Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ε.Ε.Α.Α. : 35 % ΚΕΔΚΕ , 65 % ΙΔΙΩΤΕΣ . ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35% και η Κεντρική 'Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε). Η Ε.Ε.Α.Α., ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του Νόμου 2939/01 και σκοπεύοντας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των διαχειριστών συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Κάντε κλίκ για να δείτε τη λίστα με τους μετόχους της Ε.Ε.Α.Α.

Αρχές Λειτουργίας

H λειτουργία της Ε.Ε.Α.Α. στηρίζεται σε μία σειρά από θεμελιώδεις αρχές που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της και βασίζονται στην Ευρωπαϊκή πρακτική. Συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 • Η συμβατική συμμετοχή και εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι.
 • Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ανοικτή για οποιονδήποτε υπόχρεο διαχειριστή διατυπώσει σχετικό αίτημα με τους ίδιους όρους με τους ήδη μετόχους.
 • Στόχος της Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι η επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος, αλλά η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος στους μετόχους της Ε.Ε.Α.Α. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να διατεθεί για τους σκοπούς της Ε.Ε.Α.Α. στις επόμενες χρήσεις.
 • Οι δραστηριότητες του Συστήματος που στοχεύουν στην αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.
 • Ισότιμη μεταχείριση όλων των υλικών που χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι στις συσκευασίες τους.

Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την υπ’ αριθμόν 106453/20-02-2003 υπουργική απόφασή του ενέκρινε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), που οργανώνει η Ε.Ε.Α.Α. και αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας.


Μετά την επιτυχημένη Α’ εξαετή περίοδο λειτουργίας του (2003-2009) με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 υπουργική απόφαση επικυρώθηκε η ανανέωση της λειτουργίας του συστήματος και για την Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2015.
Επιπλέον, το Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι το μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών που εξυπηρετεί τις συσκευασίες όλων των μη επικίνδυνων προϊόντων και κατόπιν σχετικών ελέγχων, οι αρμόδιες αρχές, έχουν εισηγηθεί τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) απαλλάσσοντας με αυτόν το τρόπο τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις από τη νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης απευθύνεται σε όλους όσοι διαχειρίζονται συσκευασίες. Εξασφαλίζει ισότιμη και ελεύθερη συμμετοχή και παρέχει τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους με το βέλτιστο τρόπο συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Σήμερα (23/12/2009), στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. συμμετέχουν πάνω από 1550 εταιρείες, από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες, λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ευρεία λίστα των Συμβεβλημένων της Ε.Ε.Α.Α. αποδεικνύει πως το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) έχει ευρύτατη απήχηση και αποδοχή από το σύνολο των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Κάντε κλικ για να δείτε τη μεγέθυνση.

Η ίδρυση της Ε.Ε.Α.Α.:

 • αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή της βιομηχανίας και του εμπορίου στο τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας (αυτο οργάνωση)
 • καταδεικνύει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον και την απαιτούμενη προστασία του
 • προτείνει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του νόμου
 • συνιστά το συνδετικό κρίκο για την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (πολιτεία/επιχειρήσεις/Τοπική Αυτοδιοίκηση)

2 σχόλια:

 1. απλα για ενημέρωση
  75%+35% = 110%

  ΒΑΡΑΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ''ΝΤΟΥΦΕΚΙΕΣ ΑΝΑΛΛΑΤΕΣ''ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΓΝΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ''ΖΑΛΙΖΟΥΝ''.

  ΑΝΤΙ, ΕΔΩ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ , ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΑΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
  ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
  ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε....
  Δ.Σ.ΔΑΜΑΣΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 35 + 65 = 100

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ , ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ , ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ , ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή