Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Περιφέρεια Αττικής για ΧΥΤΑ Γραμματικού

Απόσπασμα από την
 τεκμηρίωση για τον Προϋπολογισμό του 2015 της Περιφέρειας Αττικής, όπως την εξέδωσε η ίδια η Περιφέρεια Αττικής στις 28/10/2014

Περιφέρεια Αττικής για Προϋπολογισμό 2015 και Διαχείριση Απορριμμάτων –ΧΥΤΑ Γραμματικού

Για την ύπαρξη σε κωδικό του Προϋπολογισμού ποσού 2 εκατ για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, που ήδη έχει απορροφήσει τα 23 από τα 25 εκατ του προϋπολογισμού (το 80% είναι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις), σημειώνουμε ότι αυτός είναι ένας κωδικός στον οποίο επίσης δεν παρεμβήκαμε, όπως και σε άλλους. Διότι απαιτείται ουσιαστική διερεύνηση τους από νομικής και συμβατικής απόψεως. Διερεύνηση που θα γίνει με σταθερή προτεραιότητα την τήρηση του προγράμματος μας, στο διάστημα μέχρι την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο του 2015, δηλαδή μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή του προϋπολογισμού.
Πέραν αυτών σημειώνουμε:
Α) Η αντίληψη της «Δύναμης Ζωής» για τη διαχείριση των απορριμμάτων σηματοδοτείται από τη σχετική επιστολή που έστειλε η Ρένα Δούρου στις 66 Δημοτικές Αρχές της Περιφέρειας Αττικής.
Β) Με βάση την επιστολή αυτή θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εντός του 2014 για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων.
Γ) Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ  δεν αφορούν το θέμα της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ,  η οποία περιλαμβάνει σειρά σοβαρών παραβάσεων αναφορικά με τον ΧΥΤΑ Γραμματικού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το θέμα της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ, όπως έχει τεθεί και από την Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών της ΕΕ.
Δ)Ωστόσο το πρόβλημα με το Γραμματικό δεν αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση αλλά ευρύτερα την εναρμόνιση με ένα παρωχημένο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, αυτό των ΣΔΙΤ, των εγγυημένων μεγάλων (έστω κι αν δεν λέγονται με το όνομά τους) ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων. Οι εγγυημένες ποσότητες αποδεικνύονται από το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου θα είναι αναλογικά μικρότερο όσο μεγαλύτερος θα είναι ο όγκος των απορριμμάτων! Και βεβαίως πρόκειται για ένα μοντέλο, ας μην το ξεχνάμε αυτό, που μετακυλύει το κόστος στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών. Ένα μοντέλο που βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της Οδηγίας 2008/98, αλλά και της εθνικής, του νόμου 4042 του 2012, που δίνουν έμφαση στην πρόληψη, στη μείωση του όγκου, στη διαλογή στη πηγή, στην ανακύκλωση. Και όταν λέμε ότι το σημερινό μοντέλο το οποίο ακριβώς εξυπηρετεί το Γραμματικό καθώς εντάσσεται στο σχετικό σχεδιασμό, αντιβαίνει τις ευρωπαϊκές επιταγές, εννοούμε τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Την επιβολή προστίμου ή να ζητηθεί επιστροφή χρημάτων. Και ας μην ξεχνάμε επίσης ποια είναι σήμερα η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας: 50% ανακύκλωση ως το 2020 και 70% ως το 2030. Και ακριβώς η ριζική αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων) οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτά τα δεδομένα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου