Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω ..


09 / 02 / 2009 ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ Δ. ΣΑΜΟΥ
Την εύλογη ανησυχία τους εκφράζουν οι δημότες Καρλοβάσου Μανώλης Ματθαίου και Γιάννης Σαγκιώτης σχετικά με οικολογική καταστροφή που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ρηγματώσεων και κατολισθήσεων που δημιουργήθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΑ στη Δ. Σάμο. Επανέρχονται να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου σε ΥΠΕΧΩΔΕ / Τμήμα Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων, γ. γ Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Σύνδεσμο ΟΤΑ Δ. Σάμου, Νομαρχία, ΤΥΔΚ καθώς και Δήμους Μαραθοκάμπου και Καρλοβάσου καθώς όπως και σε έγγραφό τους με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2007 είχαν επισημάνει: " Οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες, σε περίπτωση που γίνουν κατολισθήσεις, ενώ ο ΧΥΤΑ θα είναι σε λειτουργία" και ότι "αυτό θα έχει ως συνέπεια τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα του Κερκήτειου ρέματος και της όλης λεκάνης απορροής". Τονίζουν επίσης πως "τόσο η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, με το υπ' αριθ. Πρωτ.482/223/25/1/2007 όσο και ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Δ. Σάμου, με το υπ' αριθ. Πρωτ. 13/12/02/2007 έγγραφό του, μας απάντησαν ότι έχει γίνει γεωτεχνική μελέτη, από τον ανάδοχο του έργου και ότι έχει κατατεθεί για έγκριση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούν τα κατολισθητικά φαινόμενα. Ωστόσο, στις αρχές Νοεμβρίου του 2008, παρατηρήθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από το ΧΥΤΑ προς το Κερκήτειο ρέμα, η οποία παρουσίαζε έντονη δυσοσμία και αφρούς!" Προτρέπουν όλους τους φορείς που εμπλέκονται να επέμβουν άμεσα, ώστε να δοθεί λύση στα κατολισθητικά φαινόμενα και να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ σύμφωνα με τους Κοινοτικούς όρους προτού, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά "γίνουμε μάρτυρες μιας μεγάλης τοπικής οικολογικής καταστροφής με ανεπανόρθωτες συνέπειες, τόσο στον επίγειο όσο και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα..." Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Δυτικής Σάμου Αχιλλέας Μανδάλου, μετά από μια σειρά ενεργειών του αλλά και εγγράφων που έχει απευθύνει για το θέμα στους αρμοδίους, σε πρόσφατη επιστολή του προς τον υφ. εσωτερικών κ. Νάκο και τον γ.γ. της περιφέρειας, ενημέρωσε πως στις 12.1.09 πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη λόγω ανησυχίας "για τις ζημιές που έχουν προκύψει στο έργο του ΧΥΤΑ Δυτικής Σάμου, λόγω των γεωτεχνικών προβλημάτων και των έντονων βροχοπτώσεων". Επισημαίνεται επίσης πως "υπάρχει διάτρηση της στεγανοποιητικής μεμβράνης από πτώσεις λίθων στα ανάντη της λεκάνης σε τρία σημεία, καταστράφηκε το προσωρινό φρεάτιο συγκέντρωσης των βραχοστραγγηδίων που είχε κατασκευαστεί από τον ανάδοχο, καθώς και οι σωλήνες παροχέτευσης που οδηγούσαν στη δεξαμενή συγκέντρωσης, λόγω της θεομηνίας. (Η προσωρινή αυτή λύση είχε δοθεί για να αντιμετωπιστεί η αχρήστευση του αγωγού μεταφοράς στραγγισμάτων). Κατ' επανάληψη οι καταπτώσεις φράζουν τις περιμετρικές τάφρους απορροής και δημιουργούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ (κτιριακό ανάντι της λεκάνης, δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων κατάντη του μετωπικού αναχώματος, δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων κ.α.)" Με βάση τα ανωτέρω, καταλήγει το έγγραφο, "θεωρούμε απαραίτητη την εξεύρεση του κονδυλίου των 2.180.647,73 ευρώ, για τις εργασίες σταθεροποίησης της περιοχής καθώς και τη χρηματοδότηση του Συνδέσμου ΟΤΑ Δυτικής Σάμου με το ποσό των 100.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών."

πηγή : ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 09/02/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου