Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Σημείωση Επιτροπής Αγώνα:
Όπως είναι γνωστό με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα, μετά την
πλημμύρα της 26/7/2010, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για
τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων η οποία συζητείται την 23/3/2011.Η
κατάθεση της αίτησης έγινε την 9/8/2010 αφού μέχρι τότε παρά τις
προσκλήσεις της Επιτροπής κανείς φορέας ή ιδιώτης δεν προχώρησε σε
αντίστοιχη κίνηση. Η αίτηση απεστάλη και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αγώνα ήδη με την από 30/7/2010 ανακοίνωσή
της έχει καταγγείλει προς κάθε αρμόδιο τις καταστροφικές συνέπειες της
πλημμύρας στο Σέσι. Έκτοτε έχει εισρεύσει και συνεχίζει να ρέει ακόμα
και σήμερα πολύ "λάσπη" στο αυλάκι.Ακολουθεί το κείμενο των
ασφαλιστικων μέτρων από το οποίο έχουν απαλειφθεί τα ονόματα των
αιτούντων για να αποφευχθεί τυχόν " καταδίκη " τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ :

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ευελπίδων 91 & Φιλοτίου 2 – Αθήνα
Τηλ. 210-8232254 - FAX 210-8229578

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων
Α Ι Τ Η Σ Η
1) Του σωματείου με την επωνυμία «...................» ................
2) Εμμανουήλ ........................
3) Δημητρίου ........................
4) Γεωργίου .............
5) Ευαγγελίας ...............
6) Ηρακλή .............
7) Οδυσσέα ..................
8) Σπύρου ...............
9) Κωνσταντίνου ...............
10) Ρωξάνης ............
11) Ιωάννη ................
12) Ευαγγέλου ..............
13) Παναγιώτη .............
14) Δήμητρας ...................
15) Νικολάου ..................
Κ Α Τ Α
Της κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε. – ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», που
εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Κρήτης αρ. 2 και Γραβιάς
αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία συνεστήθη με το από
16-01-2008 Συμφωνητικό Σύστασης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας
και ενεκρίθη η σύσταση της δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 1449/11-03-2008
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Β.Α. Αττικής, στη θέση «Μαύρο
Βουνό» Κοινότητας Γραμματικού Αττικής.


- Ι -
Ιστορικό:
Η καθ’ ης κοινοπραξία έχει αναλάβει και εκτελεί την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.)» στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Β.Α. Αττικής, στη θέση «Μαύρο Βουνό» Κοινότητας Γραμματικού Αττικής συνολικού εμβαδού 517,3 στρεμμάτων. Η καθ’ ης Κοινοπραξία ενεργώντας τόσον με δικά της μηχανήματα και υπαλλήλους της όσον και με άλλα προστηθέντα από αυτή πρόσωπα, αρχικά την 7-7-2009 μέχρι 21-7-2009 – οπότε διεκόπησαν προσωρινά οι εργασίες στο έργο με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος - και εν συνεχεία από 20-10-2009, με εκσκαφείς και άλλα χωματουργικά μηχανήματα ξεκίνησε και ενεργεί μέχρι και σήμερα στον άνω χώρο χωματουργικές εργασίες δηλαδή το μεν εκσκαφές και εκχερσώσεις το δε διαμόρφωση του χώρου και επιχωμάτωση τούτου με τη μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων χώματος και άλλων υλικών ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος του Χ.Υ.Τ.Α.
Την 26-07-2010 και μετά από ξαφνική καλοκαιρινή καταιγίδα διάρκειας περίπου 15 λεπτών, χιλιάδες κυβικά μέτρα χώματος και άλλων υλικών τα οποία είχε εναποθέσει η καθ’ ης κοινοπραξία στο χώρο κατασκευής του ΧΥΤΑ μαζί με αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης (δηλ. του προσωπικού του εργοταξίου και της αστυνομικής δυνάμεως που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή), με αιωρούμενα σωματίδια βεβαρυμένα από διάφορους ρυπαντές (γράσα, λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες) προερχόμενα από τη χρήση των βαρέως τύπου οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου και με ειδικά απόβλητα (καύσιμα και λιπαντικά) τα οποία θεωρούνται τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, λόγω της πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, της ανυπαρξίας λήψεως έστω και των ελάχιστων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της παντελούς αδιαφορίας από την καθ’ ης κοινοπραξία για την κατά την επιστήμη και την τέχνη εκτέλεση του έργου, παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής και μέσω του ρέματος που διατρέχει τον ΧΥΤΑ κατέληξαν στη θάλασσα του Ευβοϊκού κόλπου και συγκεκριμένα στον παραθαλάσσιο οικισμό Σέσι Γραμματικού αφού πρώτα τμήμα των υλικών κάλυψε την κοίτη του ρέματος και κατέστρεψε, λόγω του μεγάλου όγκου του χώματος, το αντιπλημμυρικό φράγμα που είχε κατασκευαστεί στο ρέμα μετά τις πυρκαγιές του 2009.
Αποτέλεσμα της ως άνω εναπόθεσης των χιλιάδων κυβικών μέτρων χώματος και των άλλων υλικών στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή ήταν να δημιουργηθεί τεράστια οικολογική καταστροφή και συγκεκριμένα ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του θαλασσίου οικοσυστήματος της περιοχής. Ειδικότερα η εναπόθεση των φερτών υλικών από τον ΧΥΤΑ στο βυθό της θάλασσας σε μία έκταση μήκους άνω των 5 χιλιομέτρων και πλάτους άνω των 300 μέτρων κλόνισε σοβαρά το τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα αφού κάλυψε σε μεγάλη έκταση το βυθό της θάλασσας καταστρέφοντας ότι ζει και φύεται σ΄ αυτόν, κατέστρεψε την παραλία του οικισμού δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα τόσον στους επαγγελματίες της περιοχής (ψαράδες, ιδιοκτήτες εστιατορίων κ.λπ.) αλλά και στους κατοίκους της περιοχής και τους λουομένους αφού η πεντακάθαρη θάλασσα και παραλία μετατράπηκαν σε βούρκο.
....................................
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και για όσους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε κατά τη συζήτηση και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή, με σκοπό να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα.
....................................
Να διαταχθεί ο έλεγχος από εξειδικευμένους μηχανικούς και περιβαλλοντολόγους του χώρου και των έργων κατασκευής του ΧΥΤΑ, των επιχωματώσεων κ.λπ. που έχουν γίνει, προκειμένου να εκτιμηθούν οι συνέπειες της νεροποντής .
....................................
Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να απαγορεύεται στην καθ’ ης Κοινοπραξία οιαδήποτε εκσκαπτική, χωματουργική ή άλλη εργασία εναπόθεσης και διάστρωσης υλικών στο χώρο κατασκευής του ΧΥΤΑ μέχρι της συζητήσεως της παρούσας και εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσας αιτήσεως.
Να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική μας δαπάνη.
Αθήνα 5 Αυγούστου 2010
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Υ.Γ. Ο πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού κ. Κούκης θεώρησε ώς '' άνευ αντκειμένου '' την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ . Αντιθέτως , η Επιτροπή κατα των ΧΥΤΑ προέβει σε αυτή την ενέργεια από 5/8/2010 και δικαιώθηκε η επιλογή της από το πρόσφατο πόρισμα ( 28/2/2011 ) των Επιθεωρητων Περιβάλλοντος .
Ο νύν Δήμαρχος Μαραθώνα κ. Ι. Λουίζος , θεωρεί και αυτός το θέμα '' ανευ αντικειμένου ; Του θυμίζουμε ότι είχε κάνει σημαία του , τις '' δικαστικές ενέργειες '' ! Ιδού λοιπόν η Ρόδος ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου