Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

'' ΠΕΡΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ '' Η ΑΛΗΘΕΙΑ !

ΠΕΡΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Πρόσφατα έγινα αποδέκτης αλληλογραφίας η οποία ξεκίνησε με ερώτημα του κ. Κυριάκου Γκίκα προς τον κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, δικηγόρο του Δήμου Μαραθώνος, σχετικά με τη διαπίστωση από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στο σχετικό πόρισμά τους της ύπαρξης ρεμάτων στον ΧΥΤΑ Γραμματικού και κατά πόσον θα μπορούσε τη διαπίστωση αυτή να την λάβει υπόψη του το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη συζήτηση των αιτήσεων ακυρώσεως που εκκρεμούν. Επί της απαντήσεως του κ. Παπακωνσταντίνου στον κ. Γκίκα παρενέβη με σημείωμά του ο δικηγόρος κ. Γ. Μπάλιας ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση ακυρώσεως για λογαριασμό της Επιτροπής Αγώνα Γραμματικού.
Λόγω της ιδιότητάς μου ως δικηγόρου ας μου επιτραπεί να καταθέσω και την δική μου άποψη και γνώση επί του ζητήματος προκειμένου να αποσαφηνιστούν μερικά ζητήματα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου στην απάντησή του προς τον κ. Γκίκα υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα επανέλθει στο ζήτημα του ρέματος το οποίο διατρέχει τον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού και σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα για την υποβολή νέων λόγων ακυρώσεως έχει παρέλθει. Επίσης σε επιστολή του προς τον κ. Δήμαρχο του Δήμου Μαραθώνος αναφέρει επιπλέον, για το ίδιο ζήτημα, ότι ο σχετικός λόγος ακυρώσεως έχει απορριφθεί με την απόφαση του ΣτΕ του έτους 2007.
Στην παρέμβασή του ο κ. Γ. Μπάλιας σημειώνει ότι η διαπίστωση της ύπαρξης των δυο ρεμάτων συνδέεται με την παραβίαση των Οδηγιών 2008/105 και 2006/116 σε συνδυασμό με την Οδηγία IPPC και είναι πολύ σημαντική εφόσον έχει προβληθεί ο σχετικός λόγος ακύρωσης.
Συμφωνώντας με την λιτή αλλά περιεκτική και ουσιαστική παρέμβαση – απάντηση του συναδέλφου κ. Γεωργίου Μπάλια θα πρέπει να παρατηρήσω ότι με τη νέα αίτηση ακυρώσεως προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27081/07-07-2009 ΚΥΑ σχετικά με την «Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ’ αριθμ. 136945/05-12-2003 ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού», δηλαδή προσβάλλεται ΚΥΑ η οποία έπρεπε να είχε λάβει υπόψη της τις υπ’ αριθμ. 2008/105, 2006/118, 2008/1 και 2001/42 Οδηγίες σε αντίθεση με την προηγούμενη ΚΥΑ του 2003 αφού τότε δεν είχαν εκδοθεί αυτές.
Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι εφόσον η ύπαρξη των ρεμάτων που διατρέχουν τον Χ.Υ.Τ.Α. ήταν γνωστή, η προβολή του σχετικού λόγου ακυρώσεως θα μπορούσε να προβληθεί από την Κοινότητα Γραμματικού (ήδη Δήμος Μαραθώνος) εμπροθέσμως με βάση τις νέες Οδηγίες με την αίτηση ακυρώσεως είτε με πρόσθετους λόγους. Σημειώνω ότι η ύπαρξη του ρέματος έχει διαπιστωθεί με επίσημο έγγραφο ήδη από το έτος 2005 και συγκεκριμένα στην από 25/4/2005 τεχνική έκθεση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής απευθυνόμενη προς την Κοινότητα Γραμματικού και συνεπώς βρισκόταν έκτοτε στη διάθεση του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Η διαπίστωση της ύπαρξης των δυο ρεμάτων από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επιβεβαιώνει τα ανωτέρω και είναι πράγματι πολύ σημαντική δεδομένου ότι προέρχεται από Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α δηλαδή του κατ’ εξοχήν αρμοδίου για το έργο Υπουργείου.
Περαιτέρω θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι λόγος ακυρώσεως στηριζόμενος στις ανωτέρω Οδηγίες δεν ήταν δυνατόν να προβληθεί το έτος 2004, όταν κατατέθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως για την ΚΥΑ του 2003, αφού κατά το χρόνο εκείνο οι Οδηγίες αυτές δεν είχαν εκδοθεί.
Δεν πρέπει να παραλείψω να αναφέρω ότι στην αίτηση ακυρώσεως που έχει ασκήσει η Επιτροπή Αγώνα Γραμματικού με τον κ. Γεώργιο Μπάλια έχουν προβληθεί όλοι οι σχετικοί λόγοι ακυρώσεως που έχουν ως νομική βάση τις Οδηγίες 2008/105/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ καθώς και την Οδηγία 2001/42/ΕΚ (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση).
Αγνοώ εάν έχουν προβληθεί λόγοι ακυρώσεως με βάση τις ανωτέρω Οδηγίες στην αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μαραθώνος.
Κλείνοντας την παρούσα παρέμβασή μου σημειώνω ότι, εάν δεν έχουν προβληθεί λόγοι ακυρώσεως ως ανωτέρω και κριθεί ότι πρέπει να προβληθούν, υπάρχει ακόμη τρόπος προβολής λόγων ακυρώσεως από τον Δήμο Μαραθώνος με βάση τις νέες Οδηγίες.

Αθήνα 2 Μαρτίου 2011
Νίκος Μπούρμπος
Δικηγόρος

ΥΓ. Όπως είναι γνωστό η Επιτροπή Αγώνα, μετά την νεροποντή του Ιουλίου 2010 και τη ρύπανση από τον ΧΥΤΑ του Ευβοϊκού, κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων η οποία συζητείται τις επόμενες ημέρες. Πριν την κατάθεση της αίτησης η Επιτροπή είχε προτείνει την ενέργεια αυτή να την αναλάβει η Κοινότητα Γραμματικού. Πλην όμως η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Κοινότητα με την αιτιολογία ότι ο νομικός σύμβουλος στον οποίο απευθύνθηκε η Κοινότητα θεώρησε άνευ αντικειμένου, μη αποτελεσματική και εξ αρχής αποτυχημένη μια τέτοια ενέργεια. Πληροφορήθηκα ότι το θέμα της κατάθεσης αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων από το Δήμο Μαραθώνα επανήλθε προσφάτως στο προσκήνιο. Τι άλλαξε; Ποιος είχε συμβουλεύσει τότε την Κοινότητα να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής;oxixyta.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου