Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ !

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ !

Η Επιτροπή Γραμματικού κατά των ΧΥΤΑ , σας καλεί στις παρακάτω εκδηλώσεις διαμαρτυρίας :

1. Σάββατο 30/4/2011 & ώρα 11 πμ , Λεωφ. Μαραθώνος , στον κόμβο Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης ( στο μέσο περίπου της διαδρομής από κέντρο Νέας Μάκρης έως διασταύρωση για Τύμβο Μαραθώνα ) .

2. Τετάρτη 4/5/2011 & ώρα 09.30 πμ , Συμβούλιο της Επικρατείας , Πανεπιστημίου 47 - 49 ( πρώην Αρσάκειο ) , όπου θα συζητηθούν οι προσφυγές κατά του ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ( ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ) .

Καλούμε τους πολίτες του ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ , καλούμε τους πολίτες του ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , να δώσουν δυναμικό παρόν στις παραπάνω εκδηλώσεις διαμαρτυρίας .

- Για να διατρανώσουμε όλοι μαζί , την αντίσταση μας στο οικονομικό & περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται .
- Για να διατρανώσουμε όλοι μαζί , την απαίτηση μας για κατάργηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ .
- Λέμε ΟΧΙ σε ΧΥΤΑ - ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
- Λέμε ΟΧΙ στους εργολάβους τους ..
- Δεν θα πληρώσει το Γραμματικό , ή Κερατέα , ή Φυλή , ή Λευκίμμη , τό Τεμπλόνι , ή Ζάκυνθος , ή Μαυροράχη κλπ κλπ , την ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ !
- Λέμε ΝΑΙ σε μία βιώσιμη λύση , που θα καθορίσει την ποιότητα της ζωής μας και ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ να την επιβάλλουμε !

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ !
ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ !
ΧΥΤΑ ΠΟΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ !
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ '' ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ '' ...

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ..

Επιτροπή Γραμματικού κατά των ΧΥΤΑ

oxixyta.blogspot.com

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ

Είναι γνωστό ότι την Τετάρτη 4/5/2011 και ώρα 09.30 π.μ. συζητούνται στο Ε' Τμήμα (Επταμελής Σύνθεση) του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν ασκηθεί κατά της παράτασης ισχύος των όρων των Μ.Π.Ε. για τους ΧΥΤΑ Γραμματικού (ήδη Μαραθώνος) και Κερατέας καθώς και κατά των αποφάσεων για τη διάνοιξη των οδών προσπέλασης για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, άρσης αναδάσωσης, αποδόμησης των ευρεθέντων αρχαίων κ.λπ.


Κατά τη σειρά του εκθέματος του ΣτΕ οι υποθέσεις θα εκφωνηθούν και συζητηθούν ως εξής:


Αριθμ. Εκθ. 19 Δήμος Κερατέας - Υπ. Αγροτ. Αναπτ.


Αριθμ. Εκθ. 20 Δήμος Κερατέας - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 27 Κοινότητα Γραμματικού - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 28 Κοινότητα Γραμματικού - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 29 Κοινότητα Γραμματικού - Υπ. Πολιτισμού


Αριθμ. Εκθ. 31 Εμμ. Λιονάκης κ.λπ. - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 32 Εμμ. Λιονάκης κ.λπ. - Δ/νση Δασών κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 33 Σπ. Μαστοράκος κ.λπ. - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 36 Κέντρο Βιωσιμότητας κ.λπ. - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Θεωρούμε αυτονόητο ότι η φυσική παρουσία όλων κατά την εκδίκαση των υποθέσεων είναι απαραίτητη.

Επιτροπή κατά των ΧΥΤΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Σάββατο 30 Απριλίου

http://www.marathon.gr/news/118_afisa%20sygentrosis%20xyta.jpg

ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-3-2011
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 9241/6209
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντ. Νυδριώτης
Τηλέφωνο : 210-6709615
FAX : 210-6709645

Θέμα : “Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού για λόγους δημόσιας ωφέλειας”

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
3. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Τις διατάξεις του Ν.2882/2-2-2001 (ΦΕΚ 17/Α/6-2-2001) «Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων» όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.2985/4-2-2002 (ΦΕΚ 18/Α/4-2-2002) «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων στο Σύνταγμα».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Διατάγματος 25-11-29 «για κωδικοποίηση των κειμένων διατάξεων για κατασκευή και συντήρηση οδών».
7. Τις διατάξεις του Ν.653/1997 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη Εθνικών οδών κλπ» όπως συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν.947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979 καθώς και τις διατάξεις του Ν.2052/1992.
8. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 5426/09-12-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Υδραυλικών Έργων) και 5495/14-2-2011 (διευκρινιστικό έγγραφο) του Τμήματος Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά των συνημμένων του, από το οποίο προκύπτει ότι τα ζητήματα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 έχουν εξετασθεί στο πλαίσιο τήρησης των διαδικασιών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.2882/01, οι δε περιβαλλοντικοί όροι έχουν ορισθεί με την Κ.Υ.Α. 136945/5-12-2003 όπως παρακάτω αναφέρεται και τα οποία αφορούν πρόταση για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού, για λόγους δημοσίας ωφελείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής έκτασης 74.520,76τ.μ. εκ των οποίων τα 48.364,243τ.μ.είναι δημόσια έκταση και τα 26.156,516τ.μ. είναι ιδιωτική έκταση, που εικονίζονται στα από Ιανουαρίου 2010 κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακος 1:500 (αριθμοί σχεδίων 13Ε-ΟΡ.01 έως και 13Ε-ΟΡ.19) και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες, τα οποία συντάχθηκαν από την Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., ελέγχθηκαν από τον επιβλέποντα οδοποιΐας πολιτικό μηχανικό κ. Ευάγγελο Σφακάκη και θεωρήθηκαν από το Διευθυντή ΔΕΚΕ Περιφέρειας Αττικής κ. Παπουτέ Ιωάννη την 30-7-2010.
9. Η απαλλοτρίωση αυτή, κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και θα συντελεστεί με δαπάνες που προβλέπονται από πιστώσεις του έργου.
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π. 136945/5-12-2003 Κ.Υ.Α. Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Εσωτερικών – Δημ. Διοίκησης – Υγείας και Πρόνοιας – Γεωργίας και Πολιτισμού περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο “Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” Γραμματικού” του Νομού Αττικής, της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί με την με υπ' αριθ. πρωτ. 27081/7-7-2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών-ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιστισμού και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υπό απαλλοτρίωση εδαφική έκταση των 74.520,76τ.μ.
11. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1042/229/17-3-2011 εισήγηση του Προΐσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής.
12. Το αριθ. 1672/355/17-3-2011 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής.

Αποφασίζουμε

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής έκτασης 74.520,76τ.μ. εκ των οποίων τα 48.364,243τ.μ. είναι δημόσια έκταση και τα 26.156,516τ.μ. είναι ιδιωτική έκταση και τα οποία εικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακος 1:500 (αριθμοί σχεδίων 13Ε-ΟΡ.01 έως και 13Ε-ΟΡ.19)
και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες, τα οποία συντάχθηκαν από την Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., ελέγχθηκαν από τον επιβλέποντα οδοποιΐας πολιτικό μηχανικό κ. Ευάγγελο Σφακάκη και θεωρήθηκαν από το Διευθυντή ΔΕΚΕ Περιφέρειας Αττικής κ. Παπουτέ Ιωάννη την 30-7-2010.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι 1) Σαββόγλου Όλγα, 2) Μεξής Κωνσταντίνος, 3) Λαμπαδάριος Δημήτριος κλπ.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται δεν περιλαμβάνονται οι εκτάσεις οι οποίες στα
κτηματολογικά στοιχεία φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο.

Η απαλλοτρίωση αυτή, κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και θα συντελεστεί με δαπάνες που προβλέπονται από πιστώσεις του έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΕΠ ΤΗΣ 14/4/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας
:
:Αδιαβάθμητο
Αθήνα,
Αριθ. Πρωτ.
14-04-2011
Οικ. 363 (σχτ. 988/16-03-2011)
Βαθμός Προτεραιότητας
: Εξ. Επείγον
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. Τηλεφώνου
Αρ. Τηλεομοιοτ.
Ηλεκτρον. Δ/νση
:Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
:115 23
:Αθ. Παπαδέλλης
:210 8701907
:210 8701883
:a.papadelis@eyep.minenv.gr
ΠΡΟΣ:
Α1
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΔΕΚΕ
Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
(αποστολή με Fax: 2105238928)
ΚΟΙΝ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Θέμα:

Έλεγχος στο έργο κατασκευής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση ΄΄Μαύρο Βουνό΄΄ Γραμματικού.
Σχετ.
1.
Το α.π. 492/28-02-2011έγγραφό μας.

2.
Το α.π. 273/14-03-2011 της ΔΕΚΕ/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση ΄΄Μάυρο Βουνό΄΄ Γραμματικού (ΦΕΚ τ.Β. αρ. 1350/07-07-2009» (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 998/16-03-2011).

Κατόπιν σωρείας αναφορών-καταγγελιών περί σοβαρών παραλείψεων και αστοχιών Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα Νοτίου Ελλάδος της υπηρεσίας μας διενήργησαν δύο αυτοψίες στο υπό κατασκευή έργο του ΧΥΤΑ Γραμματικού στις 21-10-2010 και στις 04-02-2011. Ακολούθως, ζητήθηκαν στοιχεία μελετών και αδειών/εγκρίσεων του έργου καταρχήν από την Ανάδοχο Κοινοπραξία και ακολούθως με του (1) σχετικό από την υπηρεσία σας, ως φορέα υλοποίησης του έργου, προκειμένου να εξετάσει τις καταρχήν διαπιστώσεις της, σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα του εκτελούμενου έργου, αλλά και το περιεχόμενο της εγκριθείσας ΜΠΕ και της ΑΕΠΟ του έργου.
Η Υπηρεσία σας στην (2) σχετική αναλυτική απάντησή της, με συνημμένο φάκελο των αιτούμενων στοιχείων, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
«Α. Σχετικά με τα δύο ρέματα που διατρέχουν τον χώρο εκτέλεσης των έργων
Α1. Το γήπεδο στο οποίο κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ Γραμματικού καταλαμβάνει έκταση 517 στρεμμάτων και έχει λοφώδη μορφολογία. Η περίμετρος της έκτασης ορίζεται κατά τα ¾ του μήκους της από τον υδροκρίτη της γεωμορφολογικής ενότητας.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η περιμετρική περίφραξη κατασκευάζεται κατά μήκος και επί του υδροκρίτη, εκτός από τη βόρεια πλευρά όπου το όριο του γηπέδου, και άρα η περίφραξη, οδεύει κάθετα στη βαθιά γραμμή (όπως βγαίνει η μισγάγγεια από το γήπεδο κατασκευής του έργου).
Το γήπεδο του ΧΥΤΑ διατρέχουν δύο αβαθείς κοιλάδες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ρέματα (περιοδική ροή επιφανειακών υδάτων) ή έστω χείμαρροι (παροδική ροή επιφανειακών υδάτων), δεδομένου ότι δεν υφίσταται ανάντη λεκάνη απορροής.
Διαμορφωμένη κοίτη ρέματος υφίσταται κατάντη του χώρου και σε απόσταση 300μ. περίπου.
Συμβατή με τα ανωτέρω είναι και η περιγραφή του χώρου στη σελίδα 4-58 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): «Η υπό εξέταση Θέση βρίσκεται σε μικρή μισγάγγεια, χωρίς ανάντη λεκάνη απορροής. Ο κύριος αποδέκτης των επιφανειακών νερών του χώρου είναι το ρέμα περιοδικής ροής, του οποίου η κύρια και διαμορφωμένη κοίτη βρίσκεται σε απόσταση 300μ. από το όριο του χώρου και απολήγει στη θαλάσσια περιοχή ΒΑ του χώρου. Πρόκειται για την θαλάσσια περιοχή ΒΔ του οικισμού Σέσι, η οποία παρουσιάζει ειδικές χρήσεις (κολύμβηση –ψάρεμα) και απέχει από τα όρια του χώρου περίπου 2,5 χλμ. Κατά μήκος της ροής των υδάτων».
Τα ανωτέρω, καθώς και το σύνολο των γεωμορφολογικών, γεωλογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων και μελετών που περιλαμβάνονται στην Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων αρχών κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Κατά τη διαδικασία αυτή, που ακολούθησε τις διατάξεις του Ν.3010/2002, όπως εξειδικεύτηκε με τις ΚΥΑ15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022/5.8.02) και 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β 332/20.3.03) δεν τέθηκε θέμα ύπαρξης και οριοθέτησης ρεμάτων εντός του χώρου κατασκευής του έργου και συνεπώς δεν προδιαγράφηκε σχετική απαίτηση στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Επισημαίνεται δε ότι οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου έχουν κατ΄ επανάληψη κριθεί, τύποις, και ουσία, νόμιμοι από το ΣτΕ (αποφάσεις 1151/2007, 1952/2007, 1953/2007, 966/2010),.
Με βάση τα παραπάνω είναι απόλυτα σαφές ότι δεν ετίθετο σε καμιά περίπτωση θέμα οριοθέτησης ρεμάτων εντός του ΧΥΤΑ από τη Δ/νσα του έργου υπηρεσία, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτείτο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, εφόσον κοίτη ρέματος υφίσταται εκτός του γηπέδου του έργου, σε απόσταση 300μ. προς τα κατάντη.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι στο παραπάνω πλαίσιο, για την κατασκευή του εν λόγω έργου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 5 του Κτιριοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ59Δ/1989), με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα δόμησης πλησίον των ρεμάτων που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το Ν.880/1979, όπως ισχύει με το άρθρο 5 του Ν.3010/2002.
Α2. Με βάση τη μελέτη εφαρμογής του έργου, οι εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ κοιλάδες, διαμορφώνονται και στεγανοποιούνται ως τμήμα της λεκάνης απόθεσης (Α΄ και Β΄ Φάση), καθώς και ως επίπεδα βάσης των κτιριακών έργων και του βιολογικού καθαρισμού.
Τα έργα διευθέτησης της απορροής των επιφανειακών υδάτων των περιοχών αυτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης του έργου, που ακολουθούν τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών ΚΥΑ114218/1997 (ΦΕΚ Β 1016/17.11.97) και ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β 1572/16.12.02), σκοπό έχουν την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων εκτός της λεκάνης απόθεσης, με περιμετρική συλλογή και παροχέτευση προς τα κατάντη, εκτός της περιοχής του έργου. Στη Β Φάση κατασκευής του εν θέματι έργου προβλέπεται κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης ομβρίων το οποίο θα εκβάλει στη δεξαμενή ομβρίων, που κατασκευάζεται στην παρούσα Α΄ φάση (Βλ. τεύχος 7 της Μελέτης Εφαρμογής – κεφ3/ παρ. 3.2 – Περιγραφή έργων διευθέτησης ομβρίων στο χώρο του ΧΥΤΑ).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη διαχείρισης των ομβρίων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου ανάλογα με τις φάσεις πλήρωσης της λεκάνης, όσο και μετά το πέρας λειτουργίας του χώρου, η απορροή των επιφανειακών υδάτων θα γίνεται μέσω περιμετρικών τάφρων, οχετών κλπ. τεχνικών που αναλύονται στο Τεύχος 7 (Μελέτη Έργων Διαχείρισης Ομβρίων) της μελέτης εφαρμογής (επισυνάπτεται).
Α3. Στις συνταχθείσες και εγκριθείσες μελέτες έχει γίνει σαφής αναφορά για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. Στον όρο «στερεά απόβλητα» περιλαμβάνονται και τα προϊόντα εκσκαφών εφόσον αυτά δεν επαναχρησιμοποιούνται. Τόσο στην εγκεκριμένη ΜΠΕ όσο και στους Περιβαλλοντικούς όρους περιέχονται οι τρόποι διαχείρισης τους.
Σε καμιά περίπτωση δεν προβλεπόταν επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής κατάντη του ΧΥΤΑ και δεν αποδεικνύεται ότι η διαπιστωθείσα από τους επιθεωρητές επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του Σέσι οφείλεται στα υλικά από τις χωματουργικές εργασίες του ΧΥΤΑ, δεδομένου ότι ΧΥΤΑ απέχει από την παραλία 2,5 χιλιόμετρα και όπως φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες το ρέμα αμέσως μετά το έργο δεν έχει φερτά υλικά.
Πιθανή άλλη αιτία, που ίσως πρέπει να διερευνηθεί, είναι η μεταφορά φερτών υλικών από την ευρύτερη περιοχή, όπου λόγω των πυρκαγιών του 2009 και της έλλειψης βλάστησης, δεν είναι δυνατή η συγκράτηση των υλικών στα πρανή, με αποτέλεσμα αυτά να μεταφέρονται με πλημμυρικές παροχές στο ρέμα και από εκεί στην παραλία όπου αυτό εκβάλει.
Α4. Το τεχνικό έργο (μικρό φράγμα ανάσχεσης) καμία σχέση δεν έχει με τα έργα που εκτελεί – παρακολουθεί η Δ/νσα Υπηρεσία (ΔΕΚΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Το τεχνικό κατασκευάστηκε μετά τις πυρκαγιές του 2009 από το ΥΠΕΧΩΔΕ , η δε μελέτη του μπορεί να αναζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, ή τη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής.
Από την χωροθέτησή του είναι σαφές ότι το εν λόγω τεχνικό έργο εξυπηρετεί τη συγκράτηση φερτών υλικών από τα πρανή της καμένης περιοχής κατάντη του ΧΥΤΑ. Ως εκ τούτου τα υλικά πλήρωσης της λεκάνης ανάσχεσης δεν προέρχονται από τις χωματουργικές εργασίες του ΧΥΤΑ, αλλά από την ευρύτερη περιοχή όπου, λόγω έλλειψης βλάστησης, δεν είναι δυνατή η συγκράτηση των υλικών στα πρανή, με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η αποκόλλησή τους και η μεταφορά τους στο ρέμα.

Α5. Με βάση την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, ο προτεινόμενος σχεδιασμός για την διευθέτηση των ομβρίων και την αντιπλημμυρική προστασία του έργου, ακολουθεί τα γεωμορφολογικά και υδρολογικά στοιχεία της εγγύτερης περιοχής.
Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην αναγκαιότητα της πλήρους απομόνωσης του χώρου από τα όμβρια και τις πλημμυρικές παροχές προκειμένου να μην υπάρχει εισροή ομβρίων υδάτων εντός του κυττάρου. Συνεπώς, με τα τεχνικά έργα τα οποία πραγματοποιούνται / και θα πραγματοποιηθούν εντός του χώρου, τα όμβρια να ακολουθούν την φυσική τους ροή.
Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, εντός των ορίων της εγκατάστασης, ο κιβωτοειδής οχετός στο κατάντη τμήμα της περιοχής. Στο τεχνικό αυτό έργο, συγκεντρώνονται τα όμβρια από τις περιμετρικές τάφρους που κατασκευάζονται γύρω από το κύτταρο και τις οδούς ώστε να οδηγούνται στο φυσικό τους αποδέκτη.
Προκειμένου να κατασκευαστεί ο εν λόγω οχετός ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης στη μισγάγγεια προκειμένου να εδραστεί και να κατασκευαστεί ο κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2Χ2 μ. και μήκους 30μ..
(Επισυνάπτεται το πρότυπο σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (Κ2-2 «Μελέτη Προτύπου Οχετού»).»


Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται ενδελεχώς και αξιολογούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.2947/2001 ΦΕΚ 228Α), που διέπει την σύσταση, τις αρμοδιότητες και την λειτουργία της ΕΥΕΠ. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και, σύμφωνα με την παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν.2947/2001, «…εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου η οποία επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. …Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης».
Επισημαίνεται ότι, λόγω και του μεγάλου όγκου και της πολυπλοκότητας των σχετικών στοιχείων, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, η αναγκαία και επισταμένη εξέταση και αξιολόγησή τους και ως εκ τούτου η υπηρεσία μας δεν έχει προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου και διευκρινίζεται ότι το ως άνω (1) σχετικό μας δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έκθεση ελέγχου ή πόρισμα παρά συνοπτική περιγραφή των ευρημάτων της αυτοψίας, ερωτημάτων που προέκυψαν και αίτημα υποβολής σχετικών στοιχείων προς διερεύνηση και αξιολόγηση.
Από μία πρώτη αξιολόγηση συνάγεται ότι το σύνολο των γεωμορφολογικών, γεωλογικών και υδρολογικών στοιχείων τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων αρχών με την Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και δεν τέθηκε θέμα ύπαρξης και οριοθέτησης ρεμάτων εντός του χώρου κατασκευής του έργου και συνεπώς δεν προδιαγράφηκε από τη Διοίκηση σχετική απαίτηση στους Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.) του έργου.
Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας του έργου αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχετικό Γεωλογικό- Υδρογεωλογικό Χάρτη (Σχέδιο ΒΑ αρ. 20 της ΜΠΕ) τα αναφερόμενα στο (1) σχετικό μας ως «ρέματα» αποτυπώνονται στο «υδρογραφικό δίκτυο» της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η ΜΠΕ κάνει λόγο για χωροθέτηση του έργου σε θέση η οποία «……..βρίσκεται σε μικρή μισγάγγεια, χωρίς ανάντη λεκάνη απορροής. Ο κύριος αποδέκτης των επιφανειακών νερών του χώρου είναι το ρέμα περιοδικής ροής, του οποίου η κύρια και διαμορφωμένη κοίτη βρίσκεται σε απόσταση 300μ. από το όριο του χώρου και απολήγει στη θαλάσσια περιοχή ΒΑ του χώρου. Πρόκειται για την θαλάσσια περιοχή ΒΔ του οικισμού Σέσι, η οποία παρουσιάζει ειδικές χρήσεις (κολύμβηση –ψάρεμα) και απέχει από τα όρια του χώρου περίπου 2,5 χλμ. Κατά μήκος της ροής των υδάτων». Σημειώνεται ότι ο όρος «μισγάγγεια» «είναι η γραμμή ήτις ακολουθεί το χαμηλότερον τμήμα μιάς κοιλάδος, είτε ευρίσκεται υπό το ύδωρ, είτε όχι. Γενικώς, η γραμμή ήτις ακολουθεί το βαθύτερον ή δάμεσον τμήμα μιας κοίτης»[1] .
Επ’ αυτών επισημαίνεται ότι η ως άνω «μισγάγγεια» που εντοπίστηκε επί και πέριξ του γηπέδου του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, φέρει αντίστοιχα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με την αναφερόμενη στην ΜΠΕ ως «διαμορφωμένη κοίτη ρέματος» 300 μέτρα κατάντη του χώρου, όπως αποδεικνύεται από φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τις αυτοψίες, σχετικές αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά διαγράμματα (Σχέδια ΒΑ αρ. 8 και ΒΑ αρ. 20 της ΜΠΕ). Μάλιστα, κατά την δεύτερη αυτοψία, και αρκετές ώρες μετά από βροχόπτωση, διαπιστώθηκε έντονη ροή επιφανειακών (ομβρίων) υδάτων και παράσυρση υλικών που είχαν αποτεθεί επί των κλιτυών της μισγάγγειας, ιδιαίτερα δίπλα στην υπό κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Εξ αυτού, το ενδιαφέρον ζήτημα επί της ουσίας εντοπίζεται στις παροδικές επιφανειακές ροές ομβρίων υδάτων, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης ή καταιγίδας και οι εξ αυτών επιπτώσεις στην λειτουργία του ΧΥΤΑ, που φαίνεται να αντιμετωπίζονται από την σχετική ΜΠΕ και από τεχνικές μελέτες (κατασκευή περιμετρικού συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων) και στην εξέταση τυχόν αναγκαίων πρόσθετων μέτρων, προς λήψη από την κατασκευάστρια εταιρεία, για τον περιορισμό ή και την αποφυγή παράσυρσης γαιωδών υλικών και την μεταφορά τους στην θαλάσσια περιοχή του Σεσίου και μάλιστα σε παραλία που χρησιμοποιείται για καλύμβηση. Τέλος, σημειώνεται ότι με βάση τους συνημμένους στην ΜΠΕ χάρτες τα όρια του Ο.Ε.Δ.Α. απέχουν περίπου 950 μέτρα από το σημείο εκβολής στη θάλασσα και όχι 2.5 χλμ όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ.
Θεωρούμε ότι το ενδιαφέρον βρίσκεται στην από κοινού εξέταση των ως άνω ζητημάτων, ώστε ακόμη και αν τελικά διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις ή παραλείψεις, αυτές να αντιμετωπιστούν άμεσα με τα πλέον ενδεδειγμένα επιστημονικά και ασφαλή για το περιβάλλον μέτρα.
Η υπηρεσία μας με την ολοκλήρωση της εξέτασης και αξιολόγησης των στοιχείων του φακέλου -για την οποία παρακαλούμε να διαβιβάσετε το ταχύτερο επιπλέον στην υπηρεσία μας αντίγραφο της αναφερόμενης στην σελίδα 4-37 της ΜΠΕ γεωλογικής-υδρογεωλογικής μελέτης- θα επανέλθει με την προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου προς την κατασκευάστρια εταιρεία η οποία και θα κοινοποιηθεί στην υπηρεσία σας με σχετικές παρατηρήσεις.
Παρακαλούμε για την μέριμνά σας για την ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και προδιαγραφών εκτέλεσης του έργου.Ο Γενικός ΕπιθεωρητήςΠ. Μέρκος

[1] ΤΕΕ, Πολύγλωσσο Τεχνικό Λεξικό Αρδεύσεων & Αποστραγγίσεων, Αθήνα 1975.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4/2011

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)


Καλούμε τους πολίτες του νέου ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ της Ν. ΜΑΚΡΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ) σε μαζική ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ενάντια στην κατασκευή του ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ).
* Οι επιπτώσεις από το οικολογικό έγκλημα που επιχειρείται στο Γραμματικό αφορούν ΟΛΟΥΣ μας.
* Η υποβάθμιση οποιασδήποτε περιοχής του Δήμου μας, συνεπάγεται υποβάθμιση ολόκληρου του Δήμου.
Κάτοικε
της Ν. Μάκρης
του Μαραθώνα
του Βαρνάβα
του Γραμματικού
μην μένεις απαθής. Δώσε το παρόν στην μεγάλη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπερασπιζόμενος το σήμερα και το αύριο του τόπου μας, για καλύτερη ποιότητα ζωής για μας και τα παιδιά μας.
Οφείλουμε ΟΛΟΙ να αντιδράσουμε στην κατρασκευή του καταστροφικού ΧΥΤΑ και να απαιτήσουμε μια διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων, βασισμένη στην Ανακύκλωση, την Ανάκτηση, την Διαλογή στην Πηγή.
Με το Δήμο μπροστά και τους πολίτες συμμέτοχους μπορούμε να νικήσουμε.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ιορδάνης Λουίζος


Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Βασίλης Τζιλάβης

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»
Νίκος Ιωνάς


Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Φώτης Δεληβοριάς
* Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Νίκος Στεφανίδης
συμφωνεί και συμμετέχει στην κινητοποίηση, αλλά με δικό του πολιτικό πλαίσιο.


oxixyta.blogspot.com

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: Στιγμές από το KERATEA ART RESISTANCE FESTIVAL (Vi...

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: Στιγμές από το KERATEA ART RESISTANCE FESTIVAL (Vi...: "Πηγή: lavreotiki.com"

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα Νο 2 ...

Η Κερατέα δείχνει τη σύγχρονη λύση για τα σκουπίδια

Μετά την «ανακωχή» στον πολύμηνο «πόλεμο» της Κερατέας, που άνοιξε το δρόμο για διάλογο μεταξύ των τοπικών φορέων και της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη, αναμένεται να επικρατήσει σύνεση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε να βρεθεί λύση αποδεκτή από τις δύο πλευρές για να μην επαναληφθούν οι απαράδεκτες και επικίνδυνες συγκρούσεις μεταξύ ΜΑΤ και πολιτών.

Αυτός, προφανώς, ήταν ο στόχος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, που πέτυχε την «ανακωχή» έπειτα από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Εστω και με καθυστέρηση 4 και μηνών, έγινε κατανοητό από το Μαξίμου ότι το πρόβλημα της Κερατέας δεν είναι αστυνομικό, αλλά καθαρά πολιτικό και δεν θα μπορούσε να λυθεί παρά μόνο με διάλογο και πολιτικές αποφάσεις.

Προσέρχονται στο διάλογο μεθαύριο Πέμπτη οι δύο πλευρές με διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Η κυβερνητική πλευρά εμφανίζεται να επιμένει στην εφαρμογή του λεγόμενου περιφερειακού σχεδιασμού, δηλαδή στην κατασκευή στο Οβριόκαστρο Κερατέας ΧΥΤΥ -στην ουσία ΧΥΤΑ-, και προσφέρεται να συζητήσει το ζήτημα των τεχνολογιών διαχείρισης των απορριμμάτων. Η άλλη πλευρά, δηλαδή ο Δήμος Λαυρεωτικής, απορρίπτει την κυβερνητική θέση και αντιπροτείνει την ανέγερση εργοστασίου, για τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής, σε δημοτικό οικόπεδο μέσα στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.), που βρίσκεται στην περιοχή της Κερατέας, όπου ήδη λειτουργούν 26 επιχειρήσεις. Βρίσκει η κυβερνητική πλευρά αυτή τη λύση χρονοβόρα, διότι θα απαιτηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής του εργοστασίου.

Αντικρούει ο δήμος αυτούς τους ισχυρισμούς με δήλωση του δημάρχου Κων. Λεβαντή, ο οποίος τονίζει: «Εχουμε ήδη συντάξει προμελέτη. Το εργοστάσιο θα το κατασκευάσει ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ., όπου συμμετέχει ο δήμος με 30%. Τα έργα μπορούν να αρχίσουν αμέσως. Ζητάμε να χαρακτηριστεί το εργοστάσιο μέσης όχλησης, ώστε να επιτραπεί η χρήση. Ταυτόχρονα, να εντείνουμε τις προσπάθειες για ανακύκλωση και μείωση των απορριμμάτων». Το κόστος του έργου, που θα το αναλάβει το ΒΙΟ.ΠΑ., έχει υπολογιστεί στα 35 εκατ. ευρώ. Είναι μια λύση που παραμερίζει τη γραφειοκρατία, δεν επιβαρύνει το Δημόσιο και επιταχύνει τη διαδικασία ανέγερσης του εργοστασίου -χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Είναι γνωστό, και μόνο κυβερνητικοί παράγοντες θέλουν να το αγνοούν, ότι η λύση των ΧΥΤΑ και των ΧΥΤΥ είναι προ πολλού ξεπερασμένη και δεν εφαρμόζεται στις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και δεκαετίες.

Σε μια επίσκεψή μου το 1994 στη Γερμανία, είδα στο κέντρο του Μονάχου ένα τεράστιο εργοστάσιο στο οποίο, όπως μου είπαν, γινόταν η καύση απορριμμάτων, η οποία απέδιδε ενέργεια που κάλυπτε σημαντικό μέρος των αναγκών της πόλης. Είναι, βεβαίως, ένα εργοστάσιο αυστηρών γερμανικών προδιαγραφών, που δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Ενα τέτοιο εργοστάσιο θα ήταν η σύγχρονη, αξιόπιστη και αποδεκτή λύση όχι μόνο για τη Λαυρεωτική, αλλά και για την Αθήνα και για άλλα συγκροτήματα δήμων. Ετσι θα εξαφανιστεί η ντροπή της Φυλής με την απαράδεκτη χωματερή, που όμοιά της δεν θέλει κανένας στην περιοχή του. Εχει η Ελλάδα, κατά την καταγραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 109 παράνομες χωματερές και 569 που χρειάζονται αποκατάσταση. Η λύση του Μονάχου, αν εφαρμοστεί στην Κερατέα με το εργοστάσιο που προτείνει ο δήμος, θα είναι ένας οδηγός για να εκσυγχρονιστεί το σημερινό απαράδεκτο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων σ' όλη τη χώρα, χωρίς να εκδηλωθούν αντιδράσεις και εξεγέρσεις των πολιτών. Είναι μια λύση αξιόπιστη, γιατί έχει δοκιμαστεί όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε στη λύση του εργοστασίου τύπου Μονάχου είναι να οργανωθεί από τους δήμους, με ενεργοποίηση και των πολιτών, η συστηματική και σχολαστική ανακύκλωση, όπως γίνεται στη Γερμανία. Εκεί, κάθε νοικοκυριό έχει ξεχωριστούς κάδους για το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα, τα υπολείμματα τροφών κ.λπ. Με την ανακύκλωση μειώνεται έως και 60% ο όγκος των σκουπιδιών και με την κομποστοποίηση για την παραγωγή λιπάσματος από υπολείμματα τροφίμων μειώνεται κατά άλλα 20-30%, οπότε μένει μικρό ποσοστό για αεριοποίηση και καύση στο εργοστάσιο.

Για να φτάσουμε σ' αυτή τη λύση, ώστε να εξαφανιστούν οι χωματερές και να προστατευτεί το περιβάλλον, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, οι οποίοι και στους λίγους κάδους ανακύκλωσης πετούν αδιακρίτως όλα τα σκουπίδια. Παράλληλα, θα πρέπει να οργανωθούν και οι δήμοι της χώρας, αλλά και η κυβέρνηση να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση πλαστικού και άλλων υλικών συσκευασίας, τα οποία δεν ανακυκλώνονται και η καύση τους είναι επικίνδυνη γιατί εκπέμπονται ρύποι και διοξίνες. Δυστυχώς, η χώρα έχει μείνει πίσω στο σχεδιασμό διαχείρισης των σκουπιδιών και προσπαθεί η κυβέρνηση, ματαίως, να λύσει το πρόβλημα με τα ΜΑΤ.

Θα πρέπει με το διάλογο της προσεχούς Πέμπτης να ανοίξει ο δρόμος για σύγχρονη λύση. Να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση η λύση εργοστασίου τύπου Μονάχου και να εγκαταλειφθεί ο ξεπερασμένος από τις εξελίξεις της τεχνολογίας περιφερειακός σχεδιασμός. Για να καμφθούν οι όποιες στενόμυαλες υπουργικές αντιδράσεις, θα χρειαστεί και πάλι παρέμβαση του πρωθυπουργού, ώστε να μην πέσει στο κενό η «ανακωχή» της Κερατέας.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα ..

Επειδή τα στερνά τιμούν τα πρώτα …

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές η προσοχή μας θα έπρεπε να ήταν στραμμένη σε άλλα, πιο πεζά πράγματα. Για το ότι αυτό έχει φτάσει να μοιάζει με “πολυτέλεια” δεν φταίει μόνο η τρισκατάρατη κρίση. Υπάρχει πλήθος άλλων λόγων, ανάμεσά τους, βεβαίως, και οι τρέχουσες εξελίξεις, στο “μέτωπο” της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα τελευταία νέα: η πίεση για την έναρξη των νέων έργων στη Φυλή (συμπεριλαμβανομένης της “πιλοτικής” μονάδας θερμικής αξιοποίησης - αεριοποίησης), η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της νέας ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων της ΝΑ Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένης μονάδας καύσης δευτερογενούς καυσίμου RDF ή SRF) και η συνάντηση των δήμων Λαυρεωτικής - Σαρωνικού με την υπουργό ΠΕΚΑ την Πέμπτη του Πάσχα.

Στην ατζέντα της τελευταίας και η διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής, μέσα από μια πρόταση των αντίστοιχων φορέων. Επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της πρότασης δεν υπάρχει, πέρα από το ότι θα πρόκειται για μια πρόταση αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής. Ένα πλήθος, όμως, φημών και δημοσιευμάτων σπεύδουν να κοινοποιήσουν ότι η προτεινόμενη λύση θα περιλαμβάνει μονάδα θερμικής αξιοποίησης – αεριοποίησης*. Αν αυτό είναι αλήθεια, ανακύπτει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αφού φαίνεται να υιοθετείται μια λύση που βρίσκεται στο στόχαστρο όλων όσων αγωνίζονται για ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Αν υπάρχει, συνεπώς, ένας απειροελάχιστος λόγος να ειπωθούν κάποια πράγματα γι αυτό, πρέπει να ειπωθούν τώρα. Ανεξάρτητα από το ότι η πιθανότητα να μετρήσουν είναι, εξίσου, απειροελάχιστη.

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες, οι κάτοικοι της περιοχής δίνουν έναν σκληρό αγώνα για να αποτρέψουν την υλοποίηση μιας εγκατάστασης, που αποτελεί τμήμα του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής. Ο αγώνας αυτός διακρίθηκε για τη διάρκεια, τη μαχητικότητα, τη λαϊκότητα και την ενότητα που τον χαρακτήρισαν. Σίγουρα, σε αυτό το επίπεδο, θα αποτελεί σημείο αναφοράς και για τα επόμενα χρόνια. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη αν θα σηματοδοτήσει θετικά και τον αγώνα για ένα άλλο, εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Είναι, μάλλον, κοινός τόπος ότι οι αρχικές αντιδράσεις ήταν αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών προσεγγίσεων, που δεν χαρακτηρίζονταν πάντα από μια αντίληψη υπερτοπικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Και ούτε αποτύπωναν την ανάγκη ο αγώνας αυτός να αποτελέσει μέρος ενός παναττικού μετώπου για τη συνολική ανατροπή του περιφερειακού σχεδιασμού, που αγγίζει με τον ίδιο τρόπο και το Γραμματικό. Αλλά πολύ περισσότερο και από την Κερατέα και το Γραμματικό διαιωνίζει μια τριτοκοσμική κατάσταση στη Φυλή, τις δυτικές συνοικίες και το Θριάσιο. Στην πορεία, το κλίμα αυτό επιχειρήθηκε να αναστραφεί, χωρίς, ωστόσο, να ανατραπεί η αρχική εικόνα.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί δείγμα κακών προθέσεων, ούτε ιδιοτελούς συμπεριφοράς των κατοίκων της Κερατέας και της Λαυρεωτικής. Θεωρώ, απλά, ότι είναι αποτέλεσμα μιας περιορισμένης συζήτησης για το περιεχόμενο του αγώνα και για την αναζήτηση των ουσιαστικών τρόπων σύνδεσης με τους υπόλοιπους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών καταναλώθηκε στη δημιουργία ενός πλατιού κινήματος αλληλεγγύης, απέναντι στην κυβερνητική καταστολή και έδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Σε βάρος, όμως, μιας δουλειάς, που θα μπορούσε να αποδώσει πιο στέρεους και μακροχρόνιους δεσμούς. Με λίγα λόγια, τα μέσα του αγώνα επισκίασαν και περιθωριοποίησαν, πλήρως, το περιεχόμενο του αγώνα.

Σ’ αυτό συνέβαλλαν δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες. Αφενός η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να επιλέξει το πεδίο της καταστολής και της βίας, αντί της αντιπαράθεσης στο πεδίο των πολιτικών και κοινωνικών επιλογών της και, ειδικότερα, στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αφετέρου, μια λογική “κολακείας” των μέσων του αγώνα, από ένα πλατύ φάσμα αλληλέγγυων πολιτικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων, που στο πρόσωπο της Κερατέας αναζητούν εναγωνίως τη χαμένη τιμή του κινήματος στη μεταμνημονιακή περίοδο.

Με αυτά και με αυτά, έφτασε η ώρα που το “μέτωπο” της Κερατέας έπρεπε να αντιτάξει τη δική του εναλλακτική πρόταση, σε μια προσπάθεια να αποφορτιστεί το “πολεμικό” κλίμα και προτού φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για τα χειρότερα. Έτσι άρχισε μια αγχώδης προσπάθεια διαμόρφωσης μιας πρότασης, στοιχεία της οποίας έχουν αρχίσει να διαρρέουν και αποτελούν την αφορμή και γι αυτό το σημείωμα. Με την όποια επιφύλαξη δημιουργεί ο αδιαφανής τρόπος διαμόρφωσης της πρότασης, αξίζει να επισημανθούν τρία σημεία:

Όποιο κι αν είναι το περιεχόμενό της, η πρόταση έχει απογυμνωθεί από οποιονδήποτε κινηματικό χαρακτήρα, αφού δεν έχει προκύψει από αντίστοιχες διαδικασίες και δεν έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο διεκδίκησης των αγωνιζόμενων κατοίκων. Ο τρόπος της διαμόρφωσής της είναι σε προφανή αναντιστοιχία με τον τρόπο οργάνωσης της πολύμηνης αντίστασης.
Το περιεχόμενο της πρότασης στηρίζεται στη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης, μια ιδέα που κατακτά σημαντικό έδαφος σε ένα υπό διαμόρφωση παναττικό μέτωπο για μια άλλου τύπου διαχείριση των απορριμμάτων. Επιλέγεται, όμως, σαν εργαλείο η θερμική - ενεργειακή αξιοποίηση, διαδικασία που υποσκάπτει το βαθύτερο περιεχόμενο της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Ίδιας λογικής μονάδα οι συλλογικότητες της δυτικής Αθήνας αγωνίζονται να αποτρέψουν στις εγκαταστάσεις της Φυλής.
Αφήνεται ορθάνοιχτη η πόρτα στην παραχώρηση της διαχείρισης στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Την εγκατάσταση θα την κατασκευάσει ο φορέας του ΒΙΟ.ΠΑ. (μια ανώνυμη εταιρεία επιχειρηματιών, δηλαδή), όπου συμμετέχει ο δήμος με 30%, δηλώνει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής. Να υποθέσουμε ότι θα το διαχειριστεί, κιόλας, αφού δεν γίνεται λόγος για το κόστος της και για τους αναγκαίους πόρους για την κατασκευή της; Πρόκειται για ιδέα που αβίαστα παραπέμπει σε ανάλογη δήλωση του δημάρχου Φυλής, ο οποίος προσπαθεί να “χρυσώσει” το χάπι της αποδοχής του περιφερειακού σχεδιασμού με τη διεκδίκηση της συμμετοχής του δήμου Φυλής στους φορείς των νέων έργων.

Η λύση βρίσκεται σε ένα παναττικό μέτωπο για ένα νέο περιφερειακό σχεδιασμό

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι διαδικασίες, ένα σημαντικός αριθμός επιτροπών αγώνα και τοπικών συλλογικοτήτων της Αττικής αναζητά τον τρόπο μιας ευρείας συνεννόησης και κοινών δράσεων, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός συνεκτικού παναττικού μετώπου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σε συνθήκες ανοιχτής διαβούλευσης, συνεχούς ανταλλαγής απόψεων και κινηματικών δράσεων στις γειτονιές και τους δήμους, ιδιαίτερα στις περιοχές της δυτικής Αθήνας, που, σε όλες τις εκδοχές, καλούνται και πάλι να επωμιστούν το μεγαλύτερο φορτίο. Ας προσέξει κανείς πως συμπυκνώνει αυτή η πρωτοβουλία τα ζητούμενα της στιγμής:

Η ανοιχτή συνέλευση επιτροπών αγώνα, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών της Αττικής για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που έγινε την Τρίτη 19 Απριλίου 2011, συμφώνησε στα εξής:

Απορρίπτει τον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται να υλοποιηθεί στη Φυλή, στην Κερατέα και το Γραμματικό
Αντιτίθεται σε κάθε νέα εγκατάσταση στη Φυλή - Α. Λιόσια, συμπεριλαμβανομένης της πιλοτικής μονάδας αεριοποίησης
Ζητά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και απαιτεί την ένταξη της περιοχής σε ειδικό πρόγραμμα απορρύπανσης και περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης
Καταδικάζει κάθε προσπάθεια εισαγωγής της καύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο
Έναντι των θηριωδών εγκαταστάσεων κεντρικής διαχείρισης, υποστηρίζει τη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, στηριγμένη στην αρχή της εγγύτητας και με εργαλεία την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την ανάκτηση - ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Έχει μια σημασία να τεθεί το ερώτημα αν η κυοφορούμενη πρόταση των φορέων της Κερατέας μπορεί να συμβιβαστεί με την παραπάνω προσέγγιση. Και, ειδικότερα, αν απηχεί τις σκέψεις και τις επιθυμίες όλων όσοι ξενύχτησαν στα μπλόκα της Κερατέας, αυτούς τους μήνες. Σε ότι με αφορά δεν έχω κανένα ενδοιασμό να επισημάνω πως: αν η κατάληξη αυτού του αγώνα είναι η οικειοθελής εισαγωγή της καύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων, τότε θα πρόκειται για πλήρη ακύρωσή του και για μια κακή συνεισφορά στον αγώνα, που θα εξακολουθήσει να δίνεται για μια φιλοπεριβαλλοντική λύση στο πρόβλημα, κάτω από συνθήκες κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής ανταποδοτικότητας.25/4/2011


Τάσος Κεφαλάς

συμμετέχει στην

“πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων”

prosynat@gmail.com


* Λίγα λόγια για την αεριοποίηση

(τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη ομάδας εργασίας του ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας, Μάρτιος 2010)

Με τον όρο θερμική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) εννοούνται συγκεκριμένες διαδικασίες μετατροπής των απορριμμάτων σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα, με ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη έκλυση θερμικής ενέργειας. Η αεριοποίηση είναι μια από τις μεθόδους άμεσης θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, τις οποίες συνηθίζουμε να αποκαλούμε με τον όρο “καύση”. Οι άλλες είναι: η απευθείας καύση σύμμεικτων απορριμμάτων, η καύση δευτερογενών προϊόντων επεξεργασίας απορριμμάτων (RDF και SRF) και η πυρόλυση. Στις μεθόδους έμμεσης θερμικής επεξεργασίας κατατάσσονται η αναερόβια χώνευση και η καύση βιοαερίου σε ΧΥΤΑ.

Η αεριοποίηση αποτελεί μια σχετικά νέα και μη ευρέως διαδεδομένη, στην Ευρώπη, μέθοδο θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ. Αν και εφαρμόζεται με επιτυχία στη χημική βιομηχανία για αρκετές δεκαετίες, η αεριοποίηση των ΑΣΑ παρουσίασε δυσκολίες λόγω του χαμηλού θερμικού περιεχομένου τους και των μεταβολών της σύνθεσής τους. Για το λόγο αυτό οι προσπάθειες επικεντρώνονται τα τελευταία χρόνια στην αεριοποίηση απορριμματογενών καυσίμων (RDF - SRF), που έχουν μεγαλύτερο θερμικό περιεχόμενο και σταθερότερες ιδιότητες. Αυτό συνεπάγεται προεπεξεργασία των ΑΣΑ, συνεπώς αύξηση του κόστους.


Η αεριοποίηση περιλαμβάνει τη μετατροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων σε ένα μίγμα καυσίμων αερίων, μέσω μερικής οξείδωσής του σε υψηλές θερμοκρασίες (500 έως 1500 °C) και υψηλές πιέσεις (1-45 bar). Στα υπολείμματά της περιλαμβάνονται τέφρα και σκουριά. Το υπόλειμμα της αεριοποίησης δεν έχει εμπορικές εφαρμογές και πιθανώς απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό για την τελική διάθεση.

Τα παραγόμενα απαέρια εξαρτώνται από το είδος του μέσου αεριοποίησης. Στην περίπτωση που υπάρχει τροφοδοσία με αέρα, λόγω της παρουσίας του ατμοσφαιρικού αζώτου, η θερμογόνος δύναμη του αέριου προϊόντος είναι χαμηλή και κυμαίνεται στα 0,35 MJ/m3. H τυπική του σύσταση είναι: 10% CΟ2, 20% CO, 15% Η2, 2% CH4 και 53% Ν2. Στην περίπτωση που η τροφοδοσία αποτελείται από καθαρό οξυγόνο, το ενεργειακό περιεχόμενο του αέριου προϊόντος αυξάνεται στα 0,7 MJ/m3. Στην περίπτωση αυτή η τυπική του σύσταση του είναι: 14% CΟ2, 50% CO, 30% Η2, 4% CH4, 1% CxHy και 1% Ν2.

Όπως και στην περίπτωση των μονάδων πυρόλυσης, έτσι και στις μονάδες αεριοποίησης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή οικονομικά στοιχεία που αφορούν στο κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους. Επιπροσθέτως ούτε τα θεωρητικά δεδομένα που δίδονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες είναι εύκολο να επαληθευτούν. Η βιωσιμότητα της μονάδας εξαρτάται αποκλειστικά από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η επιλογή της αεριοποίησης μπορεί να μειώσει τις προσπάθειες ενδυνάμωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ελαχιστοποίησης στην πηγή.

Σε ότι αφορά στις μονάδες αεριοποίησης, που βρίσκονται σε λειτουργία στην ΕΕ: μία εγκατάσταση αεριοποίησης RDF ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 στην Greve-en-Chianti της Ιταλίας, η οποία ωστόσο έκλεισε σύντομα, λόγω λειτουργικών προβλημάτων. Επίσης, ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που τροφοδοτείται εν μέρει από μονάδα αεριοποίησης στη Φινλανδία, αεριοποιεί κυρίως συμβατικά βιοκαύσιμα, στα οποία προστίθεται ένα ποσοστό απορριμματογενών καυσίμων. Μέχρι το 2006, στην Ευρώπη υπήρχαν 2 μονάδες αεριοποίησης ΑΣΑ στη Νορβηγία, ενώ το καλοκαίρι του 2008 κατασκευάστηκε μια ακόμη μονάδα στο νησί Wight στο Ηνωμένο Βασίλειο.
oxixyta.blogspot.com

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων κατά του ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ( Με το καλό και στα μπλόκα .. )

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)

Καλούμε τους πολίτες του νέου ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ της Ν. ΜΑΚΡΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ) σε μαζική ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ενάντια στην κατασκευή του ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ).
* Οι επιπτώσεις από το οικολογικό έγκλημα που επιχειρείται στο Γραμματικό αφορούν ΟΛΟΥΣ μας.
* Η υποβάθμιση οποιασδήποτε περιοχής του Δήμου μας, συνεπάγεται υποβάθμιση ολόκληρου του Δήμου.
Κάτοικε
της Ν. Μάκρης
του Μαραθώνα
του Βαρνάβα
του Γραμματικού
μην μένεις απαθής. Δώσε το παρόν στην μεγάλη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπερασπιζόμενος το σήμερα και το αύριο του τόπου μας, για καλύτερη ποιότητα ζωής για μας και τα παιδιά μας.
Οφείλουμε ΟΛΟΙ να αντιδράσουμε στην κατρασκευή του καταστροφικού ΧΥΤΑ και να απαιτήσουμε μια διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων, βασισμένη στην Ανακύκλωση, την Ανάκτηση, την Διαλογή στην Πηγή.
Με το Δήμο μπροστά και τους πολίτες συμμέτοχους μπορούμε να νικήσουμε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ιορδάνης Λουίζος

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Βασίλης Τζιλάβης
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»
Νίκος Ιωνάς

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Φώτης Δεληβοριάς


* Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Νίκος Στεφανίδης
συμφωνεί και συμμετέχει στην κινητοποίηση, αλλά με δικό του πολιτικό πλαίσιο.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Αποφάσεις ανοιχτής συνέλευσης για το θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΗ ανοιχτή συνέλευση επιτροπών αγώνα, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών της Αττικής για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που έγινε την Τρίτη 19 Απριλίου 2011, με πρόσκληση του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου “Βοτανικός Κήπος” Πετρούπολης,Συμφώνησε στα εξής:

· Απορρίπτει τον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται να υλοποιηθεί στη Φυλή, στην Κερατέα και το Γραμματικό

· Αντιτίθεται σε κάθε νέα εγκατάσταση στη Φυλή - Α. Λιόσια, συμπεριλαμβανομένης της πιλοτικής μονάδας αεριοποίησης
· Ζητά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και απαιτεί την ένταξη της περιοχής σε ειδικό πρόγραμμα απορρύπανσης και περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης
· Καταδικάζει κάθε προσπάθεια εισαγωγής της καύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο
· Έναντι των θηριωδών εγκαταστάσεων κεντρικής διαχείρισης, υποστηρίζει τη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, στηριγμένη στην αρχή της εγγύτητας και με εργαλεία την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την ανάκτηση - ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησηςΑποφάσισε τις παρακάτω κοινές δράσεις:

· Μαζική παρέμβαση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, που θα συζητήσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και έχει προαναγγελθεί για την περίοδο μετά το Πάσχα
· Παναττική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, περί τα μέσα - τέλος Μαΐου
· Μαζική συμβολική δράση στην περιοχή της Φυλής, σε συνεννόηση με τις συλλογικότητες της Δυτικής Αθήνας – Δυτικής Αττικής


Καλεί:
τους φορείς, τις συλλογικότητες και τους ενεργούς πολίτες της Αττικής που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία της παναττικής ανοιχτής διαβούλευσης, συνεννόησης και κοινής δράσης να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosynat@gmail.com, ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία λίστα επικοινωνίας, ειδικά για το σκοπό αυτό. Με την ολοκλήρωσή της, η λίστα επικοινωνίας θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν.
Αθήνα, 19.04.2011

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ...

ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΕ

Όπως είναι γνωστό η Ε.Υ.Ε.Π. του ΥΠΕΚΑ μετά από καταγγελίες κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής Γραμματικού που αφορούν τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ,
πραγματοποίησε την 21/10/2010 και 4/2/2011 δυο (2) αυτοψίες στο χώρο
υλοποίησης του έργου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή. Σε συνέχεια των
αυτοψιών συντάχθηκε η με αριθμ. πρωτ. 492/28.02.2011 έκθεση αυτοψίας
στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται η διαπίστωση της ύπαρξης «δυο
ρεμάτων που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ και τα οποία μετά την
συνένωσή τους, καταλήγουν στον Ν. Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών
του Μικρού και Μεγάλου Σεσίου». Στην ίδια έκθεση αυτοψίας αναφέρεται
η διαπίστωση απόθεσης μεγάλου όγκου των υλικών εκσκαφής στα πρανή της
όχθης του ρέματος, η σώρευση σημαντικού όγκου λόγω των ομβρίων υδάτων
εντός της κοίτης στα σημείο που κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας
των υγρών αποβλήτων και στο σημείο της κοίτης που έχει κατασκευαστεί
το υδραυλικό έργο, καθώς και η επέμβαση στην κοίτη, διαμόρφωση και
διαπλάτυνση αυτής με ταυτόχρονη εκρίζωση ή/και κοπή δένδρων. Τέλος με
την ίδια έκθεση αυτοψίας, πέραν των λοιπών ερωτημάτων επί τεχνικών
ζητημάτων, τίθεται το ερώτημα εάν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές
γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση του
υδροφόρου ορίζοντα. Η ανωτέρω έκθεση αυτοψίας κοινοποιήθηκε στη ΔΕΚΕ
προκειμένου να τοποθετηθεί και απαντήσει επί των διαπιστώσεων.
Η ΔΕΚΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απέστειλε προς την Ε.Υ.Ε.Π.
την με αριθμ. πρωτ. 273/14.03.2011 απάντησή της με την οποία
τοποθετείται στα ερωτήματα που έθετε η έκθεση των Επιθεωρητών της
Ε.Υ.Ε.Π. Επί των απαντήσεων της ΔΕΚΕ έχω να παρατηρήσω τα εξής:
1.- Επί της υπάρξεως των δυο ρεμάτων
Η ΔΕΚΕ με την απάντησή της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ρέματα στο
χώρο κατασκευής του ΧΥΤΑ αλλά ότι «Το γήπεδο του ΧΥΤΑ διατρέχουν δυο
αβαθείς κοιλάδες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως ρέματα (περιοδική ροή επιφανειακών υδάτων) ή έστω
χείμαρροι (παροδική ροή επιφανειακών υδάτων), δεδομένου ότι δεν
υφίσταται ανάντη λεκάνη απορροής».
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «Ρέμα είναι κάθε φυσική διαμόρφωση
του εδάφους σε αποδέκτη και αγωγό των νερών της βροχής ή της τήξης του
χιονιού ή των φυσικών πηγών και εξυπηρετεί την απορροή τους προς
άλλους μεγαλύτερης χωρητικότητας αποδέκτες, φυσικούς ή τεχνητούς
(ρέματα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσα κ.λπ.) που βρίσκονται σε χαμηλότερες
στάθμες (ΥΑ 3046/304/ΦΕΚ 59 Δ’/3.2.1989). Στον χάρτη της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού της περιοχής του έργου αποτυπώνεται το ρέμα το οποίο
μάλιστα ξεκινά από την εν λόγω περιοχή και καταλήγει στον Ευβοϊκό
Κόλπο, βόρεια της παραλίας Σέσι, όπως διαπιστώνεται από την από
25/4/2005 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Επίσης η ύπαρξη του
ρέματος εντός του χώρου του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ είναι εμφανής στις
αεροφωτογραφίες της περιοχής του έργου από το έτος 1940 και μετά.
Περαιτέρω στον Γεωλογικό-Υδρογεωλογικό Χάρτη της Εγγύτερης Περιοχής
Έργου, ο οποίος προσαρτάται ως Σχέδιο με κωδικό ΒΑ α/α 20 στο
Παράρτημα IV της Μ.Π.Ε., αποτυπώνονται τα αναφερόμενα στην έκθεση
αυτοψίας της ΕΥΕΠ ρέματα. Καθίσταται συνεπώς εκ των ανωτέρω σαφής και
αναμφίβολη η ύπαρξη των ρεμάτων εντός του χώρου κατασκευής του ΧΥΤΑ
την οποία διαπίστωσε η αυτοψία της ΕΥΕΠ, καθώς και η απόληξή τους σε
μεγαλύτερο φυσικό αποδέκτη εκτός του χώρου του έργου τον οποίο και
μόνο αναφέρει η ΜΠΕ. Ο καινοφανής συνεπώς χαρακτηρισμός από τη ΔΕΚΕ
των ρεμάτων ως «αβαθών κοιλάδων» σε καμία επιστημονικό ή πραγματικό
στοιχείο δεν βρίσκει έρεισμα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ε.Υ.Ε.Π., στο από 14/4/2011 έγγραφό της
προς τη ΔΕΚΕ, επισημαίνει ότι, η αναφερόμενη στη ΜΠΕ «μικρή
μισγάγγεια» σχετικά με τη θέση του έργου, η οποία «εντοπίστηκε επί και
πέριξ του γηπέδου του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ φέρει αντίστοιχα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με την αναφερόμενη στην ΜΠΕ ως
«διαμορφωμένη κοίτη ρέματος» 300 μέτρα κατάντη του χώρου». Στο ίδιο
από 14/4/2011 έγγραφό της η ΕΥΕΠ αναφέρει επίσης ότι «κατά τη δεύτερη
αυτοψία και αρκετές ώρες μετά από βροχόπτωση, διαπιστώθηκε έντονη ροή
επιφανειακών (ομβρίων) υδάτων και παράσυρση υλικών που είχαν αποτεθεί
επί των κλιτύων της μισγάγγειας, ιδιαίτερα δίπλα στην υπό κατασκευή
Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων». Τέλος ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι στο ίδιο έγγραφο της ΕΥΕΠ σημειώνεται
ότι «με βάση τους συνημμένους στην ΜΠΕ χάρτες τα όρια της Ο.Ε.Δ.Α.
απέχουν περίπου 950 μέτρα από το σημείο εκβολής στη θάλασσα και όχι
2,5 χλμ. όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ».
2.- Επί της απόθεσης υλικών εκσκαφής στο ρέμα και της επεμβάσεως στην
κοίτη αυτού.
Με την από 14/3/2011 απάντησή της η ΔΕΚΕ υποστηρίζει ότι τα υλικά που
πλήρωσαν το φράγμα ανάσχεσης και στη συνέχεια επιβάρυναν τη θαλάσσια
περιοχή στο Σέσι δεν προέρχονται από τις χωματουργικές εργασίες του
ΧΥΤΑ αλλά πιθανόν να προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή. Ως
αιτιολογία αναφέρεται από τη ΔΕΚΕ η απόσταση 2,5 χλμ. του ΧΥΤΑ από την
παραλία, απόσταση όμως που όπως προαναφέρθηκε διαψεύδεται από τους
χάρτες της ΜΠΕ, καθώς και η έλλειψη βλάστησης συνεπεία των πυρκαγιών
του 2009 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συγκράτηση των υλικών στα
πρανή. Όμως η άποψη αυτή της ΔΕΚΕ έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσον με
την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι Επιθεωρητές όσον και με τη λογική.
Και τούτο διότι μια ανάλυση των υλικών που έχουν εναποτεθεί στο ρέμα
και στη θάλασσα θα αποδείκνυε αναμφισβήτητα εάν αυτά προέρχονται από
την ευρύτερη περιοχή ή αποτελούν τμήμα των υλικών (άργιλος κ.λπ.) που
μετέφερε η κατασκευάστρια Κοινοπραξία για την κατασκευή του ΧΥΤΑ.
Επιπλέον δεν δίδεται αιτιολογία γιατί ενώ οι πυρκαγιές έγιναν το έτος
2009 και φυσικά έκτοτε επακολούθησαν μεγάλες βροχοπτώσεις, πράγμα
συνηθισμένο στην περιοχή, εν τούτοις μέχρι την έναρξη των εργασιών
επιχωμάτωσης του ΧΥΤΑ το καλοκαίρι του 2010, ουδεμία πλήρωση του
φράγματος ανάσχεσης είχε συμβεί ούτε φυσικά οποιαδήποτε παράσυρση
υλικών στη θάλασσα, πράγμα που θα ήταν φυσικό να είχε συμβεί εάν
επρόκειτο για υλικά της εγγύτερης περιοχής και μάλιστα κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και όχι με την πρώτη καλοκαιριάτικη μπόρα. Και
γιατί φυσικά, εάν ήταν έτσι, δεν συνέβη το ίδιο και στη θαλάσσια
περιοχή του Βαρνάβα που επίσης επλήγη από τις πυρκαγιές του 2009.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την απάντηση της ΔΕΚΕ προκύπτει η
επέμβαση της Κοινοπραξίας επί των υφισταμένων εντός του ΧΥΤΑ ρεμάτων.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Με βάση τη μελέτη εφαρμογής του έργου, οι
εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ κοιλάδες, διαμορφώνονται και
στεγανοποιούνται ως τμήμα της λεκάνης απόθεσης (Α’ και Β’ Φάση), καθώς
και ως επίπεδα βάσης των κτιριακών έργων και του βιολογικού
καθαρισμού». Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα ρέματα στον ΧΥΤΑ «βαπτίζονται»
αβαθείς κοιλάδες και καλύπτονται.
3.- Επί της πραγματοποιήσεως γεωτρήσεων για τον υδροφόρο ορίζοντα
Από την απάντηση της ΔΕΚΕ προκύπτει ότι κατά τη σύνταξη των
Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών και Υδρολογικών μελετών στο στάδιο της
σύνταξης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες στη
συνέχεια συμπεριλήφθηκαν για τη σύνταξη της ΜΠΕ, ουδεμία δοκιμαστική
γεώτρηση πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση
του υδροφόρου ορίζοντα. Τούτο άλλωστε προκύπτει και από την ίδια την
ΜΠΕ η οποία αναφέρει ότι «... το πάχος της ακόρεστης ζώνης, δηλαδή το
βάθος στο οποίο πιθανά θα απαντάται ο υδροφόρος ορίζοντας ....»,
δηλαδή με λίγα λόγια συντάχθηκε και εγκρίθηκε μελέτη για τόσον
κεφαλαιώδους σημασίας για το περιβάλλον έργο στηριζόμενη όχι σε
πραγματικά και με επιστημονικό τρόπο τεκμηριωμένα στοιχεία αλλά σε
απλή πιθανολόγηση. Και η έλλειψη αυτή καθίσταται ακόμη πιο σοβαρή εάν
ληφθεί υπόψη ότι δοκιμαστικές γεωτρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν παρά το
γεγονός ότι ήταν γνωστό ότι στο χώρο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί
το κύτταρο του ΧΥΤΑ υπάρχει από παλαιοτάτων χρόνων πηγάδι μόνιμα
πλήρες νερού του οποίου η στάθμη απαντάται σε βάθος 2,5 μέτρων από την
επιφάνεια. Καθίσταται συνεπώς σαφής εκ των ανωτέρω και ο λόγος για τον
οποίο δεν επιτράπηκε η διενέργεια διερευνητικής γεώτρησης στον χώρο
ΧΥΤΑ από τους ιδιώτες που επεδίωξαν να κάνουν το αυτονόητο δηλαδή αυτό
που δεν είχε κάνει η διοίκηση κατά το στάδιο της έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων.

Αθήνα 19 Απριλίου 2011
Νίκος Μπούρμπος
Δικηγόρος


ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Από τα παραπάνω καθώς και από το από 14/4/2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ προκύπτει:
1. Ότι ακόμα δεν έχει συνταχθεί η σχετική έκθεση ελέγχου.
2. Ότι το από 28/2/2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ αποτελεί συνοπτική περιγραφή
των ευρημάτων της αυτοψίας.
3. Ότι η ΕΥΕΠ ουδόλως έχει αποστεί των αναφερομένων στην αυτοψία της
διαπιστώσεων και συνεπώς οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί δεν έχουν
βάση.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ.
ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΣΩΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.

oxixyta.blogspot.com

ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου για τα μπάζα που παρασύρθηκαν στη θάλασσα

ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου για τα μπάζα που παρασύρθηκαν στη θάλασσα
Ευρωβουλή - Νέα
Τρίτη, 19 Απρ. 2011, 20:03
Στο ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον υπό κατασκευή Χώρο Ταφής Απορριμμάτων στο Γραμματικό.

Όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, μεγάλος όγκος υλικών εκσκαφής παρασύρθηκε στη θάλασσα από ρέμα που διαρρέει τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ. Το στοιχείο αυτό γεννά ερωτηματικά για την καταλληλότητα της χωροθέτησης αλλά και για τη μελλοντική ασφάλεια του έργου όταν λειτουργήσει, καθώς θα κινδυνεύουν να παρασυρθούν στη θάλασσα τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων επισημαίνει την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση του έργου για να ρωτήσει κατά πόσο έχουν γίνει επαρκείς έλεγχοι για τη συμβατότητα του με το περιβάλλον και αν πρόκειται να διακοπεί η χρηματοδότηση σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρανομίες στη μελέτη και/ή την εκτέλεση. Ρωτά, επίσης, την Κομισιόν με τι τρόπους μεριμνά ώστε στα έργα διαχείρισης σκουπιδιών να τηρείται η σειρά προτεραιότητας που έχουν θέσει οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και έργα Χώρων Ταφής να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση.

«Είναι ευτύχημα που ο Χώρος Ταφής δεν είχε προλάβει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Διαφορετικά θα είχαμε ανυπολόγιστη καταστροφή, με χιλιάδες τόνους σκουπιδιών να καταλήγουν στη θάλασσα του Ευβοϊκού, όπως είχε γίνει με την παράνομη χωματερή στην Άνδρο. Φέρνουμε, λοιπόν, το θέμα στο ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας να διερευνηθεί η βασιμότητα της μελέτης και να επανεξεταστεί εξαρχής το έργο, στην περίπτωση που φανεί ότι δε διασφαλίζονται ούτε τα στοιχειώδη. Για το πρόβλημα των σκουπιδιών, οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε καταθέσει πλήρη πρόταση βιώσιμης διαχείρισης, που τεκμηριώνει ότι, αν εφαρμόσουμε διαλογή στην πηγή με ανακύκλωση και κομποστοποίηση, δε χρειαζόμαστε ούτε καύση ούτε νέους χώρους ταφής στην Αττική».

Η πρόταση των Ο.Π. για τα σκουπίδια, http://www.ecogreens-gr.org/Docs/Skoupidia.pdf

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του Μ. Τρεμόπουλου

Θέμα: Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Αττική

Στο Γραμματικό Αττικής κατασκευάζεται Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (1), αρμόδιου φορέα στην Ελλάδα για τον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αναφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα από τις μέχρι τώρα εργασίες κατασκευής του Το ίδιο έγγραφο ζητά την περαιτέρω διερεύνηση σοβαρών ενδεχόμενων παρανομιών για παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στο χώρο στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου.

Μεταξύ των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, αναφέρεται ότι μεγάλος όγκος υλικών εκσκαφής, που είχαν εναποτεθεί στις όχθες υδατορέματος που διαρρέει τον υπό κατασκευή Χώρο Ταφής, έχουν παρασυρθεί στην παρακείμενη ακτή και στη θάλασσα. Το στοιχείο αυτό γεννά ερωτηματικά για την καταλληλότητα της χωροθέτησης αλλά και για τη μελλοντική ασφάλειά του έργου όταν λειτουργήσει.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη για τα ανωτέρω προβλήματα στο συγκεκριμένο έργο;

2. Έχει ελέγξει επαρκώς την περιβαλλοντική του συμβατότητα προκειμένου να εγκρίνει τη συγχρηματοδότησή του με ευρωπαϊκούς πόρους;

3. Έχει ελεγχθεί επιτόπου για αντίστοιχα προβλήματα η χωροθέτηση του άλλου προγραμματισμένου συγχρηματοδοτούμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής για την περιφέρεια Αττικής, στην Κερατέα;

4. Θα εξετάσει τη διακοπή της χρηματοδότησης αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη παρανομιών στη μελέτη και/ή την εκτέλεση;

5. Πως μεριμνά η ΕΕ έτσι ώστε στα έργα διαχείρισης ΑΣΑ που χρηματοδοτεί να τηρείται η σειρά προτεραιότητας που έχουν θέσει οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ώστε να προηγούνται κατά σειρά πολιτικές ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων, διαλογής τους στην πηγή, έργα ανακύκλωσης-κομποστοποίησης, και (μόνο ως έσχατη λύση) έργα Χώρων Ταφής;(1) http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2000

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνάντησης για κοινή δράση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων Αττικής,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνάντησης για κοινή δράση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων Αττικής, Τρίτη 19 Απρ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Πέμπτη 14/4, πραγματοποιήθηκε στον ΕΚΧ “Βοτανικό Κήπο” της Πετρούπολης εκδήλωση - συζήτηση για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην Αττική, με θέμα: “Καύση: άλλο ένα έγκλημα στη Φυλή”. Παραβρέθηκαν μέλη επιτροπών αγώνα και άλλων συλλογικοτήτων από τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, την Κερατέα, το Γραμματικό - Μαραθώνα, αλλά και από πολλές άλλες περιοχές της Αττικής.

Υπήρξε καθολική καταδίκη του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και του τρόπου με τον οποίο επιδιώκεται να υλοποιηθεί στη Φυλή, στην Κερατέα και το Γραμματικό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η καταδίκη της διαφαινόμενης εισαγωγής της καύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο. Ενώ διάχυτη ήταν η διάθεση για την παραπέρα ανάδειξη του υπερτοπικού χαρακτήρα του προβλήματος και τη διεύρυνση του αγώνα σε παναττικό επίπεδο, με τους πιο πρόσφορους τρόπους.

Με βάση τα παραπάνω, και με την ιδιότητα των διοργανωτών της συγκεκριμένης συζήτησης, ο “Βοτανικός κήπος” Πετρούπολης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καλέσει τις επιτροπές αγώνα και τις συλλογικότητες της Αττικής, που εμπλέκονται ή απλά ενδιαφέρονται για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, σε:

Συνάντηση
την Τρίτη, 19 Απριλίου, στις 7 μ.μ.,
στο “Βοτανικό Κήπο” της Πετρούπολης

με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το παρόν και το μέλλον των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης κοινών δράσεων.

15/4/2011
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ “Βοτανικός Κήπος”

ΚΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΧΥΤΑ !!

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δελτίο τύπου

· Κατάρρευση ΧΥΤΑ Δυτικής Σάμου: άλλη μια κραυγαλέα περίπτωση μελετητικών και κατασκευαστικών «λαθών» και διοικητικών «παραλείψεων» που ατιμώρητα καταστρέφουν το περιβάλλον και κατασπαταλούν τα χρήματα των φορολογουμένων

· Ερώτηση Ν. Χουντή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ερώτηση για την κατάρρευση του ΧΥΤΑ Δ. Σάμου κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του, ο έλληνας ευρωβουλευτής σημειώνει ότι «ο ΧΥΤΑ δυτικής Σάμου έχει κατασκευαστεί στην περιοχή Βυθίσματα του Μαραθόκαμπου, με συγχρηματοδότηση 75% του Ταμείου Συνοχής. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 6/10/2004 και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 19/3/2006.» και συνεχίζει: « Σύμφωνα με πληροφορίες το έργο άρχισε να λειτουργεί το 2007 και από την αρχή υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία του τα οποία οφείλονταν στην ακαταλληλότητα, τις κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις του εδάφους στην περιοχή. Είναι σαφές ότι υπήρξαν εγκληματικά λάθη στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή και την κατασκευή του έργου. Το 2009 αποφασίστηκε παύση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.»

Τέλος στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής, αφού επισημαίνει πως «τέτοια φαινόμενα έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλη την Ελλάδα, με εσφαλμένες χωροθετήσεις, μελέτες και κατασκευαστικά λάθη σε κατασκευές ΧΥΤΑ/Υ», καλεί την Επιτροπή «να διαβεβαιώσει ότι ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του», να ενημερώσει «αν το έργο έχει παραληφθεί κανονικά από την αναθέτουσα αρχή» και «τι μέτρα προτίθεται να λάβει σε βάρος όσων πραγματικά ευθύνονται για τις κακοτεχνίες και τα σφάλματα».

18.04.2011 Το Γραφείο τύπου

«ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΦΥΛΗ ΑΛΛΑ Η ΦΥΛΗ ΚΕΡΑΤΕΑ»

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: «ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΚΕΡΑΤΕΑ ΦΥΛΗ ΑΛΛΑ Η ΦΥΛΗ ΚΕΡΑΤΕΑ»: "Σήμερα Κυριακή 17 Απριλίου στις 11.00 π.μ. 'Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΗ’’ διοργάνωσε συγκέντρωσ..."

Δελτίο Τύπου του Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την αποχώρηση των ΜΑΤ

Δελτίο Τύπου του Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την αποχώρηση των ΜΑΤ

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Μη μαδάτε τη Μαργαρίτα ( ή ποιός μαδάει ποιόν .. )

Βασικές διαπιστώσεις και ερωτήματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού Στο με α.π 492/28.02.2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ, προς την ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περιγράφονται οι βασικές διαπιστώσεις των Επιθεωρητών, σε συνέχεια των από 21.10.2010 και 04.02.2011 αυτοψιών τους, στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, ως παρακάτω: - μερική διαμόρφωση και στεγάνωση των κυττάρων - κατασκευή του φέροντος οργανισμού της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - ύπαρξη δύο ρεμάτων, που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ, τα οποία μετά την συνένωσή τους, καταλήγουν στο Ν. Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών του Μικρού και Μεγάλου Σεσίου - μεγάλος όγκος των υλικών εκσκαφής είχε αποτεθεί στα πρανή της όχθης του ρέματος - σημαντικός όγκος αυτών είχε παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα και είχε καταλήξει εντός της κοίτης, ιδιαίτερα στο σημείο που κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων - η Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων κατασκευάζεται στο σημείο της κοίτης που έχει κατασκευαστεί το υδραυλικό έργο - πέριξ και ανάντη του υδραυλικού έργου διαπιστώθηκε επέμβαση στην κοίτη, πιθανόν από σκαπτικό μηχάνημα, διαμόρφωση και διαπλάτυνση της κοίτης με ταυτόχρονη εκρίζωση ή/και κοπή δένδρων - τα παρασυρόμενα υλικά εκσκαφής είχαν πληρώσει μικρό φράγμα ανάσχεσης κατάντη του ΧΥΤΑ και είχαν καταλήξει μέσω του ρέματος στη θαλάσσια περιοχή του Σεσίου Γραμματικού, γεγονός εμφανές από το αιώρημα λάσπης καφέ χρώματος που υπήρχε στις παραλίες της ευρύτερης περιοχής. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που έθεσε η ΕΥΕΠ προς την αρμόδια Υπηρεσία : Α. Σχετικά με τα δύο ρέματα που διατρέχουν τον χώρο εκτέλεσης των έργων: 1. Εάν έχουν γίνει οριοθετήσεις των δύο ρεμάτων που διαπιστώθηκε ότι διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3010/2002, καθώς και εάν έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κτιριοδομικού κανονισμού περί δόμησης κοντά σε ρέματα (αποστάσεις κ.α.). Ειδικότερα, εάν έχουν εφαρμοστεί τα ανωτέρω για τα δύο ρέματα από τα οποία το πρώτο διέρχεται μέσα από τα υπό διαμόρφωση κύτταρα, πλησίον της θέσης αρχαιολογικών ανασκαφών και συνενώνεται με το δεύτερο που διέρχεται από τα όρια των κυττάρων βορειοδυτικά του ΧΥΤΑ, δίπλα στην υπό κατασκευή μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. 2. Εάν είχαν συνταχθεί και εγκριθεί μελέτες για την προστασία των ρεμάτων και εάν έχουν ληφθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και ποια είναι αυτά. 3. Εάν στις συνταχθείσες και εγκριθείσες μελέτες είχε γίνει εκτίμηση της προβλεπόμενης και διαπιστωθείσας επιβάρυνσης της θαλάσσιας περιοχής εκβολής του παρακείμενου, στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, ρέματος, καθώς και στην μεγάλη και μικρή παραλία Σεσίου, λόγω της παράσυρσης των υλικών εκχωμάτωσης του ΧΥΤΑ τα οποία είχαν αποτεθεί στα πρανή και έχουν παρασυρθεί στο ρέμα. 4. Τι προβλέπεται για την προστασία του δευτέρου ρέματος από τα παρασυρόμενα και μεταφερόμενα στην κοίτη του προϊόντα εκσκαφής, όπως φαίνεται στο ακόλουθο φωτογραφικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι τεχνικό έργο (μικρό φράγμα) που είχε κατασκευαστεί στο ρέμα, στα κατάντη του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, προκειμένου να προστατευτούν από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα οι κατάντη περιοχές, δεν επιτελεί πλέον το έργο του δεδομένου ότι έχει πληρωθεί από φερτά υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του ΧΥΤΑ. 5. Εάν η διαπιστωθείσα επέμβαση στην κοίτη του ρέματος με σκαπτικά μηχανήματα (διαπλάτυνση κοίτης, πτώση & εκρίζωση δένδρων πέριξ και ανάντη της κατασκευής υδραυλικού έργου (αγωγός ομβρίων), έγινε κατόπιν μελέτης και σχετικής έγκρισης. Β. Σχετικά με την έκδοση οικοδομικών και λοιπών αδειών για την κατασκευή υποστηρικτικών έργων: Εάν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες, από το Γ.Ο.Κ., οικοδομικές άδειες ή άδειες για την πραγματοποίηση εκσκαφών κατά τη φάση κατασκευής του έργου και ειδικότερα οι άδειες για: 1. Την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ. 2. Τα υδραυλικά έργα που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΧΥΤΑ. 3. Τα λοιπά υποστηρικτικά έργα, δεδομένου ότι φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και όχι κάποιος ΟΤΑ. Γ. Σχετικά με τους δανειοθαλάμους απόληψης υλικών: Εάν έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικά, ως συνοδά έργα του ΧΥΤΑ οι δανειοθαλάμοι σε Άγιο Στέφανο και Μαραθώνα, από τους οποίους γίνεται απόληψη υλικού για την κατασκευή της αργιλικής στεγάνωσης του ΧΥΤΑ. Δ. Σχετικά με την κατασκευή υδραυλικού έργου: Βάσει ποιας τεχνικής μελέτης και έγκρισης πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του υδραυλικού έργου εντός της κοίτης του ρέματος και ποια η σκοπιμότητά του. Ε. Εργαστηριακά αποτελέσματα για τον έλεγχο στεγάνωσης του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ: Εάν έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι δοκιμές και ποια τα αποτελέσματά τους. Ειδικότερα, παρακαλούμε να αποσταλούν αντίγραφα παραστατικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων ελέγχου του βαθμού στεγάνωσης που αναφέρεται στην ΜΠΕ, την ΑΕΠΟ και την 114218/97 ΚΥΑ, και γενικότερα όλα τα υφιστάμενα παραστατικά που αφορούν στην εξέταση των ορισθέντων στην παράγραφο 5 της 114218/97 ΚΥΑ σε συνδυασμό με τα ορισθέντα στην ΑΕΠΟ και να διευκρινιστούν κατά προτεραιότητα τα παρακάτω: 1. Εάν ο φυσικός σχηματισμός και ο γεωλογικός φραγμός (πάχους 0,60 μ) αντιστοιχούν σε αργιλική στρώση 1μ και υδατοπερατότητα μικρότερη (<) 10-9 m/sec (K). 2. Εάν ο τεχνικός γεωλογικός φραγμός αποτελείται από αργιλική στρώση 0,60 μ. Σε περίπτωση που αποτελείται από άλλο υλικό (πχ μπετονίτης ή άλλο) εάν έχει διερευνηθεί η υδατοπερατότητά του. κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5.2.2 της 114218/97 σχετικής ΚΥΑ. 3. Εάν έχει εξακριβωθεί ο βαθμός συμπίεσης της επιφάνειας εξομάλυνσης (δηλαδή προ της τοποθέτησης του τεχνικού γεωλογικού φραγμού) κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5.2.1. 4. Η υδραυλική επάρκεια των υλικών στεγάνωσης. 5. Η πυκνότητα κατά Proctor των υλικών στεγάνωσης. 6. Εάν η επιφάνεια του γεωλογικού φραγμού είναι ομοιογενής, λεία, ομοιόμορφη και δεν έχει κόκκους άνω των 10 mm. 7. Εάν η γεωμεμβράνη (συνθετική στεγανωτική στρώση) που τοποθετείται πάνω από τον τεχνητό γεωλογικό φραγμό είναι από πλαστικό HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) και εάν έχει πάχος 2 mm. 8. Εάν ο συντελεστής ασφάλειας έναντι ολίσθησης στις τάφρους αγκύρωσης είναι Σ.Α.=1,5 (σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο 4.5.1.). 9. Εάν η προαναφερθείσα γεωμεμβράνη καλύπτεται από γεωύφασμα P.P (πολυπροπυλένιο), βάρους τουλάχιστον 600 gr/m2 και έχει αντοχή σε εφελκυσμό. 10. Εάν πάνω από το γεωύφασμα έχει τοποθετηθεί στρώση πάχους μεγαλύτερη (>) 10 εκ. από λεπτόκοκκο υλικό κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης το οποίο δεν είναι ασβεστολιθική άμμος, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5.2.3.4.1.1. της ανωτέρω ΚΥΑ των προδιαγραφών διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 11. Εάν, έχει γίνει έλεγχος/μέτρηση των κλίσεων των υπό κατασκευή κυττάρων του ΧΥΤΑ και ποια είναι η μέγιστη κλίση στις διαμορφωμένες περιοχές των κυττάρων. ΣΤ. Πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης από το αρμόδιο δασαρχείο: Εάν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης του αρμοδίου Δασαρχείου, δεδομένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ γίνεται σε δημόσια δασική έκταση. Επιπλέον, εάν η περιοχή είχε χαρακτηρισθεί αναδασωτέα να προσκομισθεί σχετική πράξη της Δ/νσης Δασών για την άρση του αναδασωτέου της περιοχής. Ειδικότερα να αποσταλούν τα σχετικά παραστατικά-άδειες. Ζ. Υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής Εάν υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής και εάν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα. Η. Στοιχεία αυτοψιών/επιθεωρήσεων του έργου Εάν τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες/επιθεωρήσεις στο έργο για τον έλεγχο εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των μελετών εφαρμογής και τις διαπιστώσεις αυτών. Τέλος ο Γενικός Επιθεωρητής, κ. Μέρκος, ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία την μέριμνά της : Ø τόσο για την ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων όρων και προδιαγραφών εκτέλεσης του έργου Ø όσο και για τις κατά Νόμο ενέργειες, που αφορούν στον σχεδιασμό, στην σύνταξη και την έγκριση των μελετών, στην αδειοδότηση και Ø στη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη και την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ή ζημιάς καθώς και την ορθή τεχνικά και ασφαλή περιβαλλοντικά εκτέλεση του έργου. Καθώς και την άμεση ανταπόκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας [ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Φορέας υλοποίησης του έργου] και την παροχή των αιτούμενων στοιχείων, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων από την λήψη του εν λόγω εγγράφου !!! Αναρτήθηκε από Μαργαρίτα Καραβασίλη στις 3/04/2011 11:42:00 μμ Ετικέτες Γραμματικό, ΕΥΕΠ, Μέρκος, ΧΥΤΑ

Στα... σκουπίδια η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων

Στα... σκουπίδια η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων Δημήτρης Λάππας15/04/2011 11:45 -------------------------------------------------------------------------------- Πληθώρα ερωτημάτων –για καταστάσεις που, σε αρκετές περιπτώσεις, ξεφεύγουν και από τα όρια του ευτράπελου, γεννά ο τρόπος με τον οποίο το υπουργείο Περιβάλλοντος αντιμετωπίζει τον τομέα διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων. Είναι αδιανόητο η Υπηρεσία που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του, υπό κατασκευή ΧΥΤΑ (ή ΧΥΤΥ), να μην «περπατάει» την περιοχή, ώστε να πιστοποιήσει την ορθότητα των στοιχείων της μελέτης που υποβάλλει ο ανάδοχος του έργου, αλλά να την αποδέχεται, ως αληθή. Τα παραδείγματα αρκετά και αδιάψευστοι μάρτυρες, αυτής της τακτικής, οι δεκάδες προβληματικοί ΧΥΤΑ, που καταρρέουν λόγω πλημμελούς μελέτης και ανύπαρκτων ελέγχων. Ακόμη περισσότερες οι παράνομες χωματερές, όπου η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγική. Κι αυτό, γιατί, τυπικά, μεν, κλείνουν, ουσιαστικώς, όμως, παραμένουν ενεργές και, μάλιστα, υπό τις ευλογίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σύντομα θα μας επιβάλλει πρόστιμα ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ (γιατί ακόμη δεν έχουμε δώσει λύση στο πρόβλημα), συνεχίζει τους ελέγχους, ενώ προσφάτως, βρέθηκε στην χώρα μας, μετά από καταγγελίες και ο αρμόδιος ευρωπαίος επίτροπος. Κατόπιν αυτών, όσα συμβαίνουν το τελευταίο τρίμηνο, στην Κερατέα, δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Και, φυσικά, η γενεσιουργός τους αιτία πρέπει να αναζητηθεί στους λόγους για τους οποίους ο πολίτης αντιμετωπίζει το κράτος με δυσπιστία, η οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να θεωρηθεί και δικαιολογημένη. Ενδεικτικά παραδείγματα: - η χωματερή στην Ζάκυνθο, όπου τα ιζήματα καταλήγουν στην θάλασσα και, μάλιστα, στον χώρο ωοτοκίας της χελώνας καρέτα – καρέτα, Όσα συμβαίνουν το τελευταίο τρίμηνο στην Κερατέα δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου - η χωματερή στην Κέρκυρα, στην περιοχή Λευκίτης, όπου η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική και θα μας επιβληθεί «τσουχτερό» πρόστιμο, - η χωματερή (επίσης στην Κέρκυρα), στην περιοχή Τεμπλόνι, όπου επικρατεί η ίδια ακριβώς, κατάσταση, - η χωματερή στην Σάμο, όπου «έφυγαν» τα βάθρα και πληρώνουμε για διορθωτικά έργα, - η χωματερή στην Κατερίνη, όπου, επίσης, τα ιζήματα καταλήγουν στην θάλασσα, - χωματερή στην Αχαΐα, - η χωματερή στην Άνδρο που «έφυγε» στην θάλασσα, - οι χωματερές, σε Λακωνία, Μεσσηνία, Κρανίδι και Μέγαρα, η οποία (χωματερή Μεγάρων) έχει μετατραπεί και σε υποδοχέα βιομηχανικών αποβλήτων. Εξίσου χαρακτηριστικό παράδειγμα το Γραμματικό, όπου προβλέπεται η δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής και κατά τους ελέγχους που διενήργησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, εντόπισαν 22 «γκρίζα σημεία», που αφορούν στην αδειοδότηση των έργων. Οι Επιθεωρητές, όπως ήταν φυσικό, υπέβαλαν αίτημα παροχής στοιχείων, στην ΔΕΚΕ (Διεύθυνση Έργων) της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υπάγεται στον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηλία Λιακόπουλο. Ένα, τέλος, ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο εξακολουθεί η Πολιτεία να διαχειρίζεται τα οικιακά απορρίμματα είναι το γεγονός, ότι το «κύτταρο της Φυλής», που έχει ζωή 1,5 ακόμη χρόνο, παραμένει (με τεράστιο οικονομικό κόστος) υποδοχέας των απορριμμάτων της μισής Πελοποννήσου και των Νησιών. Γι’ όλα αυτά, μπαίνω στον πειρασμό να παραφράσω τον στίχο του Κώστα Βάρναλη, από τον "Πρόλογο", απευθύνοντας το ακόλουθο (με συγκεκριμένο αποδέκτη) ερώτημα: πού είσαι νιότη που ΄δειχνες πως θα γινόσουν άλλη... πηγή : skai.gr/news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνάντησης για κοινή αντιμετώπι​ση του ζητήματος της διαχείριση​ς των σκουπιδιών Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Την Πέμπτη 14/4, πραγματοποιήθηκε στον ΕΚΧ “Βοτανικό Κήπο” της Πετρούπολης εκδήλωση - συζήτηση για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην Αττική, με θέμα: “Καύση: άλλο ένα έγκλημα στη Φυλή”. Παραβρέθηκαν μέλη επιτροπών αγώνα και άλλων συλλογικοτήτων από τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, την Κερατέα, το Γραμματικό - Μαραθώνα, αλλά και από πολλές άλλες περιοχές της Αττικής. Υπήρξε καθολική καταδίκη του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και του τρόπου με τον οποίο επιδιώκεται να υλοποιηθεί στη Φυλή, στην Κερατέα και το Γραμματικό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η καταδίκη της διαφαινόμενης εισαγωγής της καύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο. Ενώ διάχυτη ήταν η διάθεση για την παραπέρα ανάδειξη του υπερτοπικού χαρακτήρα του προβλήματος και τη διεύρυνση του αγώνα σε παναττικό επίπεδο, με τους πιο πρόσφορους τρόπους. Με βάση τα παραπάνω, και με την ιδιότητα των διοργανωτών της συγκεκριμένης συζήτησης, ο “Βοτανικός Κήπος” Πετρούπολης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καλέσει τις επιτροπές αγώνα και τις συλλογικότητες της Αττικής, που εμπλέκονται ή απλά ενδιαφέρονται για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, σε: Συνάντηση την Τρίτη, 19 Απριλίου, στις 7 μ.μ., στο “Βοτανικό Κήπο” Πετρούπολης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το παρόν και το μέλλον των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης κοινών δράσεων. 15/4/2011 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ “Βοτανικός Κήπος” Πλατεία Αγ. Δημητρίου, Πετρούπολη http://www.votanikoskipos.blogspot.com

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ''Ξ'' : Όχι στους ΧΥΤΑ! Όχι στην καύση! Ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων εδώ και τώρα!

Προκήρυξη του "Ξ" ( ΞΕΚΙΝΗΜΑ - Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση ) Ο μακρόχρονος και ηρωικός αγώνας των κατοίκων της Κερατέας ήρθε να προστεθεί στον αγώνα των κατοίκων... ...του Γραμματικού – όπου ένας ΧΥΤΑ εγκαθίσταται στην καρδιά του (καμένου πλέον) δάσους, ...της Φυλής – την «πίσω αυλή της Αθήνας» όπου για δεκαετίες καταλήγουν όλα τα σκουπίδια της πρωτεύουσας, ...της Λευκίμμης στην Κέρκυρα – όπου στον αγώνα ενάντια στην δημιουργία ΧΥΤΑ χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή, ...των Ταγαράδων και της Μαυροράχης στη Θεσσαλονίκη, του Αλιβερίου, της Θήβας και πολλών άλλων περιοχών. Κυβέρνηση και ΜΜΕ συστηματικά και διαχρονικά απαξιώνουν αυτούς τους αγώνες, συκοφαντώντας του κατοίκους ότι το μόνο που θέλουν είναι «να πετάξουν τα σκουπίδια στην αυλή του γείτονα». Αποκρύπτουν τις συνέπειες των ΧΥΤΑ στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων των περιοχών αυτών, όπως αποκρύπτουν και τις δραματικές συνέπειες της καύσης των απορριμμάτων, το νέο «μεγάλο παιχνίδι» που προωθείται για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων των σκουπιδιών. Εναλλακτική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων υπάρχει. Λύση πραγματικά φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς επιπτώσεις στην υγεία μας, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και παράγει προϊόντα χρήσιμα για το σύνολο της κοινωνίας (βλ. συνέχεια). Το μόνο της μειονέκτημα είναι ότι δεν παράγει υπερκέρδη για μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματιών και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή των κυβερνήσεων του κεφαλαίου... Εκτός κι αν την επιβάλλουμε μέσα από τους αγώνες μας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά... Ποιο είναι το πρόβλημα με τους ΧΥΤΑ; Οι ΧΥΤΑ είναι βαθιοί «λάκκοι» στους οποίους τοποθετούνται τα σκουπίδια και στη συνέχεια σκεπάζονται με χώμα. Από τη συμπίεση των σκουπιδιών (τόνοι επί τόνων καθημερινά) προκύπτουν εξαιρετικά τοξικά στραγγίσματα (υγρά απόβλητα). Για να μην διαρρεύσουν τα στραγγίσματα, στον πάτο των ΧΥΤΑ τοποθετούνται ειδικές μεμβράνες (π.χ. από PVC), οι οποίες υποτίθεται πως στεγανοποιούν το «λάκκο». Ωστόσο οι μεμβράνες αυτές δεν επιτυγχάνουν για πολύ καιρό την πλήρη στεγανοποίηση: με το πρώτο ρίχτερ αλλά και με την πάροδο του χρόνου χάνουν τη στεγανότητά τους και έτσι τα τοξικά στραγγίσματα εισχωρούν και ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα σε τεράστιες εκτάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγματης τεράστια ρύπανσης που προκαλούν οι ΧΥΤΑ αποτελεί ο παλιός ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων στη Δυτική Αττική: «το... μαύρο υγρό των αποστραγγισμάτων των σκουπιδιών ... εξαπλώνεται με εντυπωσιακό τρόπο. Από την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο ως τις παρυφές της Φυλής και των Αχαρνών όλες οι μετρήσεις σε βάθος 20, 50, 70 και 100 μέτρων ανίχνευσαν κάδμιο, αρσενικό, κυάνιο, μόλυβδο και ψευδάργυρο... Σε όλη αυτή την έκταση δεν μπορεί να γίνει καμία γεώτρηση, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιφάνεια για καλλιέργειες... Εντοπίσαμε τοξικά και βαρέα μέταλλα λίγα μέτρα κάτω από τον πυθμένα, στη θαλάσσια περιοχή του Ασπροπύργου. Αν αυτά ανέβουν προς τα πάνω... και εκβάλουν στον πυθμένα, τότε ο κόλπος ουσιαστικά θα νεκρωθεί... Η κατάσταση είναι τόσο επιβαρημένη, που ακόμα και τώρα που δεν εναποτίθενται σκουπίδια στον «παλαιό» ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων, η μόλυνση στο υπέδαφος θα υπάρχει για άλλα 50 ή 60 χρόνια.» Ε. Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ίδια στιγμή, από τους ΧΥΤΑ απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ρύποι οι οποίοι είναι πολύ βλαβεροί για την υγεία των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα, οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) που προκαλούν από αλλεργίες, πονοκεφάλους, ενοχλήσεις στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα, μέχρι ασθένειες των νεφρών, του ήπατος και του κεντρικού νευρικού συστήματος καθώς και διάφορες μορφές καρκίνου. Από τους ΧΥΤΑ εκλύονται επίσης και σημαντικές ποσότητες μεθανίου, ένα από τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Στην παραπάνω περιγραφή μερικών βασικών επιπτώσεων των ΧΥΤΑ – οι οποίες υπάρχουν ακόμα κι’ όταν τηρούνται όλες οι «προδιαγραφές» - αξίζει να προσθέσουμε κάποιες ακόμα, όπως τα συχνά ατυχήματα (κατολισθήσεις σκουπιδιών, πυρκαγιές κατά τη διάρκεια των οποίων εκλύονται στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξινών κ.α.) καθώς και τις ανυπόφορες οσμές με τις οποίες καταδικάζονται να ζήσουν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. Κι’ όμως, παρόλα αυτά, η κυβέρνηση (με τη συναίνεση και τη συνενοχή πολλών ΟΤΑ) διατηρεί και εξαπλώνει τους ΧΥΤΑ ανά την Ελλάδα. •Στην Αττική, ο ΧΥΤΑ της Φυλής επεκτείνεται, ενώ δημιουργούνται και δυο νέοι στην Κερατέα και το Γραμματικό*. •Στην Θεσσαλονίκη, ο κορεσμένος ΧΥΤΑ των Ταγαράδων αντικαταστάθηκε από το ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. •Νέοι ΧΥΤΑ σχεδιάζονται επίσης στη Φθιώτιδα, τη Ζάκυνθο, τη Νάξοκαι σε πολλές ακόμα περιοχές. Για να θαφτούν τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ της Φυλής οι ΟΤΑ της Αττικής πληρώνουν κατά μέσο όρο 40€ ανά τόνο - για την ακρίβεια, αυτοί που πληρώνουν είναι οι πολίτες μέσω των δημοτικών τελών. Από αυτά, τα 15€ αφορούν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ενώ τα 25€ καταλήγουν στους ΟΤΑ που επιβαρύνονται από τον ΧΥΤΑ, ως αντισταθμιστικά τέλη – χρήματα που δεν επενδύθηκαν ποτέ σε πολιτικές υπέρ των κατοίκων των επιβαρημένων περιοχών. Αυτά τα ιλιγγιώδη ποσά (400 εκ. ευρώ δόθηκαν ως αντισταθμιστικά τέλη σε Φυλή και Άνω Λιόσια την τελευταία δεκαετία) θα μπορούσαν να έχουν επενδυθεί για τη δημιουργία εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Όμως οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων επέλεξαν να στηρίξουν το χρυσοφόρο κύκλωμα των σκουπιδιών (κυβερνητικά και αυτοδιοικητικά στελέχη και εργολάβοι) που πλούτιζε και συνεχίζει να πλουτίζει σε βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας και της τσέπης μας. Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. οι ΧΥΤΑ εγκαταλείπονται ως μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων, λόγω των μεγάλων επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.Σχετική Οδηγία έχει μάλιστα ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 1999 (1999/31/EΕ). "Βιολογική ξήρανση" και "θερμική επεξεργασία" ή κοινώς καύση των απορριμμάτων: Κίνδυνος-θάνατος! "Βιολογική ξήρανση" και "θερμική επεξεργασία" των απορριμμάτων... αυτές τις εύηχες και "επιστημονικές" εκφράσεις χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να περιγράψει την καύση των σκουπιδιών, την οποία προωθεί ως νέα, εναλλακτική και "high tech" λύση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μέθοδο, η οποία κρύβει εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία μας, αλλά τεράστια κέρδη για τους εργολάβους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των απορριμμάτων. Τι είναι η βιολογική ξήρανση των απορριμμάτων: Σε μεγάλες εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας, αφαιρούνται από τα σκουπίδια στοιχειωδώς τα μέταλλα και το γυαλί. Στη συνέχεια η μάζα των σκουπιδιών αφυδατώνεται και ομογενοποιείται. Το «προϊόν» αυτό, το οποίο ονομάζεται SRF ή RDF (ανάλογα με την μέθοδο αφυδάτωσης που ακολουθείται) είναι έτοιμο για να οδηγηθεί σε μονάδες «θερμικής επεξεργασίας», δηλαδή σε μονάδες καύσης. Οι καταστροφικές συνέπειες της καύσης των σκουπιδιών: Η καύση των σκουπιδιών καθώς καιτου SRF/RDF απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες εξαιρετικά επικίνδυνων ρύπων όπως: διοξίνες, φουράνια, αιώρουμενα σωματίδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα(1) κ.α., τα οποία προκαλούν πολλές μορφές καρκίνου καθώς και μια σειρά ασθένειες του νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού συστήματος κ.α.(2) Την ίδια στιγμή, από την καύση του SRF/RDF παράγονται τεράστιες ποσότητες τοξικής τέφρας (τέφρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα κ.α.) της οποίας η ασφαλής διαχείριση είναι πρακτικά αδύνατη. Αν η τοξική τέφρα θαφτεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), όπως είθισται, θα δηλητηριάσει το έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Αναπόφευκτα, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών θα πίνουν νερό και θα τρώνε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα κυριολεκτικά δηλητηριασμένα! Περιβαλλοντικό «Ολοκαύτωμα» - Στην Αττική η κυβέρνηση σχεδιάζει 4 κεντρικές εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων, στις οποίες θα χρησιμοποιείται και η τεχνολογία της βιολογικής ξήρανσης. Το μόνο που απομένει είναι η χωροθέτηση του εργοστασίου ή εργοστασίων καύσης. - Στο Βόλο, το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων της εταιρίας Engal (συμφερόντων Γ. Αλεξάκη) έχει ήδη αδειοδοτηθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η ίδια εταιρία έχει καταθέσει αιτήσεις για αντίστοιχα εργοστάσια στον Έβρο και στον Αστακό Αιτολοακαρνανίας. Και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας! Είναι πολλά τα λεφτά... Η βιολογική ξήρανση και η καύση των απορριμμάτων υπόσχεται τεράστια κέρδη για τους μεγαλοεργολάβους που θα πάρουν τις δουλειές. •Εφόσον θα διαχειρίζονται τα απορρίμματα θα εισπράττουν και τα δημοτικά τέλη που αναλογούν στη διαχείρισή τους! Μάλιστα τα δημοτικά τέλη αναμένεται να εκτοξευτούν καθώς οι «νέες τεχνολογίες» κοστίζουν... •Τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα πωλείται είτε στη ΔΕΗ, είτε απευθείας στους καταναλωτές όταν η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερωθεί πλήρως (κι έτσι τα κέρδη αυξάνονται παραπέρα). •Ονομάζοντας την καύση των απορριμμάτων (του SRF/RDF) καύση «βιομάζας» (όπως κάνει η Engal του κ. Αλεξάκη στο Βόλο) θα δικαιούνται και επιδότηση. Η καύση βιομάζας (3) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συγκαταλέγεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και επιδοτείται με 87€ ανά μεγαβατόρα! Το SRF/RDF δεν έχει καμία σχέση με τη βιομάζα! Ωστόσο αυτό αποτελεί μια «λεπτομέρεια» που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη της στις διάφορες υπηρεσίες αφήνουν στην άκρη για να εξυπηρετήσουν τους μεγαλοεργολάβους των σκουπιδιών. Σκουπίδια εισαγωγής Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο περίπου 5,5 εκ. τόνοι σκουπίδια. Οι «γαμπροί» της καύσης όμως είναι πολλοί και η ελληνική «παραγωγή» δεν φτάνει. Ο «πρωτοπόρος» κ. Αλεξάκης βρήκε τη λύση και σε αυτό το πρόβλημα. Για να εξασφαλίσει τα καύσιμα των 3 εργοστασίων που έχει στα σκαριά, θα εισάγει σκουπίδια από την Ιταλία, τα οποία αναμένεται να ανέρθουν στους 7 εκ. τόνους το χρόνο – και θα παράγουν ανάλογες ποσότητες τοξικής τέφρας, διοξινών κοκ! Μάλιστα η ιταλική κυβέρνηση θα τον επιδοτεί με 80€ ανά τόνο σκουπιδιών που θα ξεφορτώνεται! Στην Κερατέα ο κόσμος ματώνει για να μην περάσει ένας ΧΥΤΑ και η Engal θα εισάγει σκουπίδια από το εξωτερικό! Εναλλακτική πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων Εναλλακτική πρόταση διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων υπάρχει και μάλιστα σε αντίθεση και με την καύση και με τους ΧΥΤΑ είναι πραγματικά φιλική προς το περιβάλλον, πιο φτηνή, δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ τα προϊόντα της είναι χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο. Τα βασικά σημεία της πρότασης αυτής είναι: •Η διαλογή των απορριμμάτων στη πηγή (δηλαδή σε επίπεδο νοικοκυριών, επιχειρήσεων κοκ) σε 4 βασικές κατηγορίες: 1) χαρτί 2) πλαστικά – μέταλλα - γυαλί 3) ζυμώσιμα - οργανικά υλικά (υλικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης) και 4) υπόλοιπα. Η διαλογή στην πηγή έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς το 40-60% των σκουπιδιών είναι ανακυκλώσιμο, το 40-60% ζυμώσιμο και μόλις το 10% είναι υπολείμματα και αδρανή υλικά. •Σε επίπεδο Δήμου, ομάδων Δήμων, ή πληθυσμιακών ενοτήτων που να φτάνουν μέχρι τις 200.000 περίπου κατοίκους, χρειάζεται η δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. •Σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα συγκεντρώνονται τα ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά, μέταλλα, γυαλί κοκ) και θα οδηγούνται απευθείας στην ανακύκλωση ώστε να επαναχρησιμοποιούνται. • Στο βαθμό που υπάρχουν σύμμεικτα απορρίμματα (σκουπίδια δηλαδή που δεν έχει προηγηθεί διαχωρισμός) αυτά θα οδηγούνται σε ταινιόδρομους όπου εργαζόμενοι θα αφαιρούν τα ανακυκλώσιμα υλικά και θα τα προσθέτουν στις αντίστοιχες κατηγορίες που περιγράφηκαν παραπάνω. • Σε ότι αφορά το ζυμώσιμο τμήμα των απορριμμάτων η απάντηση είναι απλή: αερόβια κομποστοποίηση, αφαίρεση των αδρανών υλικών (π.χ. μπάζα από επισκευές) με κοσκίνισμα και αξιοποίηση του κομπόστ σαν υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό υλικό. Τα αδρανή που προκύπτουν αξιοποιούνται στην οδοποιία ή σε αποκαταστάσεις τοπίου (π.χ. αποκατάσταση λατομείων). Οι μονάδες αυτές απαιτούν φτηνό και απλό μηχανολογικό εξοπλισμό και μπορούν να δημιουργηθούν από τους ίδιους τους Δήμους. Την ίδια στιγμή, δημιουργούν θέσεις εργασίας καθώς απαιτούν κυρίως εργατικά χέρια, τείνουν σε παραγωγή μηδενικών αποβλήτων, δεν προξενούν κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, ούτε εκπέμπουν οσμές. Τέλος παράγουν εξαιρετικής ποιότητας χρήσιμα προϊόντα (π.χ. εδαφοβελτιωτικό υλικό κ.α.) που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους της κάθε περιοχής ή να πωληθούν, έτσι ώστε τα έσοδα των Δήμων να αυξηθούν και τα δημοτικά τέλη να μειωθούν. Γι’ αυτό απαιτούμε αντί για ΧΥΤΑ και εργοστάσια καύσης σκουπιδιών που θα τα εκμεταλλεύονται μεγαλοεργολάβοι, να δημιουργηθούν μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην ιδιοκτησία των Δήμων (ή ομάδων Δήμων), υπό τον έλεγχο των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν και τους καρπούς αυτής της διαχείρισης. Μονόδρομος οι αγώνες μας! Κυβέρνηση και μεγαλοεργολάβοι δεν πρόκειται να κάνουν εύκολα πίσω ούτε από τους ΧΥΤΑ ούτε από τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων. Τα ποσά που διακυβεύονται είναι τεράστια και θα κάνουν ότι είναι δυνατό για να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Χαρακτηριστική είναι η εμπειρία της Κερατέας, όπου επιστρατεύτηκαν τα ΜΑΤ για να προστατέψουν την επένδυση του Μπόμπολα, αλλά και της Λευκίμμης, όπου οι δυνάμεις καταστολής δολοφόνησαν, υπερασπιζόμενες το ΧΥΤΑ, μια έγκυο γυναίκα. Είναι αδίστακτοι! Αλλά και εμείς, είμαστε αποφασισμένοι! Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν! Στην Κερατέα, το Γραμματικό, τη Λευκίμμη και άλλες περιοχές, όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν ξεσηκωθεί, υπάρχουν ήδη επιτροπές αγώνα, που οργανώνουν και συντονίζουν τις μάχες. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι περιοχές στις οποίες σχεδιάζονται είτε ΧΥΤΑ, είτε εργοστάσια καύσης απορριμμάτων. Να δημιουργήσουν επιτροπές αγώνα οι οποίες... ... να λειτουργούν δημοκρατικά, χωρίς καπελώματα. ... να αναλάβουν εκστρατείες ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών (με ανακοινώσεις, ανοιχτές συζητήσεις κ.α.) για τις επιπτώσεις των ΧΥΤΑ και των εργοστασίων καύσης στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων. ... να απαιτήσουν από τα Δημοτικά Συμβούλια, τις Περιφέρειες και κάθε επίσημο φορέα να πάρει θέση ενάντια σ’ αυτά τα καταστροφικά έργα. ... να οργανώσουν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, αλλά και πιο δυναμικές αντιδράσεις (στο βαθμό που χρειαστεί) ακολουθώντας το παράδειγμα των κατοίκων της Κερατέας. Αυτές οι επιτροπές αγώνα και τα τοπικά κινήματα ανά την Ελλάδα είναι σημαντικό να συνδεθούν μεταξύ τους δημιουργώντας ένα πανελλαδικό δίκτυο και συντονισμό, να οργανώνουν κοινές μέρες δράσης, τοπικά αλλά και πανελλαδικά συλλαλητήρια, συντονισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις στις πόλεις και τις περιοχές που πλήττονται κ.α. δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στον αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση των μεγαλοεργολάβων και της Τρόικας. _________________________________________________________ * Οι ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό υποτίθεται πως στο μέλλον θα μετατραπούν σε ΧΥΤΥ – Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων - στους οποίους θα θάβονται μόνο απορρίμματα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να καούν. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός όμως της κυβέρνησης για την ανακύκλωση των απορριμμάτων είναι καταδικασμένος σε αποτυχία. Την ίδια στιγμή από την καύση των απορριμμάτων προκύπτουν υποπροϊόντα (εξαιρετικά επικίνδυνα) τα οποία θα πρέπει κάπου να διατεθούν. Συνεπώς οι δηλώσεις της κυβέρνησης ότι οι ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό θα μετατραπούν σε ΧΥΤΥ δεν περιέχουν το παραμικρό στοιχείο ειλικρίνειας. 1 π.χ. υδράργυρος, χρώμιο, μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, αρσενικό, κ.α. 2 Μόνο οι διοξίνες, είναι εξαιρετικά καρκινογόνες ουσίες και έχουν συνδεθεί με όλες τις πιθανές μορφές καρκίνου στον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης προκαλούν βλάβες στο έμβρυο, σακχαρώδη διαβήτη, διαταραχές του ήπατος, στειρότητα κ.α. Για να αποβληθούν οι διοξίνες από τον οργανισμό χρειάζονται δεκαετίες! 3 Bιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς όπως το ξύλο, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κλπ -------------------------------------------------------------------------------- Σχετικά νέα: Bόλος: Όχι στο εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών! - 05/04/2011 Διαχείριση Σκουπιδιών: Μια ευκαιρία που γίνεται φορτίο - 20/03/2011 Ουκ εά με καθεύδειν το της Κερατέας τρόπαιον (ή επί το δημώδες... που πάτε ωρέ κλεφτόπουλα) - 19/02/2011 Αρχεία: ΞΕΚΙΝΗΜΑ - Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση