Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ

Είναι γνωστό ότι την Τετάρτη 4/5/2011 και ώρα 09.30 π.μ. συζητούνται στο Ε' Τμήμα (Επταμελής Σύνθεση) του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν ασκηθεί κατά της παράτασης ισχύος των όρων των Μ.Π.Ε. για τους ΧΥΤΑ Γραμματικού (ήδη Μαραθώνος) και Κερατέας καθώς και κατά των αποφάσεων για τη διάνοιξη των οδών προσπέλασης για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, άρσης αναδάσωσης, αποδόμησης των ευρεθέντων αρχαίων κ.λπ.


Κατά τη σειρά του εκθέματος του ΣτΕ οι υποθέσεις θα εκφωνηθούν και συζητηθούν ως εξής:


Αριθμ. Εκθ. 19 Δήμος Κερατέας - Υπ. Αγροτ. Αναπτ.


Αριθμ. Εκθ. 20 Δήμος Κερατέας - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 27 Κοινότητα Γραμματικού - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 28 Κοινότητα Γραμματικού - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 29 Κοινότητα Γραμματικού - Υπ. Πολιτισμού


Αριθμ. Εκθ. 31 Εμμ. Λιονάκης κ.λπ. - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 32 Εμμ. Λιονάκης κ.λπ. - Δ/νση Δασών κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 33 Σπ. Μαστοράκος κ.λπ. - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Αριθμ. Εκθ. 36 Κέντρο Βιωσιμότητας κ.λπ. - ΥΠΕΚΑ κ.λπ.


Θεωρούμε αυτονόητο ότι η φυσική παρουσία όλων κατά την εκδίκαση των υποθέσεων είναι απαραίτητη.

Επιτροπή κατά των ΧΥΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου