Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση του αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού στεκόμαστε σε δύο σημεία ορόσημα που αξίζει να υπενθυμίσουμε.
1, Το πόρισμα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι :
«Στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού φαίνεται ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά δεν είναι κατάλληλα λόγω αστάθειας και υδατοπερατότητας του εδάφους, που η δύσκολη πρόσβαση σε κάποια σημεία, αυξάνει επιπλέον το κόστος της διαχείρισης και την ρύπανση.  Η επιλογή, δεν έγινε με αντικειμενικά (επιστημονικά) επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις μια πολιτική απόφαση σε συνδυασμό με έλλειψη διορατικότητας και άγνοια. Στην πραγματικότητα η καταλληλότητα του χώρου, έγινε προσπάθεια να αιτιολογηθεί εκ των υστέρων, μετά την χωροθέτηση, χρησιμοποιώντας ως μέσο, τεχνικές μελέτες». …Και καταλήγει: … Να διακοπεί η χρηματοδότηση του ΧΥΤΑ και των συνοδευτικών του έργων, αν δεν πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της άδειας κατασκευής του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εξαιρετικά σημαντικής κοινοτικής Οδηγίας 2008/1/ΕΚ της λεγόμενης  IPPC, που απαιτεί τον επανέλεγχο του έργου από μηδενική βάση.  
2. Την έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οποία διαπιστώνονται έξι (6)  παραβάσεις στη χωροθέτηση και την εκτέλεση του έργου και εισηγείται στον ειδικό γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ κ. Τριάντη πρόστιμα και παραβάσεις κατά του τότε Περιφερειάρχη και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας.
Ο αποδέκτης του πορίσματος και αρμόδιος να επιβάλει τα πρόστιμα κ. Τριάντης,  με παρέμβαση του στο ΣτΕ, αναιρεί τις διαπιστώσεις του κ. Μέρκου, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  υποστηρίζοντας την μη ύπαρξη ρέματος στο σημείο κατασκευής του ΧΥΤΑ. Όλως συμπτωματικά με κυβερνητική τροπολογία στη Βουλή άλλαξε ο νόμος περί ρεμάτων προκειμένου να επηρεάσει την απόφαση της Δικαιοσύνης.
Η απόφαση του ΣτΕ  που εκδόθηκε λίγο καιρό μετά δικαίωνε τη Διοίκηση και όχι την θιγόμενη κοινωνία, ανατρέποντας τη  μακρόχρονη παράδοση του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ που είχε πρωταγωνιστήσει κάποτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Ήταν μια απόφαση κάλυψης των μεθοδεύσεων της Διοίκησης να δικαιολογήσει εκ των υστέρων τις παράλογες, αντεπιστημονικές και αντιπεριβαλλοντικές επιλογές της .
Και τώρα τι κάνουμε;
Η νέα Περιφερειακή Αρχή υποσχέθηκε αναθεώρηση του Περιφερειακού σχεδιασμού Αττικής. Υποσχέθηκε νέα φιλοσοφία  και πολιτική στην διαχείριση των απορριμμάτων. Υποσχέθηκε κλείσιμο της Φυλής. Στις προσπάθειές της για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, εφόσον κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα μας βρει αρωγούς.
Περιμένουμε όμως και την υλοποίηση των υποσχέσεων της Περιφερειακής Αρχής που έχουν δοθεί για τη διακοπή των εργασιών, την άρνηση παραλαβής και μη λειτουργία του έργου του ΧΥΤΑ Γραμματικού. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της 4/12/2014 δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στα παραπάνω.
Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Όμως η παύση ισχύος της Μ.Π.Ε., οι διαπιστωμένες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και η νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούν ισχυρά ερείσματα για την άμεση παύση των εργασιών και την απένταξη του έργου από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.    
Η Επιτροπή Αγώνα, με προσήλωση στο στόχο της για την κατάργηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού, είναι αποφασισμένη να συμβάλλει, όπου και όπως μπορεί . Φτάνει η πορεία να είναι αυτή που εξαγγέλθηκε προεκλογικά και επαναβεβαιώθηκε στις 27/6/2014 στο Γραμματικό. Αναμένουμε.

Μαραθώνας 15-12-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου