Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!! ...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 13ης Φεβρουαρίου 2011, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος δήλωσε ότι ο επικεφαλής της εταιρείας «Ι. Φραντζής και Συν/τες Ε.Π.Ε.» (η οποία είναι μέλος της Κοινοπραξίας για τη σύνταξη των Μ.Π.Ε. για τις Ο.Ε.Δ.Α. στο Γραμματικό και την Κερατέα), κ. Ι. Φραντζής είναι τεχνικός του Σύμβουλος.
Με την με αριθμ. πρωτ. 455/11.02.2011 απόφασή του, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος αποφάσισε την ανάθεση παροχής υπηρεσιών του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ» στην εταιρεία «Ι. Φραντζής και Συν/τες Ε.Π.Ε.» δηλαδή στην εταιρεία του, κατά τη δήλωσή του, τεχνικού του συμβούλου
ΕΡΩΤΑΤΑΙ: Είναι σύννομη αυτή η ανάθεση;
Απάντηση επί του ερωτήματος δεκτή από κάθε αρμόδιο.

Γραμματικό 17/02/2011
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου