Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 6428/2012 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύτηκε σήμερα η υπ' αριθμ. 6428/2012 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων που είχαν καταθέσει κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα και μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ .

Η εν λόγω απόφαση απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τυπικούς λόγους.
Συγκεκριμένα κρίνει : α) ότι δεν έχει δκαιοδοσία για να εκδικάσει την αίτηση και β) ότι δεν προσδιορίζονται  συγκεκριμένες ενέργειες του έργου και πως αυτές επιδρούν στην υγεία
των κατοίκων, δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του
έργου, καθώς και ότι δεν γίνεται επίκληση άλλης παρανομίας.

Σε κανένα  σημείο της αποφάσεως δεν γίνεται αναφορά στην Έκθεση Ελέγχου των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είτε σε οποιαδήποτε άλλο έγγραφο,
γνωμοδότηση κ.λπ. που προσκομίστηκε για την απόδειξη καταστροφής του
περιβάλλοντος.

Θα ακολουθήσει ανάρτηση ολοκλήρου του κειμένου της αποφάσεως.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ!!!

Γραμματικό 10 Ιουλίου 2012
 
Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ 
oxixyta.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου