Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ .. ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥΣ , ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ !!

Χωματερή χωρίς άδεια ο μοναδικός ΧΥΤΑ της Αττικής στη φυλή
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/11/2010

Μόλις τον Ιούνιο απέκτησε προσωρινή τρίμηνη άδεια διάθεσης αστικών αποβλήτων η αποκαλούμενη Α' φάση του ΧΥΤΑ στο Σκαλιστήρι Φυλής, εγκαινιάστηκε όμως τον Ιούνιο του 2008, ενώ η Β' φάση, το κορεσμένο κύτταρο που έπαυσε να λειτουργεί την ίδια χρονική περίοδο, δεν έλαβε ποτέ άδεια!

Ο νομάρχης Δυτικής Αττικής αρνήθηκε να αδειοδοτήσει τον ΧΥΤΑ διότι... ήταν χωματερή. Προς τούτο, αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο της νέας συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής. Διαδοχικές αυτοψίες των υπηρεσιών της νομαρχίας από το 2006 έως και τον Μάιο του 2008 διαπίστωναν παραβίαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας. Π.χ. στις 3 Απριλίου 2008 "υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ακάλυπτων και ασυμπίεστων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία των κυττάρων. Σε πολλά σημεία μάλιστα τα ακάλυπτα απορρίμματα είχαν αυτοαναφλεγεί και εξέπεμπαν καυσαέρια. Υπήρχε έντονη δυσοσμία. Λόγω των ακάλυπτων και ασυμπίεστων απορριμμάτων παρουσιάζονται κατολισθητικά φαινόμενα, ενώ οι κλίσεις των πρανών ξεπερνούν τα οριζόμενα στην ΕΠΟ. Δεν υπήρχε ολοκληρωμένο σύστημα πυρόσβεσης, το σύστημα επεξεργασίας στραγγισμάτων δεν είχε ολοκληρωθεί. Στον χώρο όπου γίνονταν οι σχετικές εργασίες υπήρχε διαρροή στραγγισμάτων. Δεν είχε κατασκευαστεί η αντιπλημμυρική τάφρος. Δεν λάμβανε χώρα η μεταφορά του βιοαερίου, με αποτέλεσμα να εκλύονται στην ατμόσφαιρα ποσότητες βιοαερίου".

Από τον Οκτώβριο του 2007 η Ε.Ε. ξεκίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει, την οποία προχώρησε με απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων τον Ιούνιο του 2010 να κατατεθεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλως τυχαίως, στις 18 Ιουνίου εκδίδεται και η τρίμηνη προσωρινή άδεια λειτουργίας. Για τη Β' φάση οι απαντήσεις των αρμοδίων ήταν αστείες. Χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση... έδιναν τον λόγο τους ότι κατασκευάστηκε και λειτουργεί με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και, ως εκ τούτου, δεν δημιουργεί προβλήματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον!

Σε καθε περίπτωση, εκ των υστέρων επιχειρείται να νομιμοποιηθεί η Α' φάση, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2008. Το διά ταύτα της συμπληρωματικής επιστολής συμπυκνώνεται στα εξής: "Η προσωρινή τρίμηνη άδεια λειτουργίας έχει λήξει. Ο ΧΥΤΑ ξεκίνησε τις εργασίες διάθεσης, προτού λάβει χώρα επιθεώρηση του χώρου από την αρμόδια αρχή. Το συμπέρασμα αυτό δεν ανατρέπεται από το γεγονός ότι ο ΕΣΚΝΑ επιθεώρησε το έργο προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών, δεδομένου ότι είναι ο φορέας του έργου και όχι η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η άδεια της 18ης Ιουνίου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα. Δεν υπάρχουν μελέτες πυρασφάλειας, διαχείρισης στραγγισμάτων και καθορισμού του σημείου συναγερμού για τη ρύπανση των υπογείων υδάτων, δεν υπάρχουν μετρήσεις οσμών και σκόνης, καθώς και μετρήσεις για τη σύνθεση των αποβλήτων και τον όγκο των στραγγισμάτων, δεν υφίσταται σχέδιο για την παρακολούθηση του ΧΥΤΑ, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής".

Για το κύτταρο της Β' φάσης δεν έχει εκδοθεί άδεια παύσης λειτουργίας ούτε πληροφορίες για διαδικασία αποκατάστασης, ούτε έχει διενεργηθεί τελική επιτόπια επιθεώρηση ώστε ο χώρος να θεωρηθεί οριστικά κλειστός.

πηγη : ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου