Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ! Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 18/1/2012 εκδόθηκε η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τονΧΥΤΑ Γραμματικού σε συνέχεια της προηγηθείσας την 28/2/2011 έκθεσηςελέγχου των ιδίων.

Η παραπάνω, τεκμηριωμένη με πλείστα αποδεικτικά στοιχεία έκθεση , αποδομεί σε μεγάλο βαθμό την Μ.Π.Ε. του έργου και ουσιαστικά καταδεικνύει όχι μόνον την λανθασμένη επιλογή της τοποθεσίας χωροθέτησης του ΧΥΤΑ αλλά και την προχειρότητα τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή του έργου.

Επιγραμματικά η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος αναφέρει ότι:

1.- Τα γεωλογικά - υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του έργου βασίζονται σε βιβλιογραφική διερεύνηση στοιχείων της ευρύτερης περιοχής χωρίς να υπάρχουν δεδομένα από γεωλογικές τομές, γεωτρήσεις, μετρήσεις πεδίου,ταυτοποιήσεις κ.λπ., τα οποία ερευνούν αποτυπώνουν και τεκμηριώνουν με ακρίβεια και ασφάλεια τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικάτης συγκεκριμένης περιοχής του έργου.

2.- Το κυρίως ρέμα που καταλήγει τελικά στον Ευβοϊκό Κόλπο, δεν βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από τα όρια του ΧΥΤΑ (όπως αναφέρει η ΜΠΕ) αλλά εντός των ορίων κατασκευής του έργου, όπως αποδεικνύεται απότον χάρτη της Γ.Υ.Σ., τον γεωλογικό - υδρογεωλογικό χάρτη εγγύτερηςπεριοχής του έργου, το τοπογραφικό διάγραμμα εγγύτερης περιοχής του έργου, τις αεροφωτογραφίες των ετών 2001 και 2011.

3.- Ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ύπαρξης φρεάτιου υδροφορέα (πιθανά σε μικρό βάθος) στον ΧΥΤΑ εν τούτοις η Μ.Π.Ε. στηρίχθηκε μόνον στη βιβλιογραφία προκειμένου να προσδιορίσει τον υδροφόρο ορίζοντα στα 90 μέτρα βάθος χωρίς όμως να έχει κάνει καμία γεώτρηση.

4.- Δεν έχει γίνει οριοθέτηση των ρεμάτων που υπάρχουν στον ΧΥΤΑ και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας τους.

5.- Παρασύρθηκαν υλικά εκσκαφής και μέσω του ρέματος κατέληξαν στο Σέσι με αποτέλεσμα η θάλασσα να έχει αποκτήσει καφέ χρώμα.

6.- Εντός της κοίτης του ρέματος και εντός του γηπέδου του έργου έχει κατασκευαστεί υδραυλικό έργο, έχει γίνει επέμβαση στην κοίτη τουρέματος και επιχωματώσεις εκτός των ορίων του έργου.

7.- Έχουν τοποθετηθεί εκατοντάδες μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτωνπάνω στη μεμβράνη του ΧΥΤΑ.

8.- Οι αναφορές της Μ.Π.Ε. στηρίζονται σε βιβλιογραφικές εκτιμήσειςχωρίς να έχουν γίνει γεωλογικές γεωτρήσεις, τομές, μετρήσεις κ.λπ. μεαποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η εδαφική διασφάλιση και η προστασίατου περιβάλλοντος από τη ρύπανση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων απότυχόν αστοχία των μονωτικών στρώσεων του ΧΥΤΑ.

9.- Δεν έχουν εξεταστεί, αναλυθεί και αξιολογηθεί τα τεκτονικάστοιχεία, ασυνέχειες και ρήγματα στην περιοχή του έργου για τη σεισμικότητα της περιοχής.

10.- Η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων έχει κατασκευαστεί σε διαφορετική θέση από αυτή που αναφέρεται στην Μ.Π.Ε.

Επίσης σύμφωνα με την έκθεση διαπιστώθηκαν παραβάσεις του νόμου γιατην οριοθέτηση των ρεμάτων, του νόμου για την προστασία των ρεμάτων,του νόμου για τη διάθεση των προϊόντων εκσκαφής, του νόμου για τη διάθεση ελαστικών σε ΧΥΤΑ, της ΚΥΑ για την έγκριση των περιβαλλοντικώνόρων του έργου κ.λπ.

Για όλες τις ανωτέρω παραβάσεις καθώς και για αρκετές άλλες που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου, έχουν κληθεί σε απολογία η ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Αττικής και η κατασκευαστική Κοινοπραξία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΑ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ.

Γραμματικό 27 Ιανουαρίου 2012


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου