Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πρόταση για ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης

Η πρόταση της Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων αφορά σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο διαμορφώνεται μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον που ενθαρρύνει και επιβάλλει μέτρα πρόληψης (υπάρχει μια ευρεία γκάμα μέτρων, για τα οποία χρειάζεται συστηματική ενημέρωση, όπως και για τις άλλες πρακτικές της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων), και αναπτύσσεται στα εξής επίπεδα:


Σε πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας), που περιλαμβάνει:

• επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και άλλων τυποποιημένων προϊόντων - υλικών
• οικιακή κομποστοποίηση
• δυνατότητα κατασκευής μικρών αποκεντρωμένων μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης, ενώ θα υπάρχει υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών (στρατόπεδα, νοσοκομεία, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλοι χώροι εστίασης, ΟΤΑ)
• περαιτέρω διαλογή στην πηγή με 4 κάδους για
 Χαρτί, που θα οδηγείται, αρχικά, στην αποκεντρωμένη εγκατάσταση κομποστοποίησης, προκειμένου να αξιοποιείται στη ρύθμιση της υγρασίας του κομπόστ (προς αποφυγή στραγγισμάτων) και, στη συνέχεια, όσο πλεονάζει στην ανακύκλωση
 Πλαστικά, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, που θα οδηγούνται για διαλογή στα ειδικά κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και μετά στην ανακύκλωση
 Υπόλοιπα οργανικά και βιοαποδομήσιμα υλικά, που θα οδηγούνται για κομποστοποίηση στις αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων
 Υπολείμματα, που θα οδηγούνται στις αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις διαχωρισμού, όπου ανακτώνται υλικά, τα όσα οργανικά υπάρχουν θα γίνονται κομπόστ, ενώ τα αδρανή θα υφίστανται κατεργασία για αξιοποίηση στην οδοποιία, ή σε αποκαταστάσεις τοπίου
 Καθώς και με τη βελτίωση υπαρχόντων και λειτουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για άλλα ανακτήσιμα υλικά (μπαταρίες, φάρμακα, ηλεκτρονικές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα κλπ.), με διεσπαρμένα σημεία συγκέντρωσης


Σε δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων),

προτείνεται η δημιουργία αποκεντρωμένων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, με σχετικά απλό μηχανολογικό εξοπλισμό, χαμηλού κόστους, που θα περιλαμβάνει:
• κέντρο συγκέντρωσης προδιαλεγμένων ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών, από όλα τα σημεία διαλογής στην πηγή, αξιοποίηση - εμπορία - διάθεση
• μονάδα επεξεργασίας - διαχωρισμού σύμμεικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης
• μονάδα επεξεργασίας αδρανών


Σε τρίτο επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας ή περιφέρειας),

απομένει η χρήση, αποκλειστικά, ενός χώρου υπολειμμάτων

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
e-mail: prosynat@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου