Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

ΚΙ ΑΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ '' ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ '' !!

Δείτε την παρακάτω εισήγηση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Αττικής

στην Κ/Ξ του Γραμματικού για ζημιές, κατά τη διάρκεια της διακοπής εργασιών.
Δεν ξέρουμε τι προέβλεπε η σύμβαση, αλλά το ποσό είναι τεράστιο και δεν νομίζουμε ότι
η διακοπή μπορεί να θεωρηθεί υπαιτιότητα του δημοσίου...
Τελικά , κι άλλα λεφτά πεταμένα στα '' σκουπίδια '' ...

Επιτροπή Γραμματικού - Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ

.Εισήγηση επί της από 31-10-2012 ένστασης (αρ. πρωτ. ΔΔΕ/1015/21-11-12) της κατασκευαστικής κ/ξιας του έργου
«Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής στη θέση ‘’Μαύρο Βουνό Γραμματικού»
και την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου :

http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/%CE%924%CE%9C%CE%A17%CE%9B7-%CE%9D%CE%971

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου