Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι!

Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι!
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/01/2012

Σε ένα... αμέτρητο πλήθος έργων και δραστηριοτήτων, ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου καταργεί την υποχρέωση εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει της οποίας εκδίδονται οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας τους, από τους σταθμούς της κινητής τηλεφωνίας έως ξενοδοχεία, νοσοκομεία και συνεδριακά κέντρα.

Επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης διά της κατάργησής της...

Χωρίς να δώσει το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης στη δημοσιότητα για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες που εμπίπτουν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, με χθεσινή ανακοίνωσή του, σε μια χώρα χωρίς Κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, οριοθετημένες περιοχές προστασίας και θεσμοθετημένες χρήσεις γης, χαρακτηρίζει γραφειοκρατία π.χ. την άδεια επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις και πανηγυρίζει για την... κατάργησή της. Έτσι, χαρακτηρίζονται αυθαίρετα με την ένδειξη ότι έχουν τοπικές μόνον επιπτώσεις στο περιβάλλον, άρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ: "Το σύνολο των ξενοδοχείων εντός σχεδίου πόλης, μικρά εργοστάσια (ιδίως αν βρίσκονται εντός οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών), μεσαίου μεγέθους υδροληψίες, μικρά αρδευτικά έργα, μικρές οδοί, μικρά φράγματα, μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, μικρές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, μεσαίου μεγέθους, πολεοδομικές εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων όπως γήπεδα, συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, νοσοκομεία, γκαράζ, αποθήκες, κτήρια γραφείων και αίθουσες κινηματογράφων κ.λπ., μικρές πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης (πλην των μεγάλων), μικρά αιολικά πάρκα, μικροί φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά".

Επίσης, πάντα κατά τη χθεσινή ανακοίνωση, καταργείται η ΜΠΕ για "αλυκές, μικρά ξενοδοχεία εντός σχεδίου πόλης, μικρές υδρογεωτρήσεις και αγωγούς μεταφοράς νερού, μικρές κλινικές, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρά νεκροταφεία, μικρές αποθήκες ανακυκλώσιμων υλικών κ.λπ...".

Το "κούρεμα" περιλαμβάνει και "τους σταθμούς βάσης κεραιών τηλεφωνίας, τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτηριακό τομέα αθλητισμού και αναψυχής και ΑΠΕ" . Αφού διατηρεί για έναν ελάχιστο αριθμό έργων, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και το περιβαλλοντικό κεκτημένο, την υποχρέωση Εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα Α1 "πολύ σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον" και Α2 "σημαντικών επιπτώσεων", και το πλήθος των άλλων τα μετακομίζει στη Β κατηγορία "τοπικών και μη σημαντικών επιπτώσεων", το ΥΠΕΚΑ υπερηφανεύεται, καθώς αναμένει ότι "ο χρόνος έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων θα είναι 4 και 6 μήνες για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 και Α1 αντίστοιχα"...

Λ. ΣΤ.

πηγή : Η ΑΥΓΗ 17/1/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου