Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα για ΟΕΔΑ Γραμματικού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό
10/19-5-2015 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
Περί ενημέρωσης-συζήτησης και λήψη
απόφασης για τις συνέπειες της παράτασης
εργασιών για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Α) Αντιτίθεται στην λειτουργία με οποιαδήποτε μορφή (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ) της
εγκατάστασης ΟΕΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Β) Ζητά από την Περιφέρεια, την άμεση διακοπή χρηματοδότησης του έργου

Γ) Ζητά από την Περιφέρεια την απένταξη της εγκατάστασης του ΟΕΔΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Δ) Ο Δήμος δεσμεύεται να καταρτίσει και να καταθέσει σχέδιο τοπικής
διαχείρισης απορριμμάτων, με βάση τη νέα αντίληψη που προτείνει η
Περιφέρεια

Ε) Ζητάμε από τον κ. Σ. Ιατρού, να συνυπογράψει τα παραπάνω ως
εκπρόσωπος της Περιφέρειας και του ΕΣΔΝΑ.»

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2015.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου