή πυρόλυσης ή πλάσμα -αεριοποίησης) Είναι προτιμότερο να έχουμε κεντρικές μονάδες πάντα τοπικού χαρακτήρα) για παραγωγή βιοαερίου - κομποστοποίηση και όπου είναι εφικτό όπως σε αγροτικές περιοχές οικιακή κομποστοποίηση.

Το περιβαλλοντικό όφελος από τη διαχείριση-μέθοδο είναι πολλαπλό.

ο Παραγωγή υψηλότατης ποιότητας κομποστ πραγματικά εμπορεύσιμου.

ο Παραγωγή βιοαερίου. Απ' αυτή τη διαδικασία το πιο προσοδοφόρο είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη καύση του μεθανίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βιοαέριο είναι η μοναδική μορφή Α.Π.Ε. που αποθηκεύεται πολύ εύκολα και απλά, ώστε να δύναται να αποδοθεί τη χρονική στιγμή που πραγματικά την έχουμε ανάγκη. Παραγωγή ισοποσής θερμικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου. Αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας με πάμπολλους τρόπους (τηλεθέρμανση, βιοτεχνίες για αξιοποίηση της θερμότητας- ψύξης, πλυντήρια, θερμοκήπια, κλπ.)

ο Τα προϊόντα μετά την τέλεια καύση του βιοαερίου είναι νερό και CΟ2. Μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, καθότι το εκλυόμενο CΟ2 προέρχεται από φυτική μάζα.

Γ) Στη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Η συμπεριφορά μιας εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, πόσο μάλλον λαϊκής -κοινωνικής βάσης, απαιτεί την εφαρμογή των νομών και των θεσμών. Ο κοινωνικός έλεγχος της εταιρείας είναι θετικός παράγοντας αξιοκρατικών και διάφανων διαδικασιών.

Στόχος της Λαϊκής κοινωνικής Βάσης εταιρείας είναι ο τοπικός χαρακτήρας διαχείρισής των απορριμμάτων και η αποφυγή μονοπωλιακού τύπου συμβολαίων που καθιστούν τους κατοίκους της περιοχής ομήρους στα μεγάλα συμφέροντα.

Εσείς αξιότιμοι περιφερειακοί σύμβουλοι έχετε σήμερα τη μεγάλη ευθύνη που θα κρίνει το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας. Να συμβάλλετε στην προστασία του μεγαλύτερου αγαθού : της ΥΓΕΙΑΣ των πολιτών, του ΝΕΡΟΥ! ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ».

Πολίτες της Αγιάλειας για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Α.Ε.

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Κυβερνητική εμμονή τα εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων στην Αττική

Από την εφημερίδα Η ΑΥΓΗ 20 Σεπτεμβρίου 2012 :

Εμμένει στον ξεπερασμένο περιφερειακό σχεδιασμό η κυβέρνηση για κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων (Φυλή - Λιόσια - Γραμματικό - Κερατέα) επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, μη αποκλειομένης και της καύσης, στην Αττική, δια της μεθόδου των συμπράξεων ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, με ανύπαρκτες πολιτικές μείωσης των αποβλήτων και την ανακύκλωση ακόμη στα σπάργανα.


Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν δημοπρατηθεί τα έργα με διακριτούς διαγωνισμούς, είπε ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ Ν. Ματζούφας, αφού εγκριθούν από την αρμόδια διυπουργική.

Μετά το πέρας μιας άλλης διυπουργικής "για την παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων", η οποία συνεδρίασε χθες στο ΥΠΕΚΑ, ο ίδιος ανέφερε πως η εγγύηση του Δημοσίου για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 1,3 τόννων ετησίως θα απαλειφθεί από την προκήρυξη, παρότι η ανάθεση γίνεται σε δύο φάσεις (Α' προεπιλογή υποψηφίων, Β' υποβολή δεσμευτικών προσφορών) και μπορεί να επανέλθει...

Ο πρόεδρος της διυπουργικής, αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτης, γενικώς και αορίστως δήλωσε ότι αποφασίστηκε να καταρτιστεί πρόγραμμα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και να επιταχυνθεί η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Μάλιστα έσπευσε να διευκρινίσει ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ένα με το άλλο.

Γραπτή ανακοίνωση αργότερα του ΥΠΕΚΑ διόρθωσε τον αναπληρωτή υπουργό ενημερώνοντας πως πρόκειται για τις προβλέψεις της Οδηγίας 2008/98, όπου η πρόληψη αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Σχεδιασμού. Η εν λόγω Οδηγία επιτάσσει την ιεράρχηση των σταδίων διαχείρισης των αποβλήτων με πρώτη την πρόληψη και κατά σειρά ακολουθούν επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση και τελευταία η διάθεση.

Ο Στ. Καλαφάτης μίλησε για μετακίνηση πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον εν όψει αναθεώρησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι θα ενισχυθεί ο άξονας 4 του προγράμματος για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, όπου όμως, μέχρι τώρα, έχουν ενταχθεί σχεδόν αποκλειστικά έργα που συνδέονται με αποκαταστάσεις χωματερών και απουσιάζουν παντελώς μέτρα πρόληψης.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα συσταθεί "Εκτελεστική Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής, ως μηχανισμού προώθησης και παρακολούθησης των Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που τελεί υπό τον συντονισμό του ΥΠΕΚΑ".

Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Γ. Σγουρός έσπευσε να χαρακτηρίσει πολύ θετικό το γεγονός ότι υιοθετήθηκε η πρόταση του ΕΔΣΝΑ για τέσσερις χωριστούς διαγωνισμούς, κάνοντας λόγο για “τη μοναδική ρεαλιστική και βιώσιμη λύση”, ενώ πρόσθεσε πως κεντρική διοίκηση και Τ.Α. πρέπει να τρέξουν με γοργούς ρυθμούς καθώς ο ΧΥΤΑ στη Φυλή έχει το πολύ δύο χρόνια ζωής.
πηγή : Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ 20 Σεπτεμβρίου 2012
    Αντιγράφουμε επίσης σχόλιο από την στήλη '' ΤΡΥΠΩΝΩ - ΞΕΤΡΥΠΩΝΩ '' της  εφημερίδας  ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 20 Σεπτεμβρίου 2012 :   '' ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙ η αλεπού στο παζάρι ή , καλύτερα , τι δουλειά έχει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τα σκουπίδια ; Ο φόβος φυλάει τα έρημα ή ετοιμάζονται για κινήσεις που θα προκαλέσουν νέες ΄΄ Κερατέες ΄΄ και έχουν αρχίσει από τώρα τον σχεδιασμό των ΄΄ εχθροπραξιών ΄΄ ; Τα ερωτήματα προκύπτουν από τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Πάτροκλου Γεωργιάδη στην πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αποβλήτων . Γιατί κατανοούμε να συμμετέχει ο υπουργός Εσωτερικών και οι αναπληρωτές υπουργοί ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης , αλλά ο Δένδιας ; Εκτός κι αν η εφαρμογή του σχεδιασμού περνάει μόνο με την παρουσία ΜΑΤ ... ''        

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Δια­χεί­ρι­ση α­πορ­ριμ­μά­των ή δια­χεί­ρι­ση χρη­μά­τω­ν;

ΣΥ­ΝΕ­ΝΤΕΥ­ΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑ­ΣΟ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑ, ΜΕ­ΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟ­ΣΥ­ΝΑ­Τ

Δια­χεί­ρι­ση α­πορ­ριμ­μά­των ή δια­χεί­ρι­ση χρη­μά­τω­ν;

* Οι Πε­ρι­φέ­ρειες ε­πι­χει­ρούν να προ­χω­ρή­σουν σε έρ­γα χω­ρίς ε­πι­και­ρο­ποίη­ση και δια­βού­λευ­ση των σχε­δια­σμών

Η δια­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των εί­ναι α­φε­νός στοι­χείο της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας ό­λων των πο­λι­τών και έ­νας κρί­σι­μος το­μέ­ας της δρα­στη­ριό­τη­τας των δή­μων, α­φε­τέ­ρου εί­ναι έ­να α­ντι­κεί­με­νο με ευ­ρύ εν­δια­φέ­ρον πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό, οι­κο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό. Δια­νύου­με μια πε­ρίο­δο που η δια­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των ε­πι­χει­ρεί­ται να υ­πο­βι­βα­στεί, με ο­λί­γη ή κα­θό­λου δια­βού­λευ­ση, σε οι­κο­νο­μι­κό α­λι­σβε­ρί­σι με α­πο­σιω­πού­με­νους στό­χους αλ­λά σα­φή ο­φέ­λη μό­νο για τους ι­διώ­τες και με­γά­λο κό­στος για το δη­μό­σιο, χω­ρίς την ε­νερ­γό συμ­με­το­χή των πο­λι­τών. Συ­νο­μι­λή­σα­με με τον Τά­σο Κε­φα­λά, μέ­λος της Πρω­το­βου­λίας Συ­νεν­νό­η­σης για τη Δια­χεί­ρι­ση των Απορ­ριμ­μά­των, για το πώς δια­μορ­φώ­νε­ται η κυ­βερ­νη­τι­κή ε­πι­δίω­ξη και τι χρειά­ζε­ται να α­πο­τε­λεί τη δι­κή μας α­πά­ντη­ση.

Τη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε
η Ζωή Γεωρ­γού­λα

Βρι­σκό­μα­στε σε μια με­τα­βα­τι­κή πε­ρίο­δο ό­σον α­φο­ρά τη δια­χεί­ρι­ση α­πορ­ριμ­μά­τω­ν; Από τους Χώ­ρους Ανε­ξέ­λε­γκτης Διά­θε­σης Απορ­ριμ­μά­των και τους Χώ­ρους Υγειο­νο­μι­κής Τα­φής φαί­νε­ται να με­τα­πη­δά­με στην καύ­ση.

Την πε­ρίο­δο που περ­νά­με τώ­ρα, θα την χα­ρα­κτή­ρι­ζα ως μια βια­στι­κή, βίαιη με­τά­βα­ση α­πό έ­να κα­θε­στώς κα­θυ­στέ­ρη­σης το ο­ποίο υ­πήρ­χε μέ­χρι σή­με­ρα σε έ­να κα­θε­στώς σύγ­χρο­νης δια­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τον τρό­πο που την α­ντι­λαμ­βά­νε­ται ο κα­θέ­νας. Έχου­με κα­θυ­στε­ρή­σει πά­ρα πο­λύ την προ­σέγ­γι­ση σε μια ορ­θο­λο­γι­κή φι­λο­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή δια­χεί­ρι­ση. Η α­ντί­λη­ψη ό­τι τα α­πορ­ρίμ­μα­τα μπο­ρούν να α­ξιο­ποιη­θούν με έ­να ω­φέ­λι­μο τρό­πο για την κοι­νω­νία, εί­ναι στοι­χείο της διε­θνούς πρα­κτι­κής.

Αυ­τή η κα­θυ­στέ­ρη­ση ε­πι­διώ­κε­ται να ε­πι­λυ­θεί με τρό­πο που δεν εί­ναι προς ό­φε­λος της κοι­νω­νίας. Προω­θεί­ται μια πο­λι­τι­κή ε­πι­λο­γή, που χω­ρίς να εί­ναι αυ­στη­ρά προσ­διο­ρι­σμέ­νη, τεί­νει προς έ­να μο­ντέ­λο δια­χεί­ρι­σης που θέ­λει να κρα­τά­με χα­μη­λά την α­να­κύ­κλω­ση και α­νά­κτη­ση, χω­ρίς κα­θό­λου να α­σχο­λεί­ται με τη μείω­ση των α­πορ­ριμ­μά­των, που εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κό στοι­χείο ε­πί­σης, και το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος των σκου­πι­διών να το ο­δη­γού­με α­διά­λε­κτο σε με­γά­λες κε­ντρι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις ε­πε­ξερ­γα­σίας, στις ο­ποίες, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το χα­ρα­κτή­ρα τους, γί­νε­ται έ­να μι­κρό πο­σο­στό α­να­κύ­κλω­σης και κο­μπο­στο­ποίη­σης, και μά­λι­στα δεύ­τε­ρης ποιό­τη­τας, και το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος εί­ναι πα­ρα­γω­γή δευ­τε­ρο­γε­νών καυ­σί­μων, τα ο­ποία θα ο­δη­γού­με σε και­νούρ­γιες ε­γκα­τα­στά­σεις καύ­σης. Προ­φα­νώς δεν προω­θεί­ται μια πα­νά­κρι­βη δια­δι­κα­σία ε­πε­ξερ­γα­σίας για να πά­ρου­με έ­να προϊόν το ο­ποίο θα το θά­ψου­με. Προ­φα­νώς προω­θεί­ται η καύ­ση του. Το ό­τι α­πο­φεύ­γουν σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις να ο­νο­μα­τί­σουν την καύ­ση ή να α­δειο­δο­τή­σουν αυ­τή τη στιγ­μή τα ερ­γο­στά­σια καύ­σης, ο­φεί­λε­ται κα­θα­ρά σε λό­γους α­πο­τρο­πής των α­ντι­δρά­σεων. Εί­ναι ό­μως α­πο­λύ­τως σα­φές ό­τι πί­σω α­πό αυ­τό το μο­ντέ­λο δια­χεί­ρι­σης κρύ­βε­ται η καύ­ση.

Ένα δεύ­τε­ρο στοι­χείο ε­κτός α­πό την προώ­θη­ση της καύ­σης, που φαί­νε­ται να συ­μπλη­ρώ­νει το δί­πο­λο που προω­θεί­ται για τη δια­χεί­ρι­ση των σκου­πι­διών, εί­ναι η ι­διω­τι­κο­ποίη­ση;

Ένα δεύ­τε­ρο στοι­χείο που φαί­νε­ται να έ­χει ε­πι­λε­γεί, ί­σως και λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης που δια­νύου­με, εί­ναι των Συ­μπρά­ξεων Δη­μό­σιου και Ιδιω­τι­κού Το­μέα. Σε αυ­τό το μο­ντέ­λο βά­ζουν και το δη­μό­σιο, μέ­σω κυ­ρίως χρη­μά­των α­πό ευ­ρω­παϊκά τα­μεία, και ι­διω­τι­κές ε­ται­ρείες, μέ­σω κυ­ρίως δα­νείων που ε­ξα­σφα­λί­ζουν α­πό τις τρά­πε­ζες. Το μο­ντέ­λο της ι­διω­τι­κο­ποίη­σης δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται στις με­γά­λες κε­ντρι­κές μο­νά­δες ε­πε­ξερ­γα­σίας, αλ­λά φαί­νε­ται ό­τι ει­σά­γε­ται σε ό­λο το φά­σμα της δια­χεί­ρι­σης. Υπάρ­χουν ή­δη πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις δή­μων, που λό­γω και των ε­κτε­τα­μέ­νων πε­ρι­κο­πών ε­σό­δων που α­ντι­με­τω­πί­ζουν, βά­ζουν ι­διω­τι­κές ε­ται­ρείες α­κό­μα και στην α­πο­κο­μι­δή.

Υπάρ­χει ό­μως άλ­λο έ­να στοι­χείο, που συν­δέε­ται βέ­βαια με το προ­η­γού­με­νο, το οι­κο­νο­μι­κό. Η προώ­θη­ση της συ­γκε­ντρω­τι­κής δια­χεί­ρι­σης σε με­γά­λες ε­γκα­τα­στά­σεις, ι­διαί­τε­ρα αν θε­σμο­θε­τη­θεί η καύ­ση η ο­ποία εί­ναι πο­λύ δα­πα­νη­ρή, εί­ναι ι­διαί­τε­ρα α­ντιοι­κο­νο­μι­κή και θα με­τα­φρα­στεί σε πρό­σθε­τα δη­μο­τι­κά τέ­λη και ε­πι­πλέ­ον ε­πι­βά­ρυν­ση στους πο­λί­τες.

Ένα ε­πί­σης ση­μα­ντι­κό στοι­χείο, πέ­ραν του πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κού, εί­ναι το κοι­νω­νι­κό. Αυ­τού του τύ­που η δια­χεί­ρι­ση θέ­λει τον πο­λί­τη α­μέ­το­χο, ό­χι ε­νερ­γό συμ­μέ­το­χο στη μείω­ση, την α­να­κύ­κλω­ση και την κο­μπο­στο­ποίη­ση.

Στις με­λέ­τες που προ­τεί­νο­νται α­πό τις κα­τά τό­πους Πε­ρι­φέ­ρειες πα­ρα­τη­ρεί­ται εν γέ­νει α­προσ­διο­ρι­στία και α­πο­φυ­γή δια­τύ­πω­σης πο­λύ συ­γκε­κρι­μέ­νου σχε­δια­σμού.

Η δια­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των γί­νε­ται στη βά­ση πε­ρι­φε­ρεια­κών σχε­δια­σμών ε­δώ και πε­ρί­που μια δε­κα­ε­τία. Το 2004 έ­γι­ναν οι πρώ­τοι, το 2006 έ­γι­νε ο τε­λευ­ταίος, της Αττι­κής. Σε ό­λους αυ­τούς τους σχε­δια­σμούς υ­πάρ­χει η πρό­νοια ό­τι σε 5 ή 6 χρό­νια θα ε­πι­και­ρο­ποιη­θούν. Αυ­τό δεν έ­χει συμ­βεί μέ­χρι σή­με­ρα σχε­δόν σε κα­μία πε­ρι­φέ­ρεια με ε­ξαί­ρε­ση, α­π‘ ό,τι γνω­ρί­ζω, την Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου. Με τρα­γε­λα­φι­κό α­πο­τέ­λε­σμα να δη­μο­πρα­τού­νται και να προ­χω­ρούν έρ­γα στη βά­ση της πα­λιάς λο­γι­κής. Στην πε­ρί­πτω­ση της Αττι­κής, η δια­δι­κα­σία α­να­θεώ­ρη­σης έ­χει αρ­χί­σει α­πό τις αρ­χές του 2011, έ­χουν δο­θεί τέσ­σε­ρις δια­δο­χι­κές πα­ρα­τά­σεις στην πα­ρά­δο­ση των με­λε­τών ε­πι­και­ρο­ποίη­σης, προ­φα­νώς μέ­χρι να αρ­χί­σουν να κα­τα­σκευά­ζο­νται έρ­γα και να έρ­θει ο ε­πι­και­ρο­ποιη­μέ­νος σχε­δια­σμός να τα νο­μι­μο­ποιή­σει. Αυ­τό έ­χει ή­δη συμ­βεί σε Πε­ρι­φέ­ρειες ό­πως η Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία.

Οι πα­λιοί σχε­δια­σμοί χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται α­πό γε­νι­κο­λο­γία ως προς τους στό­χους, ι­διαί­τε­ρα α­να­κύ­κλω­σης – α­νά­κτη­σης - κο­μπο­στο­ποίη­σης, και έμ­φα­ση στους Χώ­ρους Υγειο­νο­μι­κής Τα­φής. Ένα κοι­νό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ε­κεί­νων των σχε­δια­σμών με αυ­τούς που τώ­ρα προω­θού­νται, εί­ναι ό­τι σπα­νίως α­να­φέ­ρο­νται στη δια­στα­σιο­λό­γη­ση των μο­νά­δων ε­πε­ξερ­γα­σίας, δη­λα­δή στο τι πο­σό­τη­τες θέ­λου­με να ε­πε­ξερ­γα­στού­με. Εί­ναι σα­φές ό­τι αν κά­ποιος γί­νει συ­γκε­κρι­μέ­νος ε­π’ αυ­τού, θα πρέ­πει να δι­καιο­λο­γή­σει για­τί κα­τα­σκευά­ζει μια μο­νά­δα με­γά­λων δια­στά­σεων, τη στιγ­μή που εί­ναι υ­πο­χρεω­μέ­νος να κά­νει και α­να­κύ­κλω­ση – κο­μπο­στο­ποίη­ση. Πολ­λοί σχε­δια­σμοί, πα­λιοί και νέ­οι, προ­βλέ­πουν ε­γκα­τα­στά­σεις ε­πε­ξερ­γα­σίας σύμ­μει­κτων που αγ­γί­ζουν το 80% του συ­νό­λου των α­πορ­ριμ­μά­των. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για πα­ρά­δειγ­μα, σχε­διά­ζε­ται μο­νά­δα δυ­να­μι­κής που ξε­περ­νά το σύ­νο­λο των α­πορ­ριμ­μά­των, η ο­ποία α­νοί­γει την πόρ­τα στην ει­σα­γω­γή σκου­πι­διών για ε­πε­ξερ­γα­σία ή για καύ­ση. Ένα τέ­τοιο πα­ρά­δειγ­μα έ­χου­με στο Βό­λο.

Ποια εί­ναι η δι­κή σας πρό­τα­ση;

Η πρό­τα­σή μας εί­ναι το συ­ντρι­πτι­κά με­γά­λο μέ­ρος της δια­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των να γί­νε­ται στα ό­ρια του κά­θε δή­μου ή γει­το­νι­κών δή­μων και σε πε­ρι­φε­ρεια­κό ε­πί­πε­δο να α­ντι­με­τω­πί­σου­με μό­νο την τε­λι­κή διά­θε­ση σε ΧΥ­ΤΥ. Όχι, ό­μως, ό­πως προ­δια­γρά­φο­νται σή­με­ρα, αλ­λά σε πο­λύ μι­κρό­τε­ρα με­γέ­θη, α­φού η α­πο­κε­ντρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση θα μας δί­νει υ­πό­λειμ­μα πο­λύ μι­κρό­τε­ρο και πο­λύ δια­φο­ρε­τι­κής υ­φής, με α­δρα­νή υ­λι­κά. Αυ­τή η πρό­τα­ση μπο­ρεί να υ­λο­ποιη­θεί με το­πι­κό σχέ­διο δια­χεί­ρι­σης ξε­κι­νώ­ντας α­πό δρα­στη­ριό­τη­τες πρό­λη­ψης και δια­λο­γής στο σπί­τι. Το δεύ­τε­ρο μέ­ρος της πρό­τα­σης, ε­πί­σης προ­σι­τό στον πο­λί­τη, εί­ναι οι ξε­χω­ρι­στοί κά­δοι και ση­μεία δια­λο­γής για άλ­λα α­να­κυ­κλώ­σι­μα, ό­πως μπα­τα­ρίες, λά­στι­χα, η­λεκ­τρι­κές συ­σκευές. Ο μπλε κά­δος πλέ­ον δεν ε­ξυ­πη­ρε­τεί, διό­τι υ­πο­βαθ­μί­ζει την ποιό­τη­τα των α­να­κυ­κλώ­σι­μων. Μέ­χρι αυ­τό το ε­πί­πε­δο ο στό­χος εί­ναι να ε­ξαν­τλεί­ται το 60% των α­πορ­ριμ­μά­των. Οι ί­διοι δή­μοι μπο­ρούν να έ­χουν έ­να χώ­ρο, ό­που θα κά­νουν δέ­μα­τα τα συλ­λεχ­θέ­ντα α­πορ­ρίμ­μα­τα και θα τα πω­λούν. Πρό­κει­ται για μια δια­δι­κα­σία που δη­μιουρ­γεί θέ­σεις ερ­γα­σίας το­πι­κά, α­πο­δί­δει έ­σο­δα, οι πρώ­τες φά­σεις δια­χεί­ρι­σης μπο­ρούν να χρη­μα­το­δο­τή­δουν τις ε­πό­με­νες και μπο­ρεί να υ­λο­ποιη­θεί στα­δια­κά.

Προς τι η εμμονή στην καύση;
Τι ση­μαί­νει καύ­ση ως στά­διο δια­χεί­ρι­σης α­πορ­ριμ­μά­των και για­τί δεν α­πο­τε­λεί ε­πι­λο­γή;

Η καύ­ση δεν εί­ναι μό­νο τρό­πος α­πόρ­ρι­ψης, αλ­λά και τρό­πος πα­ρα­γω­γής η­λεκ­τρι­κής ε­νέρ­γειας και θερ­μό­τη­τας. Σύμ­φω­να και την ευ­ρω­παϊκή ο­δη­γία 98/2008, η ιε­ράρ­χη­ση δια­χεί­ρι­σης α­πορ­ριμ­μά­των προ­βλέ­πει: πρό­λη­ψη, ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποίη­ση, α­να­κύ­κλω­ση, άλ­λου τύ­που α­νά­κτη­ση, διά­θε­ση, δη­λα­δή τα­φή. Η καύ­ση ε­μπί­πτει στην άλ­λου τύ­που α­νά­κτη­ση, ό­που ε­μπί­πτει και η κο­μπο­στο­ποίη­ση, κα­τά τη γνώ­μη μας λα­θε­μέ­να α­φού η κο­μπο­στο­ποίη­ση θα έ­πρε­πε να προ­η­γεί­ται. Η καύ­ση ε­μπί­πτει σε αυ­τή τη φά­ση δια­χεί­ρι­σης, με την προϋπό­θε­ση ό­τι οι ε­γκα­τα­στά­σεις καύ­σης έ­χουν βαθ­μό ε­νερ­γεια­κής α­πό­δο­σης πά­νω α­πό 65%. Σε δια­φο­ρε­τι­κή πε­ρί­πτω­ση, ε­μπί­πτει στη φά­ση της διά­θε­σης. Στην Ελλά­δα αυ­τό εί­ναι α­νώ­φε­λο α­φού τους πε­ρισ­σό­τε­ρους μή­νες του χρό­νου η πα­ρα­γό­με­νη θερ­μό­τη­τα εί­ναι α­χρεία­στη. Πέ­ρα α­πό αυ­τό, καύ­ση ση­μαί­νει ό­τι έ­χω πρώ­τες ύ­λες τις ο­ποίες ε­ξα­φα­νί­ζω. Αυ­τό α­πό πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή ά­πο­ψη εί­ναι λά­θος, διό­τι συ­ντη­ρεί τη λο­γι­κή της υ­περ­κα­τα­νά­λω­σης και της υ­πε­ρε­ξάν­τλη­σης των φυ­σι­κών πό­ρων. Επί­σης, με την πα­ρα­γω­γή θερ­μό­τη­τας και η­λεκ­τρι­κής ε­νέρ­γειας α­πό την καύ­ση συ­ντη­ρεί­ται έ­να μο­ντέ­λο βα­σι­σμέ­νο ε­πί­σης στην κα­τα­νά­λω­ση. Επι­πλέ­ον, καλ­λιερ­γεί­ται έ­νας μύ­θος ε­νί­σχυ­σης του ε­νερ­γεια­κού μας συ­στή­μα­τος α­πό την καύ­ση. Ακό­μα κι αν καί­γα­με το σύ­νο­λο των σκου­πι­διών που πα­ρά­γου­με, η ε­νερ­γεια­κή α­πό­δο­ση θα ή­ταν το 2% των α­να­γκών σε η­λεκ­τρι­κή ε­νέρ­γεια. Η καύ­ση θέ­λει ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρο σύμ­μει­κτα α­πορ­ρίμ­μα­τα, ά­ρα εί­ναι α­ντί­θε­τη με τη λο­γι­κή της α­νά­κτη­σης. Τέ­λος, για να ε­γκα­τα­στή­σεις και να λει­τουρ­γή­σεις μη­χα­νι­σμούς συ­γκρά­τη­σης αέ­ριων ρύ­πων, πολ­λα­πλα­σιά­ζεις κα­τά πο­λύ το κό­στος και, βέ­βαια, δεν μπο­ρείς να α­πο­κλεί­σεις τις α­στο­χίες και τις πα­ρα­βιά­σεις, με ό­λο το πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό κό­στος που αυ­τές ε­πι­φέ­ρουν.

Ποιος εί­ναι, λοι­πόν, ο λό­γος που τό­σο ε­πι­μέ­νου­ν οι Πε­ρι­φέ­ρειες, κρυ­φά και φα­νε­ρά, στην καύ­ση;

Η ε­πι­λο­γή της ε­νερ­γεια­κής α­ξιο­ποίη­σης που ο­δη­γεί στην καύ­ση ο­φεί­λε­ται στο αυ­ξη­μέ­νο κα­τα­σκευα­στι­κό, δια­χει­ρι­στι­κό και οι­κο­νο­μι­κό, ε­ντέ­λει, εν­δια­φέ­ρον ι­διω­τών, διό­τι προϋπο­θέ­τει δι­πλές ε­γκα­τα­στά­σεις, α­φε­νός στην ε­πε­ξερ­γα­σία των σύμ­μει­κτων α­πορ­ριμ­μά­των και την πα­ρα­γω­γή καυ­σί­μου, α­φε­τέ­ρου στις ί­διες τις μο­νά­δες καύ­σης. Το δη­μό­σιο πα­ρα­χω­ρεί την κα­τα­σκευή, τη δια­χεί­ρι­ση και την πώ­λη­ση ε­νέ­ρ­γειας. Οι μό­νο που ω­φε­λού­νται, εί­ναι οι ι­διώ­τες που συ­μ­με­τέ­χουν στην κα­τα­σκευή με α­ντά­λ­λα­γ­μα τη δια­χεί­ρι­ση εν λευ­κώ, και ό­χι μό­νο, για­τί προ­βλέ­πε­ται ό­τι θα α­πο­ζη­μιώ­νου­με τον ι­διώ­τη για να με­τα­φέ­ρει, να πα­ρα­λά­βει, να θά­ψει ή να κά­ψει α­πο­ρ­ρί­μ­μα­τα.   πηγή : Εφημερίδα Η Εποχή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Αττική, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η «Πρωτοβουλία συνεννόησης
 για  τη διαχείριση των απορριμμάτων» δημοσιοποίησε τη θέση της, επαναλαμβάνοντας τη βασική εκτίμησή της ότι: «ότι βρισκόμαστε
μπροστά σε μια εξωφρενική επιλογή, που συνιστά τεχνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό σκάνδαλο».
Ταυτόχρονα, το αμέσως επόμενο διάστημα, αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των πολιτών, για τη
συνεργασία και το συντονισμό συλλογικοτήτων, για τη δημιουργία του πιο πλατιού κοινωνικού μετώπου αντίστασης και για την
περαιτέρω τεκμηρίωση της εναλλακτικής πρότασης της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Η «Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη
διαχείριση των απορριμμάτων» εκφράζει την πεποίθησή της ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες και η κοινωνία θα βρουν τους τρόπους
να εκφράσουν τη ριζική αντίθεσή τους στα όσα σχεδιάζονται, (ξανα)ζωντανεύοντας τις καλύτερες στιγμές από τους πολλούς αγώνες,
που έχουν δοθεί για το ζήτημα αυτό στην Αττική, και όχι μόνο.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης επισυνάπτεται, ενώ βρίσκεται αναρτημένο και εδώ:

http://prosynat.blogspot.gr/2012/09/blog-post_12.html

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Δήλωση βουλευτών νομού Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑΔήλωση βουλευτών νομού Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ


ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
31.8.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά την 9η συνεδρίαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ της 27ης Αυγούστου, σχετικά με το θέμα της υλοποίησης έργων του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) στην Αττική, αποφασίσθηκε η υλοποίηση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική» με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Πρόκειται για την κατασκευή 4 εργοστασίων επεξεργασίας – ενεργειακής αξιοποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, που προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ (επικαιροποίηση 2006) με ΣΔΙΤ και με την εγγύηση του Δημοσίου για ελάχιστη ποσότητα 1.350.000 τόνων ετησίως, σε περίοδο 25ετίας.
Ουσιαστικά, υλοποιείται ένα σχέδιο εκμετάλλευσης σύμμεικτων απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας, που βάζει «ταφόπλακα» στην πρόληψη, διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση, στηρίζει την υπερσυγκέντρωση 85% των παραγομένων απορριμμάτων στον ίδιο χώρο της Φυλής (όπου έχουν εξαντληθεί τα όρια περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κοινωνικής ανοχής) και ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τον εφιάλτη της καύσης.

ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

Το πολιτικό κατεστημένο, εξαρτημένο από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ακολουθεί τυφλά τον δρόμο της ιδιωτικοποίησης και του επιχειρηματικού κέρδους. Επιβεβαιώνονται ο προσανατολισμός και οι δεσμεύσεις της μνημονιακής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ στις επιταγές της Τρόικας, που δήλωσε προτεραιότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων, μαζί με τον τομέα της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Η μνημονιακή συγκυβέρνηση με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ και τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου μετατρέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε εργαλείο εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Τη μετατρέπει σε εισπρακτικό μηχανισμό στην υπηρεσία των επιχειρηματικών συμφερόντων, που ετοιμάζονται να λεηλατήσουν το δημόσιο πλούτο και τα λαϊκά εισοδήματα και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, εκτοξεύοντας στα ύψη τα δημοτικά τέλη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων. Μια πρόταση που στηρίζεται στον δημόσιο χαρακτήρα, τον κοινωνικό έλεγχο και την αποκέντρωση των δράσεων σε επίπεδο δήμων ή όμορων δήμων, βασίζεται στις αρχές της εγγύτητας και της μικρήςκλίμακας. Μια πολιτική που συνεκτιμά και αξιοποιεί τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αναγνωρίζει ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε όφελος του κοινωνικού συνόλου, θέσεις εργασίας και δεν συνεπάγεται πρόσθετα οικονομικά βάρη για τους πολίτες. Μια πρόταση κοινωνικής συμμετοχής, όπου τα οφέλη ανταποδίδονται στην κοινωνία και όχι σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πλούτου και των φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείρισή τους και με κύριο άξονα τον αναντικατάστατο ρόλο του Δημόσιου Τομέα, μπορεί να είναι βασικός παράγοντας για αναπτυξιακά μέτρα και να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά μιας βιώσιμης ανάπτυξης και το πλαίσιο αναφοράς μιας ανθρωποκεντρικής οικονομίας.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Αθανασίου Νάσος (Αττικής)
Αλεξόπουλος Απόστολος (Β΄Αθηνών)
Βαλαβάνη Νάντια (Β΄Αθηνών)
Βαμβακά Τζένη (Β΄Πειραιώς)
Βούτσης Νίκος (Α΄Αθηνών)
Δούρου Ρένα (Β΄Αθηνών)
Δραγασάκης Γιάννης (Β΄Αθηνών)
Δρίτσας Θοδωρής (Α΄Πειραιώς)
Κατριβάνου Βάσω (Β΄Αθηνών)
Καφαντάρη Χαρά (Β΄Αθηνών)
Κουρουμπλής Παναγιώτης (Β’Αθηνών)
Κωνσταντοπούλου Ζωή (Α΄Αθηνών)
Λαφαζάνης Παναγιώτης (Β΄Πειραιώς)
Μητρόπουλος Αλέξης (Αττικής)
Μπόλαρη Μαρία (Α΄Αθηνών)
Παναγούλης Στάθης (Β΄Αθηνών)
Πάντζας Γιώργος (Αττικής)
Παπαδημούλης Δημήτρης (Β΄Αθηνών)
Σακοράφα Σοφία (Β΄Αθηνών)
Στρατούλης Δημήτρης (Β΄Αθηνών)
Τατσόπουλος Πέτρος (Β΄Αθηνών)
Τσακαλώτος Ευκλείδης (Β΄Αθηνών)
Τσουκαλάς Δημήτρης (Επικρατείας)Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ζάκυνθος: ο ΧΥΤΑ συνεχίζει να ρυπαίνει το Θαλάσσιο Πάρκο6 Σεπτεμβρίου 2012

Ζάκυνθος: ο ΧΥΤΑ συνεχίζει να ρυπαίνει το Θαλάσσιο Πάρκο

Συνεχίζεται η ρύπανση του κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ εντός της προστατευόμενης περιοχής του θαλάσσιου πάρκου του νησιού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας skai.gr, πριν από ένα χρόνο το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε ανακοινώσει ότι ο κορεσμένος πλέον ΧΥΤΑ Ζακύνθου θα σταματούσε να λειτουργεί από τις αρχές του 2012, κάτι που δε συνέβη με αποτέλεσμα η ρύπανση από τα σκουπίδια καταλήγει στον κόλπο του Λαγανά.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ζακύνθου πρόσφατα αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για την κατασκευή σύγχρονης μονάδας σε άλλη περιοχή του νησιού.

πηγή : econews.gr 6 Σεπτέμβρη 2012


Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Οι Βρυξέλλες δικαιώνουν τους κατοίκους του Γραμματικού και της Κερατέας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Οι Βρυξέλλες δικαιώνουν τους κατοίκους του Γραμματικού και της Κερατέας

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Αττικής Νάσος Αθανασίου κατέθεσε την Τρίτη 4 Σεπτέμβρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νομό Αττικής. Συγκεκριμένα σε άρθρο της αγγλικής έκδοσης της Καθημερινής αναφέρονται καινούργια δεδομένα από τον αρμόδιο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. George Kremlis.
Σύμφωνα με τον κ. Kremlis η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιό της για την Αττική, αφού οι προβλέψεις του δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με τον κ. Kremlis είναι αναχρονιστικός, υπερβολικά κοστοβόρος και ανέφικτος.

Ρωτά λοιπόν ο κ. Αθανασίου:

Γιατί η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμμένει στην πολυδάπανη κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων στην Αττική σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την οικονομία της χώρας μας;
Γιατί ενώ εφαρμόζει κατά γράμμα όλες τις επιταγές του μνημονίου, στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προχωρεί στην εφαρμογή των μελετών που εκπονήθηκαν πριν από μια δεκαετία;
Γιατί δεν προχωρεί το υπουργείο σε σύγχρονες μελέτες που θα λάβουν υπόψη τους τα νέα δεδομένα, αποφεύγοντας έτσι την περαιτέρω επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας με έργα δυσβάσταχτα για τον κρατικό προϋπολογισμό σε εποχές μάλιστα που η εξεύρεση κεφαλαίων για την πραγματοποίησή τους είναι πολύ δύσκολη σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Γιατί ακόμη και τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιώνει τις τοπικές κοινωνίες του Γραμματικού και της Κερατέας, η κυβέρνηση αρνείται τη διαβούλευση μαζί τους;

Νάσος Αθανασίου

Βουλευτής Αττικής Σύριζα ΕΚΜ