Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ( ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η προσωρινη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ) πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση την Κυριακή 6 Μάρτη 2011 και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:
Η θέση της Επιτροπής σε σχέση με τις ήδη λειτουργούσες Επιτροπές Αγώνα
Άμεσες Ενέργειες
Πραγματοποίηση Λαϊκής Συνέλευσης για εκλογή μελών της Επιτροπής.


ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βασικός στόχος της προσωρινής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ) είναι η ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών του Βαρνάβα.
Δεν ταυτίζεται με τις ήδη υπάρχουσες Επιτροπές, συνεργάζεται, όμως, στενά μαζί τους, σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στον κοινό στόχο, που είναι η μη κατασκευή του ΧΥΤΑ.
Θεωρεί ότι απαιτείται ενωτικός αγώνας και δράση σε όλα τα επίπεδα (αγωνιστικό, νομικό, ενημερωτικό).
Αναλαμβάνει πρωτοβουλία συνεννόησης και κοινής δράσης των υφιστάμενων Επιτροπών.
Εφ΄ όσον καλείται θα συμμετέχει -με εκπρόσωπό της που θα εκφράζει τις θέσεις της- στις συνεδριάσεις των άλλων Επιτροπών και θα καλεί στις συνεδριάσεις της τις άλλες Επιτροπές.
Οι συνεδριάσεις της θα είναι ανοιχτές και θα γίνονται στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα.


2. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Έκδοση Ενημερωτικού Εντύπου που θα διανεμηθεί στους κατοίκους του Βαρνάβα
Δημιουργία blog στο Διαδίκτυο, για την προώθηση των θέσεών της. Στο blog θα δημοσιεύονται μόνο οι συλλογικές αποφάσεις κι όχι άρθρα μεμονομένων πολιτών.
Πραγματοποίηση άμεσα ακτιβίστικης δράσης στον χώρο του ΧΥΤΑ. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με τις άλλες Επιτροπές.


3. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μέχρι το τέλος του μήνα σύγκλιση λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων του Βαρνάβα, για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τις προοπτικές του αγώνα και εκλογή των μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)
Αναρτήθηκε από ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου