Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ : Κυριακή 8/4/2012 ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ


Σας καλούν

Την Κυριακή των Βαΐων 8/4/2012 στις 11:00 π.μ.

στο κτίριο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

Θα γίνει ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, που αφορούν τον αγώνα κατά των ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ!!!

ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

ΓΙ’ ΑΥΤΟ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΟΛΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Όπως είναι γνωστό, το 2003 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των έργων «ΟΕΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ». Κατά της παραπάνω ΑΕΠΟ η τότε Κοινότητα Γραμματικού κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Το 2007 εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ που απέρριψε την παραπάνω αίτηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν σοβαρές πλημμέλειες εκ μέρους της Κοινότητας Γραμματικού κατά την προετοιμασία του φακέλου της δικογραφίας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι δεν προσκόμισε την από του έτους 2005 βεβαίωση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση τεχνικών έργων) σύμφωνα με την οποία στον επίδικο χώρο υπάρχουν δύο ρέματα και συνεπώς δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να γίνει εκεί το έργο.

ΤΟ έτος 2009 εκδόθηκε η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων εναντίον της οποίας οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής -όπως επίσης και ο Δήμος Μαραθώνα- καταθέσαμε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ. Επί αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4357/2011 απόφαση του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως. Ωστόσο, στη σκέψη 20 της απόφασης αναφέρεται ότι: «Μόνο κατόπιν συντάξεως του τελικού πορίσματος (του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος) και αν σε αυτό διαπιστωθεί αρμοδίως η ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο, η αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία οφείλει να επανεξετάσει τον αρχικό σχεδιασμό και να προβεί είτε στην τροποποίησή του, είτε στην επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, κατά την αιτιολογημένη κρίση της

Στην υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 101/18-1-2012 έκθεση-πόρισμα ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Π. Μέρκος αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Το κυρίως ρέμα που καταλήγει τελικά στον Ευβοϊκό Κόλπο δεν βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από τα όρια του έργου (όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ και στη Γεωλογική-Υδρογεωλογική και Υδρολογική μελέτη) αλλά εντός των ορίων κατασκευής του έργου Ο.Ε.Δ.Α. Γραμματικού.» (σελ. 17)

Από τα παραπάνω προκύπτει, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η ως άνω έκθεση-πόρισμα είναι η περιγραφόμενη στην απόφαση του Δικαστηρίου και, κατά συνέπεια, πρέπει να σταματήσουν άμεσα τα έργα στο ΧΥΤΑ και να προβεί η διοίκηση στην αλλαγή του χώρου κατασκευής του έργου Ο.Ε.Δ.Α. Γραμματικού. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες (προσφυγή στο ΥΠΕΚΑ, Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ, Καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ) για την οριστική αποτροπή της κατασκευής του έργου.

Παράλληλα, προσφύγαμε στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με σκοπό να σταματήσουν οι εργασίες στην περιοχή του ΧΥΤΑ. Στο δικαστήριο στις 28-2-2012 πετύχαμε να εκδοθεί Προσωρινή Διαταγή με την οποία απαγορεύεται στην Κοινοπραξία να συνεχίσει τις εργασίες στον ΧΥΤΑ. Στο δικαστήριο στις 16-3-2012 πετύχαμε να διατηρηθεί σε ισχύ η παραπάνω Προσωρινή Διαταγή μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 21-5-2012.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέχρι τώρα θετικά (και ενθαρρυντικά) αποτελέσματα οφείλονται αποκλειστικά στις ενέργειες και τη συνολική δράση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, ενώ από την πλευρά και της Κοινότητας Γραμματικού και του Δήμου Μαραθώνα υπήρξε, ουσιαστικά. απραξία. Συγκεκριμένα, οι μέχρι τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως και η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος στηρίζονται, μεταξύ των άλλων ενεργειών στις οποίες προβήκαμε, στις δύο μελέτες των καθηγητών Κελεπερτζή και Ραψωμανίκη τις οποίες εμείς προσκομίσαμε. Τις μελέτες παρήγγειλαν και πλήρωσαν (περί τα 25.000 Ευρώ) κάτοικοι της περιοχής, ενώ ο Δήμος αρνήθηκε να το κάνει, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας.

Επίσης, στο πρώτο δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων στις 28-2-2012 -στο οποίο πετύχαμε να εκδοθεί η παραπάνω Προσωρινή Διαταγή- δεν ήταν διάδικος ο Δήμος παρά μόνο εμείς κάτοικοι από τη μια πλευρά και το Υπουργείο με την Περιφέρεια και την Κοινοπραξία από την άλλη. Παρών ο Δήμος ήταν μόνο στο δεύτερο δικαστήριο στις 16-3-2012 στο οποίο αποφασίστηκε να διατηρηθεί σε ισχύ η παραπάνω Προσωρινή Διαταγή.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι χωρίς τους αγώνες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής δεν θα είχε επιτευχθεί απολύτως τίποτε καθότι η δράση του Δήμου είναι για το θεαθήναι εφόσον αρνείται συνεχώς είτε να παράσχει την ελάχιστη βοήθεια στις προσπάθειές μας είτε να οργανώσει ο ίδιος με σοβαρό τρόπο τον αγώνα του εναντίον του ΧΥΤΑ. Οι τελευταίες προσπάθειες του Δήμου για συλλογή υπογραφών των κατοίκων ώστε δήθεν να σταλεί καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για το θεαθήναι για το οποίο κάναμε λόγο παραπάνω. Αν πράγματι ήθελε ο Δήμαρχος να προβεί σε σχετικές ενέργειες θα μπορούσε να το κάνει μόνος του, άλλωστε γι’ αυτό εκλέχτηκε από τους πολίτες. Εκείνο, όμως, που θέλει είναι να σπέρνει τη σύγχυση και να καλλιεργεί την αντιπαλότητα, ανοίγοντας αντικειμενικά το δρόμο για την κατασκευή του ΧΥΤΑ

Η μόνη, λοιπόν, επιλογή που έχουμε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε. Ο αγώνας μας αυτός είναι διμέτωπος. Από τη μια πλευρά έχουμε να αντιπαλέψουμε την αυθαιρεσία της κρατικής και της περιφερειακής διοίκησης, οι οποίες, μαζί με την Κοινοπραξία, θέλουν πάση θυσία να αποτελειώσουν το έγκλημα που ξεκίνησαν. Ας μην το ξεχνάμε, τα συμφέροντα είναι τεράστια. Από την άλλη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη διασπαστική και ύπουλη συμπεριφορά του Δημάρχου και όσων τον στηρίζουν, οι οποίοι δεν αποσκοπούν σε τίποτε άλλο παρά στην κάμψη του φρονήματός μας και στην εγκατάλειψη του αγώνα μας. Στέλνουμε, λοιπόν, σε όλους ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝΕΙΑΣ

27/03/2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

'' Μετά από καταγγελίες τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν ήδη να συσταθεί ανακριτική επιτροπή ...''

Μήπως οι ΧΥΤΑ αποτελούν τοξικά σουρωτήρια; Που πάνε τα διασταλάγματα;


Επιβεβαιώνονται οι διατυπωμένες θέσεις μας για τις παρενέργειες των ΧΥΤΑ, καθώς πληθαίνουν οι φωνές που έρχονται να προστεθούν από τις διαμαρτυρίες της Επιτροπής Αγώνα του ΧΥΤΑ Γραμματικού, όπου είχαμε τη δικαίωσή τους και μετά τη διαταγή προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΑ έως τις 21 Μαίου 2012. Οι τριτοκοσμικές συνθήκες λειτουργίας των ΧΥΤΑ μετατρέπουν πιθανά τα κύτταρά τους σε τοξικά σουρωτήρια: προβληματική χωροθέτηση, πολυάριθμες ελλείψεις κατά την κατασκευή και λειτουργία, ζημιές στην μεμβράνη, οδηγούν σε πλείστες περιπτώσεις τα στραγγίσματα να διοχετεύονται στα παρακείμενα ποτάμια ή τη θάλασσα. Μετά από καταγγελίες τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν ήδη να συσταθεί ανακριτική επιτροπή με αρμοδιότητες επιτόπιας πραγματογνωμοσύνης. Στον κατάλογο: Καρβουνάρι, Λευκίμη, Γραμματικό, Μεγαλόπολη, Ερμιόνη και Αχαΐα, όλες για παραβίαση των σχετικών κανόνων και οδηγιών της Ε.Ε., φαίνεται εδώ ότι έπεται και το Ελληνικό…! Τεράστια η συμβολή του Ηπειρώτη Γιάννη Παπαδόπουλου στην ανάδειξη της Περιβαλλοντικής κοροϊδίας της «Υγειονομικής Ταφής» απορριμμάτων, καθόσον με υποδειγματικό τρόπο εκπροσώπησε τα δίκαια κάποιων των προαναφερόμενων περιοχών έναντι της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και Αναφορών της Ε.Ε. Ανέδειξε τα επίμαχα ζητήματα, καταγγέλοντας με αδιάσειστα στοιχεία την προχειρότητα των αρμόδιων Ελληνικών αρχών. Το όλο θέμα προσπάθησε να υποβαθμίσει ο σημερινός Υπουργός ΠΕΚΑ κος Παπακωνσταντίνου τον Δεκέμβρη του 2011, ζητώντας από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην Επιτροπή Αναφορών να κλείσουν όλες τις υποθέσεις, καθώς η ανάληψη της Προεδρίας είχε δοθεί στην Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κα Χρυσούλα Παλιαδέλη μετά το «υπηρεσιακό κώλυμα»… της Ιταλίδας Matzoni και απροσχημάτιστα υπήρξε προσπάθεια μεθόδευσης της απόφασης, Greek statistics και αλχημείες δεν χωράνε στο περιβάλλον… Έτσι και στα πόδια μας για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού, ζητάμε υπεύθυνες απαντήσεις από τον Τοπικό ΦΟΔΣΑ και την Περιφέρεια Ηπείρου, σαν τους κύριους υπεύθυνους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να μας αποδείξουν ότι δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ της μελέτης εφαρμογής και της κατασκευής του έργου και ότι τα άκρως τοξικά διασταλάγματα δεν αφήνονται στην τύχη τους. Διασφαλίζονται ο περιβαλλοντικοί όροι προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής; Η δημοσιοποίηση των ποιοτικών αναλύσεων των παρακείμενων πηγών της έρευνας που διενεργείται είναι το πρώτο βήμα. Αντί της ορθολογικής διαχείρισης με σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, όπως επιτάσσει η Οδηγία 2008/98 ΕΕ δηλαδή της πρόληψης, διαλογής και επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, οι Ελληνικές Διαχειριστικές Αρχές έχουν προκρίνει στον εθνικό σχεδιασμό, για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων μεθόδους που παραβιάζουν και αυτή την αρχή της προφύλαξης, προωθώντας αντιλήψεις μεγάλης κλίμακας, copy paste μελέτες και φαραωνικά αδιέξοδα έργα, που εν τέλει θα οδηγήσουν σε πολιτικές καύσεις απορριμμάτων, για ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων που ενοχοποιούνται σε βιομηχανικές χώρες για το 40-50% των συνολικών εκλύσεων διοξινών…

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας για τη συνέχιση της διακοπής των εργασιών στο ΧΥΤΑ Γραμματικού κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε και τα παρακάτω:


Μετά την αναβολή της δίκης για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν υποβάλει κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα, η κατασκευαστική Κοινοπραξία , επικουρούμενη από τους δικηγόρους του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας , υπέβαλε αίτημα ανάκλησης της προσωρινής διαταγής διακοπής εργασιών που είχε δοθεί την 28/2/2012 .
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ανάκλησης αφού κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την ανάκληση και τη συνέχιση των εργασιών δεν προσκομίστηκε από τους αντιδίκους .

Συνοψίζοντας, η εκδοθείσα απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει:

"Αναβάλλει με κοινό αίτημα των διαδίκων (αποχή συνηγόρων) για 21.5.2012. Διατηρεί ισχύ προσωρινής διαταγής μέχρι τις 21.5.2012. Απορρίπτει αίτημα ανάκλησης προσωρινής διαταγής".


Συνεπώς το ραντεβού μας στο Δικαστήριο ανανεώνεται για την 21/5/2012.
Το ραντεβού μας στον αγώνα ισχύει, όπως πάντα, καθημερινά.

Γραμματικό 19 Μαρτίου 2012

Επιτροπή Αγώνα Γραμματικού Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ

oxixyta.blogspot.com

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σήμερα 16 Μαρτίου 2012 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε για μία ακόμα φορά τον αγώνα των κατοίκων και της Επιτροπής κατά των ΧΥΤΑ και αποφάσισε την διατήρηση της από 28 Φεβρουαρίου 2012 διαταγής προσωρινής διακοπής εργασιών στον ΧΥΤΑ Γραμματικού έως την 21η ΜΑΪΟΥ 2012 , κατά την οποία ημερομηνία θα συζητηθεί η υπόθεση .
Χαιρετίζουμε την παρουσία σήμερα στο Δικαστήριο πλήθους κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα , την παρουσία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου Χουντή ο οποίος είχε κληθεί να καταθέση ως μάρτυς , καθώς και τις αντιπροσωπείες από τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ και το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ .

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Γραμματικό 16 Μαρτίου 2012

Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ
oxixyta.blogspot.com

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κάτοικοι και
μέλη της Επιτροπής Αγώνα για αναστολή των εργασιών στον ΧΥΤΑ
Γραμματικού.
Ήδη, από την 28/2/2012 το Δικαστήριο, μετά από αίτημα των κατοίκων και
μελών της Επιτροπής Αγώνα, έχει διατάξει την προσωρινή διακοπή των
εργασιών στον ΧΥΤΑ, μέχρι την συζήτηση της υπόθεσης στις 16/3/2012.
Επειδή η συγκεκριμένη δίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί
κομβικό σημείο στην έκβαση του αγώνα, η Επιτροπή κάλεσε ως μάρτυρα στη
δίκη και τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντή.
Όπως είναι γνωστό ο κ. Χουντής έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα
προστασίας περιβάλλοντος στην Ευρωβουλή αλλά και ειδικά με τον ΧΥΤΑ
Γραμματικού έχοντας, μεταξύ άλλων, υποστηρίξει την αναφορά των 2.250
κατοίκων του δήμου Μαραθώνα, που στηρίζει η Επιτροπή Αγώνα, στην
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ είχε προκαλέσει την
επίσκεψη των επιθεωρητών περιβάλλοντος στις 23/12/2011στον υπό
κατασκευή ΧΥΤΑ, στο Σέσι και στην εκβολή του ρέματος του ΧΥΤΑ.
Ο κ. Χουντής αποδέχθηκε το αίτημα της Επιτροπής και θα παραστεί ως
μάρτυρας κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο.
Τη συμπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα μας έχουν δηλώσει οι Οικολόγοι
Πράσινοι και πολυμελής αντιπροσωπεία τους θα παρευρεθεί επίσης στο
Δικαστήριο.
Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου Μαραθώνα καθώς και κάθε πολίτη
που ενδιαφέρεται πραγματικά για την προστασία του περιβάλλοντος, να
δώσουν δυναμικό παρόν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Δικαστήρια
πρώην Σχολής Ευελπίδων) την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012, ώρα 09.00 π.μ.
στο κτίριο 5 αίθουσα 2.

Γραμματικό 15 Μαρτίου 2012

Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ
oxixyta.blogspot.com

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Μαρτίου 2012 ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου Μαραθώνα

την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ,

να δώσουν ξανά δυναμικό παρόν

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( Δικαστήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων ) , κατά την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή εργασιών στον ΧΥΤΑ Γραμματικού .

Ήδη , από 28/2/2012 το Δικαστήριο , μετά από αίτηση της Επιτροπής Αγώνα , έχει διατάξει την προσωρινή διακοπή των εργασιών , μέχρι την συζήτηση της υπόθεσης στις 16/3/2012 .

Επειδή θεωρούμε την συγκεκριμένη δίκη ιδιαίτερα σημαντική για την έκβαση του αγώνα ,

η Επιτροπή μας κάλεσε , εκτός των άλλων , ως μάρτυρα και τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

κ. Ν. Χουντή ο οποίος έχει γνώση του θέματος από τις συζητήσεις που έχει προκαλέσει στο Ευρωκοινοβούλιο , και επίσης ήταν αυτόπτης μάρτυς κατά την πρόσφατη αυτοψία των

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στον ΧΥΤΑ Γραμματικού και στην παραλία ΣΕΣΙ Γραμματικού .

Ο κ. Χουντής με περισσή προθυμία αποδέχθηκε το αίτημα μας και θα παραστεί ώς μάρτυρας

κατά την συζήτηση της υπόθεσης . Τον ευχαριστούμε .

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι το λεωφορείο που θα μεταφέρει τους κατοίκους στο Δικαστήριο

θα αναχωρήσει από την πλατεία Γραμματικού 7.30 με 8 το πρωί της Παρασκευής 16/3 .

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ !!

Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ

oxixyta.blogspot.com

Έχει πολύ δρόμο ακόμη η δημοπράτηση των έργων ...

Πρωτοβουλία συνεννόησης: Έχει πολύ δρόμο ακόμη η δημοπράτηση των έργων της ...: Παρά τις πολύ ισχυρές Αστυνομικές Δυνάμεις, τις Δυνάμεις των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ που επιστρατεύθηκαν για να φυλάξουν το κτίριο του Υπουργείου Υ...

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Προς τους κ.κ Υπουργούς

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον από τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό του Γραμματικού Αττικής, διαπιστώνεται από την Έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ

Στις 18-02-2012 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, εξέδωσαν Έκθεση Ελέγχου για τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό στο Γραμματικό Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα επιθεωρήσεις και επισκέψεις στον χώρο κατασκευής του ΟΕΔΑ – ΧΥΤΑ Γραμματικού διαπίστωσαν τεράστια σφάλματα, κραυγαλέες παραλήψεις και αυθαιρεσίες στο στάδιο σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου (α. στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), β. στην Γεωλογική και Υδρογεωλογική μελέτη γ. την μελέτη εφαρμογής και δ. έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕΠΟ) όσο και στο στάδιο κατασκευής του έργου. Από την Έκθεση προκύπτει ότι αγνοήθηκαν σκανδαλωδώς, αν δεν απεκρύβησαν, σοβαρά στοιχεία για τα γεωλογικά – υδρογεωλογικά δεδομένα του χώρου κατασκευής του έργου, όπως για:

την ύπαρξη ρεμάτων εντός του χώρου όπου κατασκευάζονται τα έργα ΟΕΔΑ τα οποία «καταλήγουν στον Ευβοϊκό κόλπο», «για τα οποία βάσει της μορφολογίας του εδάφους και των έντονων κλίσεων ( άνω του 30%) δεν υπάρχει τρόπος εκτροπής ή διευθέτησής τους»

τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής και για την στεγανότητα του εδάφους όπου η έκθεση διαπιστώνει ότι «οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις των σχετικών εγκεκριμένων μελετών που άπτονται της γεωλογίας και της υδατοπερατότητας του εδάφους έχουν βασισθεί σε λανθασμένα δεδομένα».

τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ η οποία έχει γίνει πάνω σε ενεργά σεισμικά ρήγματα

προφανή σφάλματα στην εκτίμηση του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα αφού η Έκθεση της ΕΥΕΠ διαπιστώνει σαφείς ενδείξεις για ύπαρξη υδροφορέα σε βάθος ίσως και στα 2-3 μέτρα από την επιφάνεια ενώ η ΜΠΕ βασιζόμενη σε βιβλιογραφικά δεδομένα προσδιορίζει τον υδροφόρο ορίζοντα στα 90 μέτρα βάθος περίπου κ.α.

Επιπρόσθετα, η έκθεση της ΕΥΕΠ, αφού διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα και παραλείψεις στο στάδιο κατασκευής του ΧΥΤΑ και του βιολογικού καθαρισμού, ζητάει την συνδρομή του Σώματος επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΥ ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα του σχεδιασμού και η κατασκευαστική αρτιότητα του έργου.

Με δεδομένο ότι:

α) το εύρος των πορισμάτων και των διαπιστώσεων της έκθεσης της ΕΥΕΠ θέτει ευθέως θέμα εσφαλμένης χωροθέτησης του ΧΥΤΑ με πιθανές καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, αν το έργο τεθεί σε λειτουργία και

β) η υγειονομική ταφή απορριμμάτων είτε υπολειμμάτων θεωρείται, σε όλη την Ευρώπη, ως η «έσχατη και πλέον ακατάλληλη λύση» και ενώ οι οικολογικές οργανώσεις, και η επιστημονική έρευνα έχουν καταλήξει ότι η πρόληψη, η ανακύκλωση στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση είναι προτιμότερες όχι μόνο γιατί μειώνουν δραστικά και ελαχιστοποιούν τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά είναι και οικονομικά πολύ πιο συμφέρουσες και κοινωνικά προτιμότερες αφού δημιουργούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να εξεταστούν άμεσα και ενδελεχώς τα ζητήματα που ανέκυψαν και να απαντηθεί στη βάσει έγκυρων επιστημονικών μελετών το θέμα της χωροθέτησης καταρχήν και των άλλων θεμάτων που έχουν προκύψει ώστε να διασφαλίζουν απόλυτα το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης 11 Μαρτίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ

Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Γραμματικού –Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ, πραγματοποιήθηκε Λαϊκή Συνέλευση στο Γραμματικό.

Η συνέλευση έγινε στο καφενείο του κ. Χατζόπουλου καθώς οι κάτοικοι με φασιστικό τρόπο αποκλείστηκαν από το κοινοτικό κατάστημα (από τις 6 Μαρτίου είχε ζητηθεί ο χώρος από τη δημοτική αρχή (αρ. πρωτ. 4913/6-3-12) .

Τη τελευταία στιγμή ο χώρος δεν παραχωρήθηκε με το πρόσχημα ότι είχε παραχωρηθεί στον δημοτικό σύμβουλο Νίκο Χρυσίνα για εκδήλωση του.

Όμως ο χώρος έμεινε κλειστός όλο το πρωί της Κυριακής 11-3-2012!

Η συνέλευση καταδικάζει αυτή τη συμπεριφορά που είναι συνέχεια της αντιδραστικής στάσης της Δημοτικής Αρχής στις προσπάθειες της Επιτροπής κατά του ΧΥΤΑ.

Παρά τα τρία Δημοτικά Συμβούλια που προκάλεσε η αντιπολίτευση για το θέμα , η πλειοψηφία ποτέ δεν εξέφρασε ξεκάθαρα την καταδίκη της για το έργο και αρνήθηκε να αποδεχτεί οποιαδήποτε από τις προτάσεις της επιτροπής ή να στηρίξει οικονομικά τον αγώνα.

Τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα όπως:

1.η 101/18-1-2012 έκθεση καταπέλτης του Γεν Επιθεωρητή Περιβάλλοντος Π. Μέρκου, για τις παρανομίες του έργου, που βεβαιώνει ότι υπάρχει ρέμα εντός του ΧΥΤΑ Γραμματικού,

2.η θετική αναφορά της απόφασης 4357/2011 του ΣτΕ που απαιτεί αν διαπιστωθούν ρεμάτα στο ΧΥΤΑ να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός του, και

3.η διακοπή των εργασιών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέχρι τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων στις 16/3/2012 ,

ήταν αποτέλεσμα ΜΟΝΟΝ των ενεργειών ιδιωτών που με σκληρή δουλειά και προσωπικά τους έξοδα προκάλεσαν τις επιστημονικές μελέτες που στήριξαν αυτά τα αποτελέσματα.

Ακόμη και σε πρόσφατη επίσκεψη στο Δήμαρχο για οικονομική στήριξη του αγώνα εισπράξαμε νέα άρνηση.

Αρνήθηκε επίσης να αναλάβει ο Δήμος επανάληψη της προσπάθειας ερευνητικής γεώτρησης στην περιοχή.

Η άδεια που είχαμε ως επιτροπή εξασφαλίσει, την τελευταία στιγμή και παράνομα ανακλήθηκε και ενώ βρισκόταν στο χώρο το γεωτρύπανο που ιδιώτες πλήρωσαν.

Θεωρούμε ότι επιδιώκεται και ο οικονομικός στραγγαλισμός του αγώνα μας γιατί οι επιτυχίες μας δυσκολεύουν τα σχέδια τους.

Η συνέλευση διατράνωσε την αποφασιστικότητα των κατοίκων για τη συνέχιση του αγώνα ιδιαίτερα τώρα που φάνηκαν ελπίδες επιτυχίας.

Δύσκολα οι αντίπαλοι θα υποχωρήσουν από την υλοποίηση των σχεδίων τους.

Με πολιτικές πιέσεις η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον εργολάβο μεθοδεύουν να υποσκάψουν τα αντικειμενικά στοιχεία που κερδίσαμε.

Ο αγώνας απαιτεί συσπείρωση και συμμετοχή.

Να στηρίξουμε ηθικά και υλικά τον αγώνα:

- Για να ενισχύσουμε επιστημονικά την έκθεση του Γεν Επιθεωρητή Περιβάλλοντος Π. Μέρκου αναχαιτίζοντας τις αμφισβητήσεις της που παραγγέλλει η κυβέρνηση.

- Για να προσβάλλουμε τις παρανομίες τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο .


Λογ/σμός Εθνικής Τράπεζας 712/741103-04 στο όνομα Σπ. Μαστοράκος (ταμίας συλλόγου Σεσίου)


Σας καλούμε σε αγωνιστική εγρήγορση :


- Όλοι τη Τετάρτη 14-3-2012 6μμ, στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαιτήσουμε από τους δημοτικούς συμβούλους ιδιαίτερα τους έμμισθους να στηρίξουν τον αγώνα μας.

- Όλοι την Παρασκευή 16-3-2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να απαιτήσουμε το σταμάτημα του έργου.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ- ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ
oxixyta.blogspot.com

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Πέμπτη 1/3/12 είχαμε ανακοινώση την σύγκληση λαϊκής συνέλευσης για την 11η Μαρτίου & ώρα 11 πμ στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού .
Επαναλάβαμε το κάλεσμα μας με νέα ανακοίνωση την Τετάρτη 7/3/12 και παράλληλα έγινε θυροκόλληση στα καταστήματα του Γραμματικού και διανομή της στους κατοίκους .
Επίσης , δαπάνη των μελών της επιτροπής εστάλησαν σχετικά ενημερωτικά sms .
Εγκαίρως ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γραμματικού είχε ζητήσει , λαμβάνοντας και αριθμό πρωτοκόλλου από τον Δήμο , άδεια για χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Γραμματικού , για την 11η Μαρτίου .
Επί τρείς ημέρες ο υπεύθυνος για το θέμα αντιδήμαρχος , δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου , ο οποίος τον καλούσε για να του δοθεί μία απάντηση επί του αιτήματος .
Τελικά το Σάββατο 10/3/12 & ώρα 21.30 το βράδυ ( !!! ) ο '' υπεύθυνος '' αντιδήμαρχος , (το όνομα του οποίου συνηδειτά δεν αναφέρουμε , δεν θα κάνουμε διάσημη την ασημαντότητα του ) , απάντησε στον πρόεδρο του Τ. Σ. ότι η ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ !!

Το ξέρουμε ότι ο Δήμαρχος του Νέου Δήμου Μαραθώνα και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράραξης του είναι αλλεργικοί με ότι έχει σχέση με τον αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού , αλλά νισάφι πιά , όχι κι έτσι ..

Επιτέλους , ΑΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΗΣΥΧΟΥΣ !!
ΟΥΤΕ ΤΑ '' ΛΕΦΤΑ '' ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ , ΟΥΤΕ ΤΗΝ '' ΒΟΗΘΕΙΑ '' ΤΟΥΣ !!

Από την 21.30 ώρα , καταβάλαμε προσπάθειες για να γίνει η συνέλευση στο Δημοτικό Σχολείο Γραμματικού .
Πριν λίγο ( 23.30 ) είχαμε ακόμα μία άρνηση ... Κάποιους σκιάζει η φοβέρα ..


ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11 πμ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΕΙ !!!

Θα είναι κλειστό ; Δεν πειράζει , στα σκαλάκια του και με κρύο και με βροχή ..
ΜΑΘΗΜΕΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ !!

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ !

Γραμματικό 10 Μαρτίου 2012


Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ


oxixyta.blogspot.com

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ΟΧΙ ΧΥΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Μαρτίου & ώρα 11 πμ ΟΛΟΙ στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ...

ΟΧΙ ΧΥΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Μαρτίου & ώρα 11 πμ ΟΛΟΙ στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ...: ΚΑΛΕΣΜΑ Η Επιτροπή Γραμματικού Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ καλεί όλους τους κατοίκους του δήμου Μαραθώνα για ενημέρωση και ανοιχτή συζήτηση Κυ...

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: Το ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ και πάλι στη θέση του!!!

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: Το ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ και πάλι στη θέση του!!!: «Μπαμπά, πότε θα πιάσουμε τους κακούς που έκαψαν το μπλόκο μας;» Αυτά ήταν τα λόγια μιας τετράχρονης προς τον πατέρα της, ο οποίος πόνεσε ...

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Μαρτίου & ώρα 11 πμ ΟΛΟΙ στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ


ΚΑΛΕΣΜΑ


Η Επιτροπή Γραμματικού Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ καλεί όλους τους κατοίκους του δήμου Μαραθώνα για ενημέρωση και ανοιχτή συζήτηση
Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 28/2/2012 διέκοψε τις εργασίες στο ΧΥΤΑ Γραμματικού και ανέβαλε τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων για 16/3/2012.
Καθώς το ΣτΕ απαιτεί να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός του ΧΥΤΑ είτε με τροποποίησή του, είτε με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, αν διαπιστωθούν ρεμάτα στο ΧΥΤΑ.
Και ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος βεβαιώνει ότι εντός του ΧΥΤΑ Γραμματικού βρίσκεται ρέμα που καταλήγει στον Ευβοϊκό Κόλπο.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο στις 16-3-2012, θα πρέπει να σταματήσει άμεσα τα έργα στο ΧΥΤΑ για να προβεί η διοίκηση στην αλλαγή του ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Είμαστε, σε κρίσιμη καμπή του αγώνα μας γιατί η κυβέρνηση δύσκολα θα υπαναχωρήσει από την υλοποίηση των σχεδίων της.
Δεν θα τους αφήσουμε γιατί το δίκιο και η λογική είναι με το μέρος μας.

ΟΛΟΙ την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 ημέρα και ώρα 11.00 π.μ.
στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού,
για ενημέρωση και ανοιχτή συζήτηση για τις επόμενες ενέργειες.

Μην λείψει κανείς !!!!!


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ- ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑΠέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Η Επιτροπή κατά των ΧΥΤΑ ενημερώνει & καλεί

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Με το έκτακτο δελτίο της 28/2/2012 ενημερώσαμε για την απόφαση περί διακοπής εργασιών στο ΧΥΤΑ Γραμματικού, υποσχόμενοι να επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.
Έτσι αφήσαμε να μεσολαβήσει λίγος χρόνος ώστε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα να εκτιμήσουμε τα νέα δεδομένα αλλά και να δώσουμε το χρόνο να εμφανιστούν όσοι τους ενόχλησε αυτή η εξέλιξη.
Την 28/2/2012 εκδικαζόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαν ασκήσει μέλη της επιτροπής αγώνα και κάτοικοι του νέου δήμου Μαραθώνα.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο δικηγόρος της Κοινοπραξίας επικαλούμενος την προστασία της αποχής των δικηγόρων (!!!!!) ζήτησε την εκ νέου αναβολή της υποθέσεως. Μετά από σφοδρή αντιπαράθεση με τους δικηγόρους μας η Πρόεδρος του Δικαστηρίου ανέβαλε την υπόθεση για την 16/3/2012.
Στη συνέχεια τέθηκε από τους δικηγόρους μας το αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής για την παύση των εργασιών μέχρι την 16/3/2012.
Στους έντονους διαξιφισμούς που ακολούθησαν με την υποβολή του αιτήματος και την μεγάλη ένταση που επικράτησε, η στάση της Προέδρου δημιούργησε προβληματισμό για την αντικειμενικότητά της στην εξέταση της υποθέσεως και γι’ αυτό υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσής της.
Η δίκη διακόπηκε στο σημείο αυτό και η τριμελής σύνθεση που ανήλθε στην έδρα για να εξετάσει το αίτημα εξαιρέσεως αφού άκουσε τα επιχειρήματα των δικηγόρων όλων των πλευρών, το απέρριψε κρίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης της Προέδρου.
Η δίκη συνεχίστηκε με την ίδια Πρόεδρο η οποία αφού με προσοχή άκουσε τα νομικά, τεχνικά και λογικά επιχειρήματα των δικηγόρων μας και μελέτησε τα έγγραφα που της προσκομίστηκαν και παρά τη λυσσώδη και στα όρια της απρέπειας προς το πρόσωπό της αντίδραση των δικηγόρων του δημοσίου και της Κοινοπραξίας , αποφάσισε ότι συντρέχει λόγος διακοπής των εργασιών.
Έτσι με απόφασή της η Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. Χαρίκλεια Τσαγγαρού«Δέχεται αίτηση Προσωρινής Διαταγής. Διατάσσει την 4η των καθ’ ων(δηλαδή την Κοινοπραξία) να διακόψει τις εργασίες κατασκευής του επίδικου ΧΥΤΑ μέχρι τη συζήτηση της παρούσας στην άνω δικάσιμο και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής».
Δηλαδή μέχρι να συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο εργολάβος απαγορεύεται να κάνει οτιδήποτε στο χώρο.
Έτσι μετά τη ρωγμή που άνοιξε στην Μ.Π.Ε. του έργου η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και τη διεύρυνσή της με την τελευταία απόφαση του ΣτΕ , η συνεργασία δημοσίου και εργολάβων δέχθηκε άλλο ένα πλήγμα με την απόφαση του Πρωτοδικείου.
Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
Θα έλθει η ώρα που το σαθρό οικοδόμημα που ονομάζεται ΧΥΤΑ Γραμματικού θα καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.
Πλησιάζει η στιγμή που οι μέχρι πρότινος συνεργάτες και φίλοι θα στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου και θα φαγωθούν μεταξύ τους για να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους.
Εμείς με την ανακοίνωσή μας την 23/2/2012 τους το είχαμε πει:
ΕΧΕΤΕ ΗΤΤΗΘΕΙ ΚΥΡΙΟΙ !!!!
ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ !!!!!
Είναι γεγονός ότι η απόφαση της Προέδρου ξάφνιασε πολλούς.
Ξάφνιασε ευχάριστα γιατί στην γενικότερη κρίση των θεσμών που βιώνει σήμερα η χώρα μας η δικαστική λειτουργός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και απέδειξε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργήσει μακριά από σκοπιμότητες.
Γιατί με τη στάση της τίμησε την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Ξάφνιασε όμως και δυσάρεστα όσους έχουν επενδύσει το μέλλον τους , πολιτικό και οικονομικό, στην κατασκευή του ΧΥΤΑ.
Ξάφνιασε δυσάρεστα αυτούς που πολεμούν και υπονομεύουν τον αγώνα των κατοίκων και της Επιτροπής Αγώνα να μην κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ.
Ξάφνιασε δυσάρεστα τους δήθεν αγωνιστές που έσπευσαν να απαξιώσουν το αποτέλεσμα της δίκης φοβούμενοι μήπως ξυπνήσει ο κόσμος και τους απομονώσει.
Δυσάρεστη εντύπωση προκάλεσε η άμεση αντίδραση κάποιων να λοιδορήσουν την Πρόεδρο για την απόφασή της και όσων την αναπαρήγαγαν, αν και δεν ήταν παρόντες στη διαδικασία.
Γιατί άραγε; Ποιούς εξυπηρετεί αυτή η επίθεση;
Ας το σκεφτούμε λίγο και ας θυμηθούμε τις αήθεις επιθέσεις που δέχθηκαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πριν εκδώσουν την έκθεσήτους.
Γιατί βάλλονται όσοι μας δικαιώνουν;
Θα πρέπει ακόμα να συγχαρούμε τους κάτοικους που παραβρέθηκαν στο δικαστήριο και με την ψύχραιμη και ώριμη στάση τους συντέλεσαν στο θετικό αποτέλεσμα της δίκης.

Ενόψει των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει μετά την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου.

ΚΑΛΟΥΜΕ
όλους τους κατοίκους του δήμου μας να περιφρουρήσουν την απόφαση του Πρωτοδικείου καταγγέλλοντας άμεσα στις αρμόδιες αρχές κάθεαπόπειρα παραβίασής της από τον εργολάβο.

ΚΑΛΟΥΜΕ
όλους τους κατοίκους του δήμου Μαραθώνα για ενημέρωση και ανοιχτή συζήτηση για τις επόμενες ενέργειες που έχει δρομολογήσει ηΕπιτροπή Αγώνα


στις 11 Μαρτίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού.


Μην λείψει κανείς . Θα ειπωθούν πολλά και ενδιαφέροντα!!!!!

Γραμματικό 1 Μαρτίου 2012


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ- ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

oxixyta.blogspot.com