Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε. της 2/5/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ του ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε. της 2/5/2011


«ΦΟ.ΔΙ.ΒΙ.ΚΕ. Α.Ε.»ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΒΕΝΙΖΑ-ΚΑΤΩ ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ .Κ.
19001, Τ.Θ. 4681 – ΚΕΡΑΤΕΑ
TΗΛ.: 22990 42830,
ΦΑΞ: 22990 42822
e mail: info@viopa-kerateas.gr
Κερατέα, 2/5/2011
Αρ. Πρωτ.: 315

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ Κερατέας σήμερα, στις 2/5/2011, συνήλθε προκειμένου να συζητήσει την πρόταση για «Κατασκευή του Εργοστασίου Διαχείρισης Απορριμμάτων» στο Ο.Τ. 1015 όπου βρίσκεται ο Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου.
Ο Φορέας εκφράζει την θέλησή του να συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κερατέα, συνεργαζόμενος στενά με τη Δημοτική Αρχή.
Αφού άκουσε τις εισηγήσεις του Δημάρχου, του Προέδρου του Δ.Σ., τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. αλλά και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
Κατ’ αρχήν αποδέχεται την κατασκευή τέτοιου εργοστασίου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α) Να είναι τεχνολογικά και περιβαλλοντικά άρτιο και να έχει κατασκευαστεί με βιώσιμη και δόκιμη τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε χώρες της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά.
β) Η μέθοδος που θα εφαρμοστεί θα είναι τέτοια ώστε να μην επιφέρει καμία δυσμενή επίπτωση στη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων και ειδικώτερα των επιχειρήσεων τροφίμων που βρίσκονται στο χώρο του ΒΙΟΠΑ.
γ) Ο Φορέας Διαχείρισης θα συμμετέχει με ειδικούς συμβούλους σε όλη την πορεία από την επιλογή μεθόδου, τη μελέτη, την αδειοδότηση, την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.
Ο ΦΟΔΙΒΙΚΕ ΑΕ θα παραμείνει στο πλευρό του Δήμου και των κατοίκων της Λαυρεωτικής στην προσπάθειά τους να βρεθεί λύση για το θέμα των απορριμμάτων.

Για το «Φορέα Διαχείρισης»
Ακριβές αντίγραφο


Καλοφωλιάς Γεώργιος
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

πηγή : προσωπικά e-mails συναγωνιστών

oxixyta.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου