Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΑΡΘΡΟ 120 παρ. 4

« Άρθρο 120 παρ. 4: Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την Βία ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου