Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Πρωτοβουλία συνεννόησης: Συγκροτείται ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος νομ...

Πρωτοβουλία συνεννόησης: Συγκροτείται ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος νομ...: Με τα πολλά, συγκροτείται ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος νομού Αττικής, που αντικαθιστά τον ΕΣΔΚΝΑ και θα έχει το ρόλο του ΦοΔΣΑ της περι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου