Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ;;!!

Α Ι Τ Η Σ Η

Του συλλόγου με την επωνυμία «Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Κοινότητα Γραμματικού Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα.
Τηλ.: 210 8232254 – 6946 382898, Fax: 210 8229578
email: nb@bourboslawfirm.gr

ΠΡΟΣ

1) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2) Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3) Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4) Περιφέρεια Αττικής
5) Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

1) Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2) Τμήμα Μηχανικής Περιβάλλοντος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
3) Δημήτριο Δαμάσκο B.Sc., M.Sc. (Env.Eng.)
4) Γεώργιο Μπάλια, Δ.Ν., Δικηγόρο
________________________
Στην από Σεπτέμβριο 2003 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού» στο κεφάλαιο 4 αυτής σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος εγγύτερης περιοχής και ειδικότερα καθόσον αφορά τη γεωλογική δομή αυτής, η οποία φέρεται να επιβεβαιώθηκε με επιτόπια έρευνα, αναφέρεται ότι: «Οι γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι αποτελούν το υπόβαθρο του χώρου εναπόθεσης είναι κύρια οι σχιστολιθικοί σχηματισμοί της ΒΑ Αττικής, οι οποίοι παρουσιάζουν ενστρώσεις μαρμάρων. Πρόκειται για σχηματισμούς ημιπερατούς, οι οποίοι προσεγγίζουν τους πρακτικά στεγανούς. Το πάχος της ακόρεστης ζώνης, δηλαδή το βάθος στο οποίο πιθανά θα απαντάται ο υδροφόρος ορίζοντας θεωρείται μεγαλύτερο των 90 μ., αφού το πάχος του σχετικά στεγανού σχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερο».
Ενόψει των ως άνω διαπιστώσεων της ανωτέρω Μ.Π.Ε. παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε αντίγραφα των γεωφυσικών διασκοπήσεων στις οποίες προέβη η ομάδα μελέτης, από τις οποίες πιστοποιείται το ακριβές βάθος που ευρίσκονται τα υπόγεια ύδατα και καθορίζεται η στρωματογραφική στήλη εις βάθος, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρήσεων, τις οποίες ομοίως πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης, από τις οποίες προκύπτουν η ακριβής πιεζομετρική στάθμη και τα ειδικά υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του χώρου καθώς και η ακριβής λιθολογική περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών βάθους. Τα ανωτέρω αιτούμεθα από το αρχείο της Ε.Υ.ΠΕ. – Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο οποίο αυτά τα απαραίτητα στοιχεία οφείλουν να τηρούνται αφού η ΕΥΠΕ είχε την πλήρη ευθύνη της επίβλεψης και όλων των επιμέρους εγκρίσεων και της τελικής – συνολικής έγκρισης της εν λόγω μελέτης,
Οι ανωτέρω εργασίες και τα εξ αυτών συνταχθέντα συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία και προαπαιτούμενα για τη χωροθέτηση και κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. στο εν λόγω έργο, τα αιτούμεθα για δικαστική χρήση.

Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2011
Για το σύλλογο
Ο Γραμματέας

Νίκος Μπούρμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου