Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Πρωτοβουλία συνεννόησης: Έκλεισε ο κύκλος της προεπιλογής για τα τέσσερα έρ...

Πρωτοβουλία συνεννόησης: Έκλεισε ο κύκλος της προεπιλογής για τα τέσσερα έρ...: Στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 20/11/2013, αναπροσάρμόστηκε η απόφαση της προεπιλογής εργολάβων και για τη μονάδα επεξεργασίας σύμμ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου