Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

ΧΥΤΑ Γραμματικού: Οι Επιθεωρητές προχώρησαν σε Πράξη βεβαίωσης παράβασης και διαβίβαση του φακέλου στην Εισαγγελία

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΜΕΑ ΜΕ ΣΔΙΤ

Η είδηση παίζει σε όλα τα μέσα με ή χωρίς  προεκλογική φόρτιση.

για την ιστορία: 
2003 Υπουργός  ΠΕΧΩΔΕ Βάσω Παπανδρέου 

ποιος εκπόνησε τη Μελέτη;
η ΕΕΤΑΑ ΑΕ με τους τεχνικούς συμβούλους 
Η ανάθεση έγινε με Προγραμματική Σύμβαση 

Ποιος επέβλεψε τη Μελέτη;;;
η επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

Και τώρα τι ;;; 

Είναι νομίζω προφανές ότι η υπόθεση με το ΧΥΤΑ Γραμματικού δεν μπορεί να θεωρηθεί γραφειοκρατικού χαρακτήρα...εξ άλλου αφορά και  στην εξέλιξη του διαγωνισμού της ΣΔΙΤ για τη Μονάδα επεξεργασίας . Αλήθεια, τι εισηγούνται  οι Τεχνικοί Σύμβουλοι που έχουν αναλάβει τις συμβάσεις για την υποστήριξη του Περιφερειάρχη , της Ενδιάμεσης Αρχής και του  ΕΔΣΝΑ;

Διαβάστε :
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση ΕΔΣΝΑ: ΧΥΤΑ Γραμματικού: Οι Επιθεωρητές προχώρησαν σε Πρ...: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΜΕΑ ΜΕ ΣΔΙΤ Η είδηση παίζει σε όλα τα μέσα με ή χωρίς  προεκλογική ...

Πρωτοβουλία συνεννόησης: «Μπλόκο» στο έργο του Γραμματικού

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στο συγκεκριμένο έργο, εδώ και πολλά χρόνια, τεκμηριώνοντας την ακαταλληλότητα της περιοχής. Παρόλα αυτά, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την έναρξη κατασκευής του έργου του ΧΥΤΑ το 2009. Δεν σταμάτησαν τον αγώνα τους, παρόλο που αυτός δεν είχε τα μαζικά χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου. Το 2011 προσέφυγαν στην επιτροπή αναφορών του ευρωκοινοβουλίου, ενώ προκάλεσαν και έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος τον Οκτώβρη του 2010 και το Φλεβάρη του 2011, καθώς και σε μια σειρά κατοπινών επισκέψεων για συλλογή στοιχείων. Οι τελευταίοι, στις 18/1/2012, εξέδωσαν μια σημαντική έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Στη βάση, αυτής της έκθεσης, οι κάτοικοι πέτυχαν μια ολιγόμηνη προσωρινή διακοπή εργασιών, μετά την οποία το έργο συνεχίστηκε.
Φτάσαμε, αισίως, στο 2014, για να εκδώσει η επιτροπή αναφορών του ΕΚ μια σημαντική έκθεση, με την οποία διαπιστώνει περιβαλλοντικά εγκλήματα στο ΧΥΤΑ Γραμματικού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το σκέλος της κοινοτικής χρηματοδότησης, όχι μόνον του συγκεκριμένου έργου, αλλά συνολικά του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.
Διαβάστε :
Πρωτοβουλία συνεννόησης: «Μπλόκο» στο έργο του Γραμματικού: Σε ακύρωση του έργου κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού ενδέχεται να οδηγήσει η πρόσφατη (7/3/2013) πράξη βεβαίωσης παράβασης των επιθεωρητώ...

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

XYTA ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ : Στον εισαγγελέα η υπόθεση για παράνομη, ακατάλληλη και επικίνδυνη χωροθέτηση !

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δελτίο Τύπου

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

· Τo Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού
· Στον εισαγγελέα η υπόθεση για παράνομη, ακατάλληλη και επικίνδυνη χωροθέτηση 
· Ν. Χουντής «Κυβέρνηση και Περιφέρεια συμπράττουν στην συγκάλυψη ενός τεράστιου εγκλήματος» 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην τελική της Έκθεση, επιβεβαιώνει ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα και κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα, κατά παράβαση της νομοθεσίας αλλά και των κριτηρίων χωροθέτησης, γεγονός που καθιστά το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον, και παραπέμπουν την υπόθεση στον Εισαγγελέα.
Μετά την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μετά από επιτόπια έρευνα επισήμανε, ότι σε πολλούς ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στο Γραμματικό «η χωροθέτηση είναι το λιγότερο προβληματική, καθώς συνεπάγεται  κινδύνους ρύπανσης των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα) και ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά στο Γραμματικό δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα, λόγω αστάθειας και/ ή υδατοπερατότητας του εδάφους», και  οι Έλληνες Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, βεβαιώνουν ότι το έργο γίνεται κατά παράβαση της νομοθεσίας και παραπέμπουν στον Εισαγγελέα την Περιφέρεια Αττικής, ως κύριο του έργου αλλά  και την κατασκευάστρια κοινοπραξία, λόγω σειράς εξαιρετικά σοβαρών παραβάσεων στην χωροθέτηση και κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Στην πράξη βεβαίωσης παράβασης που εξέδωσαν οι Επιθεωρητές, διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ρέμα το οποίο εκβάλει στον Ευβοϊκό κόλπο και το οποίο διέρχεται μέσα από τον χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ γεγονός το οποίο απαγορεύεται απολύτως από την νομοθεσία. Οι Επιθεωρητές επισημαίνουν ότι «η κατασκευή ΧΥΤΑ στην συγκριμένη θέση εμπίπτει στο βασικό σημείο καταλληλότητας με ποινή αποκλεισμού της» δηλαδή ότι η θέση θα έπρεπε να είχε απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ και μόνο εξ αυτού του λόγου.
Όπως επισημαίνεται, η ύπαρξη του ρέματος, διαπιστώθηκε «επί τόπου κατά τις  αυτοψίες», από «χάρτες της Γεωλογικής Υπηρεσίας Στρατού»,  από «Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αττικής», αλλά και από ομολογία της ίδιας της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του  ΥΠΕΚΑ, η οποία παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει ρέμα, αδειοδότησε το έργο!!
Επίσης, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, επισημαίνουν ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις «εμφάνισης φρεατίου- επικρεμάμενου υδροφορέα (δηλαδή ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους)  παρά  το γεγονός ότι στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ψευδώς αναφέρεται ότι το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα είναι στα 90 μέτρα. Τονίζεται μάλιστα ότι μέσα στον χώρο του ΧΥΤΑ καταγράφηκαν πηγές και πηγάδια η ύπαρξη των οποίων παραβιάζει τα κριτήρια καταλληλόλητας χωροθέτησης που η ίδια η Πολιτεία είχε θέσει (ΠΕΣΔΑ) αφού  δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων.
Στην Έκθεσή τους οι Επιθεωρητές, εκτός από τα παραπάνω, παραπέμπουν στον Εισαγγελέα την Περιφέρεια και την Κοινοπραξία και για σειρά άλλων παραβάσεων όπως ότι «η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κατασκευάζεται σε άλλη θέση από την προβλεπόμενη», ότι υπήρξε «υπέρβαση κλίσεων των πρανών του κυττάρου του ΧΥΤΑ» και άλλα.
Με αφορμή το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είναι προφανές τόσο με την επιτόπια έρευνα και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Γραμματικό που δημοσιεύτηκε πριν ένα μήνα, όσο και από την σημερινή «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ότι η χωροθέτηση του έργου του ΧΥΤΑ Γραμματικού, έχει γίνει σε ακατάλληλο χώρο, παραβιάζοντας κατάφωρα την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο το περιβάλλον.
 Αυτό που γίνεται επιπλέον σαφές, είναι ότι τόσο η  Περιφέρεια Αττικής όσο και αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γνώριζαν το τεράστιο πρόβλημα, προσπαθούν να το «κουκουλώσουν» κρύβοντας έγγραφα και στοιχεία. Συμπράττουν στην συγκάλυψη ενός τεράστιου εγκλήματος σε βάρος του περιβάλλοντος και των  κατοίκων της Αττικής».
Το Γραφείο Τύπου                                                                                       20/3/2014 

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΧΥΤΑ Γραμματικού, αυτό το ρέμα θα τους πάρει ΟΛΟΥΣ !

Σε αναμονή της δημοσιοποίησης της  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ( θέμα λίγο ημερών αν όχι ωρών .. ) , για τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού , υπενθυμίζουμε :

 ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΕΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΟΛΟΥΣ !

Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση ΕΔΣΝΑ: ΧΥΤΑ Γραμματικού, 27/12 ...αυτό ρέμα θα τους πάρε...: Ο υπουργός Καλαφάτης παραδέχτηκε στη Βουλή τα σφάλματα και είπε θα κάνουμε ότι μπορούμε.. Κάνανε ότι μπορούσαν για να καθυστερήσει η επί...

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΥΛΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

              Διαδώστε όπου μπορείτε την ταινία για την καρκινοχωματερή-Ο.Ε.Δ.Α. του καρκίνου Άνω Λιοσίων-Φυλής που θα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και σκεφτείτε τί και πόσα έχουμε υποφέρει εμείς οι κάτοικοι του δήμου Φυλής στην Αττική στην Ελλάδα για 54 συνεχόμενα χρόνια!!!!!!!!!!!                   
                    
            Γιατί συνεχίζετε να μας σκοτώνετε;;;;;;;;
Δείτε το video :

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Δίκτυο συντονισμού συλλογικοτήτων: Πλαίσιο συντονισμού συλλογικοτήτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων .

Η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της.

 Όχι μόνο επειδή, ακόμη και σήμερα, η ταφή εξακολουθεί να παραμένει η κύρια μέθοδος διαχείρισης. Όσο επειδή, με άλλοθι αυτήν την κατάσταση, επιχειρείται να οδηγηθούμε σε λύσεις που αναπαράγουν τα προβλήματα, με άλλη μορφή.

Διαβάστε τη συνέχεια :

Δίκτυο συντονισμού συλλογικοτήτων: Πλαίσιο συντονισμού συλλογικοτήτων για τηδιαχείρισ...: Πλαίσιο συντονισμού συλλογικοτήτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων Η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας βρίσκεται στην πιο κρ...

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Η Αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με τη συμμετοχή των πολιτών σε όφελος της κοινωνίας και όχι των εργολάβων


Διαχείριση σκουπιδιών - ενέργειας προς όφελος του πολίτη


'' Προς ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων στον δήμο μας ''


Παρέμβαση στο περ. συμβούλιο Αττικής, Τρίτη 18 Μαρτίου και ώρα 3 μμ

Πρωτοβουλία συνεννόησης: Παρέμβαση στο περ. συμβούλιο Αττικής, Τρίτη 18 Μαρ...: Μια σειρά συλλογικότητες, ανάμεσά τους και η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, καλούν σε δυναμική παρέμβαση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής , ...

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

«Υπάρχει έστω και ένας ΧΥΤΑ/Υ στην Ελλάδα που να λειτουργεί χωρίς να μολύνει επικίνδυνα το περιβάλλον;»

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δελτίο Τύπου 

· «Υπάρχει έστω και ένας ΧΥΤΑ/Υ στην Ελλάδα που να λειτουργεί χωρίς να μολύνει επικίνδυνα το περιβάλλον;»
· Ερώτηση του Ν. Χουντή προς την Κομισιόν με αφορμή τη ρύπανση που προκαλεί και ο ΧΥΤΑ/Υ Μαυροράχης

«Μπορεί η Επιτροπή να δηλώσει με βεβαιότητα ότι υπάρχει έστω και ένας ΧΥΤΑ/Υ στην Ελλάδα που να λειτουργεί χωρίς να μολύνει επικίνδυνα το περιβάλλον;»
Αυτό το ερώτημα, απευθύνει  ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, προς την Κομισιόν με αφορμή νέα ερώτηση/καταγγελία που κατέθεσε για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Θεσσαλονίκη.

Στη νέα του ερώτηση, ο Ν. Χουντής, μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον πληροφορίες που προέκυψαν από απάντηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όπου ομολογείται ότι «υπάρχει ρέμα που διέρχεται από τον χώρο του ΧΥΤΑ και το οποίο οδηγεί στον φυσικό αποδέκτη (ρέμα Μπογδάνας) απ’ όπου ελήφθησαν δείγματα και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές υπερβάσεις σε μια σειρά παραμέτρων από τις προβλεπόμενες από την κείμενη  νομοθεσία…»
Υπενθυμίζεται ότι ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, λειτούργησε μόλις το 2008 και παρουσιάστηκε ως υπερσύγχρονο έργο, αλλά συνεχώς αποκαλύπτεται ότι βρίθει κακοτεχνιών και τραγικών λαθών χωροθέτησης που έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος σε τεράστια κλίμακα.
.
Η τελευταία αυτή αποκάλυψη για την άθλια και επικίνδυνη κατάσταση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, έρχεται να προστεθεί σε σειρά τελευταίων γεγονότων που δείχνουν τον τρόπο χωροθέτησης και εκτέλεσης των έργων στην Ελλάδα, όπως:
· Η πρόσφατη Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συντάχθηκε μετά από  αναφορές πολιτών και βασισμένη σε επιτόπια αυτοψία στους ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, την Φυλή, το Καρβουνάρι, την Λευκίμη, τον Σεπτέμβριο του 2013 και η οποία τονίζει,  μεταξύ πολλών άλλων,  ότι
- Οι αποφάσεις χωροθέτησης «λήφθηκαν κλεισμένων των θυρών με Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων copy- paste, αφήνοντας το κοινό απληροφόρητο…»
- «.. η χωροθέτηση των ΧΥΤΑ στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, είναι το λιγότερο προβληματική, καθώς συνεπάγεται  κινδύνους ρύπανσης των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα). Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά κάποιων έργων δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα, λόγω αστάθειας και/ή υδατοπερατότητας του εδάφους, όπως στο Γραμματικό»
- « …η κατάσταση του περιβάλλοντος στη Φυλή είναι ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου»
- στην Λευκίμμη «με βάση την αρχή της πρόληψης προτείνεται η μη λειτουργία του έργου»
- στο Καρβουνάρι ζητήθηκε να ελεγχτεί ο ΧΥΤΑ και  αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία τα έργα θα πρέπει να κλείσουν αμέσως».
· Σκάνδαλα όπως αυτό του ΧΥΤΑ Σάμου που κατασκευάστηκε σε ακατάλληλη περιοχή «Βυθίσματα» και πριν λειτουργήσει κατέπεσε, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση πολλών εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικών και εθνικών πόρων,  ή τον ΧΥΤΑ της Ζακύνθου που εξακολούθησε να λειτουργεί παρά τις προειδοποιήσεις,  εντός της ζώνης προστασίας καρέτα – καρέτα, και τελικά έπεσε ρυπαίνοντας σοβαρά τη θάλασσα σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή.

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής: 

«Η Επιτροπή στην απάντησή της E-011456/2013 στις 23/1/2014, μετά από καταγγελίες μου για την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, τόνισε ότι «θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής είναι σύμμορφοι με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής».

Εν τω μεταξύ, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απαντώντας (2/2/2014- Αρ. Πρωτ.36884/911*) σε ερώτηση Ελλήνων Βουλευτών για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, διατυπώνει με απόλυτη σαφήνεια, ότι μετά από ελέγχους διαπίστωσε ότι υπάρχει ρέμα που διέρχεται από τον χώρο του ΧΥΤΑ και το οποίο οδηγεί στο φυσικό αποδέκτη,  στο οποίο υπερχειλίζουν τοξικά υγρά. Μάλιστα τονίζεται ότι ελήφθησαν δείγματα από τα ύδατα του ρέματος και  ότι «τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν σημαντικές υπερβάσεις σε μια σειρά παραμέτρων από τις προβλεπόμενες από την κείμενη  νομοθεσία…». Να σημειωθεί ότι ο φυσικός αποδέκτης είναι το ρέμα Μπογδάνας που καταλήγει στην Λίμνη Κορώνεια, η οποία είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε τραγική οικολογική κατάσταση.
Ερωτάται η Επιτροπή:  α) Έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές; έχει λάβει τις σχετικές απαντήσεις; Προτίθεται να συνεξετάσει και τα ανωτέρω στοιχεία μαζί με την όποια απάντηση;
β) Λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διερευνητική Αποστολή στην Ελλάδα 18 -20/9/2013 σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, μπορεί η Επιτροπή να δηλώσει με βεβαιότητα ότι υπάρχει έστω και ένας ΧΥΤΑ/Υ στην Ελλάδα που να λειτουργεί χωρίς να μολύνει επικίνδυνα το περιβάλλον;

13.03.2014 Το Γραφείο Τύπου

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Νέα δεδομένα από την Επιτροπή αναφορών της Ε.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ
Μαραθώνα -Γραμματικού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ  Ε.Ε

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ  ΜΑΣ.

Το χρονικό της επιτυχίας (σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία άφιξης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου):

· Συλλογή 2225 υπογραφών από την Επιτροπή Αγώνα που κατατέθηκαν από τον κ.Παπαδιγενόπουλο στην Επιτροπή Αναφορών το 2011.
· Η έκθεση-καταπέλτης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που συντάχτηκε μετά από ενέργειες που έκανε για να τους αναδείξει το πρόβλημα, η Επιτροπή Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ το 2011.
· Οι στοχευμένες επιστημονικές παρεμβάσεις και μελέτες του Μηχανολόγου-Μηχανικού Δημήτρη Δαμάσκου.
· Καταγγελία του Κυριάκου Γκίκα στην ΕΕ, που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ακολούθως ακροάσεις που είχε ο ίδιος στις Βρυξέλλες.
· Ανάδειξη και υπεράσπιση των καταγγελιών από τον Ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή.

Αυτοί ήταν οι αποκλειστικοί λόγοι της επισκέψεως-αυτοψίας της Επιτροπής Αναφορών.

Η Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκαν το ΧΥΤΑ το Σεπτέμβριο του2013:

1. Διαπιστώνει περιβαλλοντικά εγκλήματα στο ΧΥΤΑ Γραμματικού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κοινοτική χρηματοδότηση του έργου.
2. Θέτει τις ελληνικές αρχές προ των ευθυνών τους, ενώ με αυστηρό πνεύμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την καλεί «να παρεμβαίνει σύμφωνα με την υποχρέωση που έχει, όταν υπάρχουν ενδείξεις για πρόδηλα σφάλματα στη μελέτη και κατασκευή συγχρηματοδοτούμενων έργων, πριν η υλοποίησή τους βλάψει το περιβάλλον και συμβάλει στην κατασπατάληση πόρων».
3. Υποδεικνύει να διακοπεί η χρηματοδότηση του ΧΥΤΑ και των συνοδευτικών του έργων, αν δεν πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της άδειας κατασκευής του, με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές (της κοινοτικής Οδηγίας 2008/1/ΕΚ της λεγόμενης IPPC), απαιτώντας τον επανέλεγχο του έργου από μηδενική βάση, με αυστηρότατους όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κατ' επέκταση της άδειας κατασκευής.
4. Αναφέρει για πολιτικές παρεμβάσεις στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και ότι «είναι κρίσιμο να τους επιτραπεί να ολοκληρώσουν τις εργασίες και το πόρισμά τους ανεξάρτητα και έγκαιρα, έτσι ώστε αποτελεσματικές αποφάσεις να ληφθούν χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις».

Με τις ενέργειές μας δικαιωθήκαμε τόσο από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έργο δεν πρέπει να γίνει. Είναι στα χέρια μας πλέον να το επιβάλλουμε.
Αποφασιστικά και ενωμένοι  όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα και ευρύτερα, να επιβάλλουμε τη νομιμότητα στο ΥΠΕΚΑ και την Περιφέρεια Αττικής.

Να σώσουμε τον τόπο μας από την καταστροφή.

Ποιος θα αναλάβει το Δήμο Μαραθώνα και την Περιφέρεια Αττικής, για να επιβεβαιώσει την παρανομία του έργου και των συντελεστών του και να το καταργήσει;


Γραμματικό 10-3-2014
Επιτροπή Αγώνα Μαραθώνα-Γραμματικού κατά των ΧΥΤΑ. 
oxixyta.blogspot.com