Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Committee on Petitions - meeting 16/04/2015

Γραμματικό - Φυλή από 02:50:00 και μετά
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150409IPR41289/html/Committee-on-Petitions-meeting-16042015-15.00-18.30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου