Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

9η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ . Θα δοθεί και νέα ;

Συνεδρίαση 18η

Απόφαση υπ’ αριθ. 879/2014
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04/04/2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 01/04/2014.
Θέμα 38ο

Χορήγηση 9η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ’’ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ’’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»Σημείωση Επιτροπής Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ : 
Η χορήγηση ολικής - γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου στις 4-4-2014 , έχει καταληκτική ημερομηνία την 31-3-2015 συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας ( από 1-1-2015 ; ) . Επειδή η πρόοδος των εργασιών , ειδικά στη βόρεια και πολύ περισσότερο στη νότια πρόσβαση είναι πολύ πίσω από το χρονοδιάγραμμα και σίγουρα δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως 31-12-2014 , για να αρχίσει η δοκιμαστική λειτουργία , η νέα Περιφερειάρχης  της Περιφέρειας Αττικής τι θα κάνει , θα δώσει και νέα ( τη 10η ! ) παράταση ; Αναμένουμε ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου