Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΥΕΠ, Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΡΚΟ

Κ. Μέρκο, σας διαβιβάζω Υπόμνημα-Καταγγελία του κ. Νίκου Μπούρμπου,
Δικηγόρου, Γραμματέα του Κέντρου Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής
Προστασίας Β.Α. Αττικής, σχετικά με τον ΧΥΤΑ Γραμματικού.Παρακαλώ να εξετάσετε τις αιτιάσεις που αναφέρονται και να τις λάβετε
υπόψη σας, καθώς επίσης και τυχόν άλλα στοιχεία που παρατίθενται, σε
σχέση με τον έλεγχο τήρησης της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, που η Υπηρεσία σας έχει
πραγματοποιήσει.Παρακαλώ επίσης να ενημερώσετε αρμοδίως σχετικά με τις έως σήμερα
διαπιστώσεις και απόψεις σας επί του θέματος, προκειμένου να προβώ σε
δικές μου ενέργειες.Με εκτίμησηΜαργαρίτα Καραβασίλη

Ειδική Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου